23 C
Warszawa
sobota, 18 maja 2024

Wybór odpowiedniego partnera biznesowego i technologicznego jest kluczowy

Jako dostawcy systemów sprzedaży dla kluczowych podmiotów z branży retail, dostrzegamy wyzwania, z jakimi zmierzą się firmy przy wprowadzeniu obowiązkowego korzystania z KSeF. Wiemy, chociażby korzystając z doświadczeń obsługi transakcji płatniczych w sieciach handlowych przez nasz system Cloud EFT, jak istotne jest bezawaryjne obsłużenie procesowania dużego wolumenu transakcji w krytycznych procesach biznesowych w trybie 24/7.

Nasze rozwiązania pozwalają na obsługę wszystkich rodzajów faktur VAT – zarówno sprzedaży, jak i zakupu. Natomiast wiemy, że dla niektórych systemów spełnienie wymogów Ministerstwa Finansów nie jest tak proste.

W obliczu wyzwań 

Odnotowujemy brak możliwości przekazania faktury do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Taki przypadek następuje na przykład, kiedy sprzedawca wystawi fakturę w swoim systemie sprzedaży lub księgowym i przekaże ją klientowi w inny sposób – w postaci papierowej lub elektronicznej. Nie ma wtedy podstaw do późniejszego przesłania takiej faktury do KSeF. Czasami wyzwaniem dla poprawnej rejestracji e-Faktury może być brak łączności z  KSeF. System Ministerstwa nie gwarantuje również terminu na wystawienie e-dokumentu. Tymczasem np. w sieci handlowej, przy obsłudze setek klientów, czas jest czynnikiem krytycznym. Równie ważny jest fakt, że w  przypadku KSeF późno dowiadujemy się o  błędach – dlatego takie rozwiązanie jak nasz SmartKSeF, z weryfikacją poprawności w  czasie rzeczywistym, jest sporym wsparciem.

Znajomość procesów 

Wdrożenie obsługi faktur ustrukturyzowanych musi uwzględniać znajomość procesów biznesowych, które funkcjonują w  danej organizacji. Kluczowa jest też wiedza, jak zachować ich efektywność. W tym przypadku 30-letnie doświadczenie Exorigo-Upos w  projektowaniu rozwiązań IT dla branży retail okazuje się nieocenione. Mamy pełnię wiedzy o  ekosystemie sprzedaży i  jesteśmy w  stanie skutecznie pomóc naszym klientom w spełnieniu wymogów ustawowych oraz oczekiwań w  zakresie dobrego customer experience.

Projektując nasze rozwiązanie –  SmartKSeF –  wzięliśmy pod uwagę wszystkie kluczowe na dziś problemy, z którymi w pierwszej kolejności zetkną się, zwłaszcza podmioty prowadzące intensywną sprzedaż i  wymagające obsługi dla faktur zarówno B2B, jak i B2C. Dodatkowo zaplanowaliśmy już dziś roadmapę rozwoju naszej usługi –  tak, aby w  pełni wykorzystać w  przyszłości możliwości, jakie daje wprowadzenie KSeF w Polsce.

Nasze rozwiązanie odpowiada na potrzeby wielu części organizacji. Dział księgowości i  controllingu doceni na pewno oferowany przez nas dostęp do bieżących informacji oraz archiwum dokumentów w jednym miejscu. Dla działu IT istotny będzie fakt, że skorzystanie z naszej usługi oszczędzi mu dużo czasu, który musiałby poświęcić na różnego rodzaju integracje i  dostosowywanie używanych systemów do KSeF. Dyrektorzy finansowi, jak wynika z  naszych rozmów, zwracają uwagę na atrakcyjny koszt wdrożenia SmartKSeF – zwłaszcza w  kontekście tego, że nie wymaga ono inwestowania dodatkowych środków, ponieważ korzystamy z usługi w chmurze. W tej chwili zostało kilka miesięcy na przygotowanie systemów, organizacji, procesów i procedur do spełnienia wymogów prawnych dotyczących KSeF. Wybór odpowiedniego partnera biznesowego i  technologicznego do tego procesu jest kluczowy.

Marek Nowakowski

International Business Director, Exorigo-Upos

Najnowsze