17.5 C
Warszawa
piątek, 14 czerwca 2024

Mamy świadomość swoich zobowiązań

Działając w sposób zrównoważony i odpowiedzialny w ROBYG od lat projektujemy oraz tworzymy zintegrowane miejsca do życia dla tysięcy ludzi. Jako jeden z pierwszych deweloperów w Polsce opublikowaliśmy strategię ESG, z której jasno wynikają nasze zobowiązania dotyczące obszaru społecznego, ładu korporacyjnego oraz środowiska.

Wobec grożącej światu katastrofy klimatycznej i alarmującego stanu ekosystemów, w ROBYG uważamy, że wszyscy musimy podejmować pilnie działania zmniejszające nasz wpływ na środowisko, szczególnie że branża budowlana, której jesteśmy przedstawicielem, jest odpowiedzialna bezpośrednio i pośrednio za 38 proc. emisji gazów cieplarnianych. Dlatego w nasze cele strategiczne wpisane są zarówno działania w zakresie ochrony bioróżnorodności, wody, jak i gospodarki energetycznej z celem przejścia do końca 2024 roku w procesach budowlanych na energię w 100 proc. pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Każdy z tych obszarów ma znaczący wpływ na zmniejszenie emisji pochodzących z naszej działalności operacyjnej.

Wspomniana wcześniej bioróżnorodność, czyli zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji, jest kluczowa dla naszego zdrowia i rozwoju oraz stanowi podstawę przetrwania gatunków. Dlatego tak ważne jest, aby dbać zarówno o florę, jak i faunę, zwłaszcza w miejscach, gdzie wpływ gospodarki na otoczenie jest największy, czyli w aglomeracjach  miejskich.

W trosce o środowisko 

W ROBYG wierzymy, że dzięki odpowiedzialnym postawom razem możemy wiele zdziałać z pożytkiem zarówno dla środowiska, jak i dla naszych mieszkańców. Dlatego tworzymy nasze osiedla zgodnie z ideą 15-minutowych miast, troszcząc się o środowisko naturalne – z dużą ilością zieleni niskiej i wysokiej dającej schronienie różnym gatunkom zwierząt, z budkami dla ptaków, domkami dla owadów oraz zaprojektowanymi w przemyślany sposób ogrodami deszczowymi i łąkami kwietnymi. Wspomniane udogodnienia wspierają różnorodność gatunkową i retencję wody, a także zapobiegają powstawaniu zjawiska tzw. miejskich wysp ciepła. Na osiedlach instalujemy niskoemisyjne i przyjazne dla środowiska rozwiązania m.in. ładowarki do samochodów elektrycznych, infrastrukturę rowerową, odzyskujemy ciepło z wentylacji, stosujemy wymienniki ciepła, takich jak pompy ciepła, oświetlenie LED i czujniki ruchu w częściach wspólnych, a także system SMART HOUSE by Keemple w standardzie bez dopłat do mieszkań.

Angażujemy się 

Częścią naszej odpowiedzialnej działalności w ROBYG jest również zaangażowanie w liczne akcje edukujące i wspierające lokalne społeczności w odpowiedzi na ich potrzeby. W tym roku, w ramach wiosennych porządków, zdążyliśmy już posprzątać tereny wokół zbiornika Jasień w Gdańsku oraz włączyć się w sprzątanie Poznania organizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi mieszkańcom Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia rozdawaliśmy w prezencie zestawy do uprawy ziół, mających dobroczynny wpływ nie tylko na zdrowie, ale również otoczenie przyrodnicze. W planach mamy kolejne działania – najbliższym jest promocja bioróżnorodności poprzez akcję edukacyjną „Łąki kwietne ROBYG – zasiane z miłości do bioróżnorodności!”. Dla uczniów szkół podstawowych i mieszkańców czterech miast, w których budujemy nasze osiedla, przygotowaliśmy materiały edukacyjne i torebki z mieszankami łąk kwietnych. W maju będziemy zachęcać do siania tzw. nanołączek, czyli łąk w donicach, które każdy może postawić na własnym tarasie czy balkonie. Łąki kwietne w miastach, oprócz wspierania bioróżnorodności i retencji wody, tłumią hałas, filtrują powietrze, a przede wszystkim dają pożywienie i schronienie owadom zapylającym, bez których pracy nie mielibyśmy wielu gatunków roślin, także uprawnych. Naszą akcją chcemy zwiększać świadomość społeczną dotyczącą roli zarówno łąk kwietnych, jak i zapylaczy w środowisku miejskim, a także zachęcać lokalne społeczności do sadzenia takich bioróżnorodnych ekosystemów, nawet w skali mikro. Zakładanie łąk kwietnych na balkonach i ukwiecanie całych osiedli, poza pozytywnym wpływem środowiskowym i oczywistym walorem estetycznym, niesie też aspekt integracji mieszkańców – a naszym celem w ROBYG jest tworzenie przestrzeni przyjaznych ludziom i środowisku.

Anna Wojciechowska

Head of ESG, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu ROBYG w Gdańsku i Poznaniu

Najnowsze