25.9 C
Warszawa
sobota, 25 maja 2024

Windykacja na zlecenie odciąża duże firmy

Im większa firma, tym większa sprzedaż, a tym samym rosnące prawdopodobieństwo wzrostu liczby niesolidnych klientów. Galopująca inflacja oraz zakłócenia, jakie wywołuje wojna na Ukrainie, spowodowały, że przedsiębiorstwa chcą jeszcze mocniej zadbać o płynność finansową. Wspiera je w tym firma windykacyjna Kaczmarski Inkasso, zapewniając kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami.

Zadłużenie firm, widniejące w Krajowym Rejestrze Długów, spadło pod koniec ub.r., co wynikało z odbudowującej się koniunktury. Teraz jednak znowu rośnie. Zwiększająca się inflacja, oprocentowanie kredytów, koszty energii i  paliwa zaczynają się odbijać na płynności finansowej przedsiębiorstw. Od lutego 2022  r. zadłużenie rośnie i na koniec marca wynosiło 9,07  mld  zł. Zaczyna też przybywać dłużników notowanych w  KRD  –  jest ich już 272 669. Wiele z  tych długów trafi do windykacji.

–  Obsługując na masową skalę klientów strategicznych, takich jak banki, instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, telekomunikacyjne czy ubezpieczeniowe widzimy bardzo profesjonalne podejście do własnych należności. Mają oni pełną świadomość wagi procesu windykacyjnego. W  tych instytucjach zarządzanie wierzytelnościami zaczyna się od procesów wewnętrznych, a  następnie jest kontynuowane poprzez współpracę z  zewnętrznymi firmami windykacyjnymi i  kancelariami prawnymi – mówi Jakub Kostecki, prezes zarządu Kaczmarski Inkaso. Korporacjom działającym w segmencie B2C i B2B mocno zależy na odmrożeniu pieniędzy. Dlatego szybciej niż małe i średnie firmy podejmują decyzje o uruchomieniu działań windykacyjnych, aby odzyskać środki i przeznaczyć je na bieżącą działalność oraz rozwój.

Indywidualna windykacja

Duże firmy rozumieją, że dochodzenie zapłaty za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu, znającego techniki mediacyjne i  dysponującego odpowiednimi narzędziami, jest znacznie bardziej efektywne niż działania wewnętrzne. Wyraźnie widać, że rola outsourcingu będzie rosła, bo firmy chcą skupić się na rozwoju własnego biznesu, a odzyskiwanie zapłaty od klientów powierzać firmom windykacyjnym.

Kaczmarski Inkasso, mając 30 lat doświadczenia na rynku, umożliwia kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami, od momentu wystawiania przez firmę faktury, przez dochodzenie należności w  sądzie aż po długoterminowe zarządzanie należnościami trudnymi. Dostosowuje przy tym swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb korporacji oraz modelu ich działania.

Pierwszy krok to monitoring należności, który umożliwia firmom kontrolę nad terminowością spłat dokonywanych przez klientów.

– Usprawnia on spływ pieniędzy, a także zapewnia weryfikację poprawności wystawionych faktur. W  ramach monitoringu ustalana jest przyczyna opóźnienia w spłatach należności, doprowadzenie do terminowego regulowania zobowiązań oraz przypominanie o  zbliżających się okresach płatności. Istotnym elementem usługi jest również bieżąca aktualizacja salda dłużnika, dzięki której uregulowane sprawy są zamykane na bieżąco. Prewencja to ważny etap, bo pomaga zapobiegać powstawianiu zaległości – podkreśla Jakub Kostecki.

Trudne długi, ale do odzyskania

Dłużników do szybkiej spłaty mobilizuje przekazanie informacji o  zobowiązaniu do Krajowego Rejestru Długów. W  procesie windykacji Kaczmarski Inkasso wysyła do nich listem poleconym wezwanie do uregulowania należności z  ostrzeżeniem o  zamiarze dopisania do KRD. W  przypadku braku spłaty dokonuje dopisania, a  następnie jest odpowiedzialne za usunięcie lub aktualizację takiej informacji w imieniu klienta.

Kolejny krok w  zarządzaniu fakturami to windykacja polubowna. Kaczmarski Inkasso każdorazowo analizuje przekazany do obsługi pakiet wierzytelności, biorąc pod uwagę ich rodzaj, saldo, stopień przeterminowania, typ dłużnika oraz status sprawy. Następnie w porozumieniu z  klientem przygotowuje optymalny plan działania. W  przypadku wyjątkowo trudnych do odzyskania wierzytelności, przedsiębiorstwom rekomendowana jest obsługa sądowo-egzekucyjna za pośrednictwem partnerskiej kancelarii prawnej VIA LEX.

Jedną ze specjalizacji Kaczmarski Inkasso jest tworzenie i realizacja indywidualnych planów działań dla spraw, w  których pomimo windykacji polubownej i  sądowo-egzekucyjnej nie udało się odzyskać pieniędzy. Długoterminowe zarządzanie należnościami trudnymi polega na kontrolowaniu sytuacji finansowej dłużnika w  perspektywie nawet kilku lat. Może się bowiem okazać, że w jego majątku nastąpiły istotne zmiany i w związku tym pojawia się nowa szansa na wyegzekwowanie należności.

Wysokie kompetencje Kaczmarski Inkasso znajdują odzwierciedlenie w licznych wyróżnieniach w rankingach branżowych. Firma zdobyła m.in. trzykrotnie prestiżową nagrodę CESSIO Outsourcingu  –  Serwis Wierzytelności, opartą na wynikach głosowania podmiotów organizujących przetargi na outsourcing zarządzania wierzytelnościami. Zwyciężyła również w  kategorii „Partner Windykacyjny w  Zakresie Serwisu Wierzytelności” podczas Gali Loan Magazine Awards 2022.

Alicja Hamkało, ekspert rynku wierzytelności

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze