19.7 C
Warszawa
czwartek, 18 lipca 2024

Odpowiedzialnie wejść w kolejną dekadę

Jubileusz 90-lecia i kolejne akwizycje, statystyki dotyczące ponad 10 tysięcy pracowników i 14 rynków, walka ze zmianami klimatycznymi i działalność społeczna – te i dużo więcej informacji zawiera nowy Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Raben. W publikacji za 2021 rok operator logistyczny prezentuje zarówno długoterminowe programy i ich efekty, jak i jednorazowe przedsięwzięcia, często o przełomowym znaczeniu dla firmy i całej branży.

Aby przedsiębiorstwo rozwijało się w sposób naprawę zrównoważony, potrzebne są nie tylko perspektywiczne myślenie i odważne decyzje, ale także systematyczna praca i codzienne starania, by przekuć plany w wymierne wyniki. Zapał i ambicja w wyznaczaniu celów powinny iść w parze z konsekwencją i determinacją. Takie podejście do biznesu widoczne jest w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupy Raben 2021. Firma właśnie opublikowała sprawozdanie – ósme w swojej historii, drugie dotyczące zrównoważonego rozwoju (nie tylko CSR) i pierwsze uwzględniające dane ze wszystkich europejskich rynków, na których jest obecna.

– Rok 2021 przejdzie do historii jako 90. rocznica powstania Grupy Raben, ale też możemy go uznać za kamień milowy, jeśli chodzi o działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, co
pozwoliło nam znaleźć się wśród liderów w tej dziedzinie w sektorze transportu i logistyki. Dzięki tak wielu zrealizowanym pomyślnie projektom mam poczucie, że standardy w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) stały się nieodłączną częścią naszego DNA – mówi Ewald Raben, CEO Grupy Raben.

W minionym roku wciąż odczuwalne były skutki pandemii, ale na pierwszy plan wysunęły się wydarzenia o pozytywnym wydźwięku – wspomniany już jubileusz oraz poszerzenie mapy zasięgu Grupy Raben. Firma swoje 90-lecie świętowała w ekologicznym stylu, poprzez trasę Eco2Way po Europie zwieńczoną głosowaniem na projekty pomocy przyrodzie. Wkroczyła w kolejną dekadę swojej działalności – sygnalizując troskę o los planety i odpowiedzialność za przyszłe pokolenia – i równocześnie na czternasty, a niewiele później (w lutym 2022 roku) na piętnasty już rynek, przejmując operatorów logistycznych w Grecji i Austrii. Natomiast akwizycje spółek z Niderlandów i Niemiec dały szansę na umocnienie pozycji Raben na dotychczasowych rynkach.

Długi maraton…

W Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za rok 2021 Grupa Raben przedstawia działania o charakterze długofalowym w dziedzinie m.in. etyki, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa informacji, jakości obsługi, innowacyjności, redukcji śladu węglowego, efektywnego transportu i gospodarki odpadami, projektów na rzecz rozwoju pracowników, kultury bezpieczeństwa, łańcucha dostaw, odpowiedzialności za społeczności lokalne. Znalazło się w nim miejsce także na przedsięwzięcia jednorazowe, ale niezwykle ważne, determinujące funkcjonowanie firmy w najbliższych latach.

– Strategia Zrównoważonego Rozwoju obwiązująca do 2025 roku nabrała ostatecznego kształtu i stała się naszą „mapą drogową”, z wyznaczonymi konkretnymi celami we wszystkich istotnych obszarach naszego biznesu. Ponadto rozpoczęliśmy proces identyfikacji ryzyk klimatycznych dla całej Grupy i oceny ich skutku oraz prawdopodobieństwa, mając na uwadze konsekwencje kryzysu klimatycznego dla działalności przedsiębiorstw, powiązane z nimi nowe regulacje i zmiany w zarządzaniu ryzykiem – mówi Ewelina Jabłońska-Gryżenia, Head of Sustainability w Grupie Raben.

… i skok w dal

Do tych przełomowych przedsięwzięć niewątpliwie należy zaliczyć Power Purchase Agreement (PPA) – umowę, która zapewni firmie w Polsce zieloną energię w latach 2023-2029 i przyczyni się do budowy nowych farm fotowoltaicznych nad Wisłą. Równie wysoką rangę ma Sustainabililty Linked Loan (SLL), czyli pięcioletni kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem w wysokości 225 mln EUR. Jego marża zależy od spełnienia warunków określanych przez pięć kluczowych wskaźników efektywności w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego dla sektora TSL. Dla Grupy Raben to silna motywacja, by do 2025 roku osiągnąć cele takie jak: redukcja intensywności emisji o 30 proc. w swoich obiektach i o 10 proc. w transporcie, zwiększenie do 96 proc. udziału pojazdów spełniających m.in. normę Euro 5 we flocie własnej i dostawców, zwiększenie odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych do 34 proc. oraz systematyczna poprawa oceny w rankingu EcoVadis.

Wielka siła to wielka odpowiedzialność

W przypadku jednego z czołowych europejskich operatorów logistycznych tak wielka skala działalności oznacza duży wpływ na liczne grupy interesariuszy i odpowiedzialność w wymiarze globalnym. Dlatego zaktualizowana, przyjęta w 2021 r. Strategia ma przyczyniać się do realizacji wybranych celów zrównoważonego rozwoju ONZ: (3) Dobre zdrowie i jakość życia, (5) Równość płci, (8) Wzrost gospodarczy i godna praca, (9) Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, (12) Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, (13) Działania w dziedzinie klimatu oraz (17) Partnerstwa na rzecz celów. Potwierdzeniem zaangażowania Grupy Raben w zrównoważony rozwój, jej chęci doskonalenia się, ale też dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami, jest przystąpienie do United Nations Global Compact oraz Science Based Targets initiative.

Obecność na kilkunastu rynkach europejskich, a przy tym profesjonalne podejście do kwestii raportowania wiążą się z potężną ilością danych. Raport obejmuje całą Grupę (poprzedni dotyczył Polski, Niemiec i Czech, wcześniejsze zaś tylko Polski), w skład której wchodzi ponad 10 tysięcy pracowników, flota licząca przeszło 9 tysięcy pojazdów i ok. 160 oddziałów, rozmieszczonych na terenie 14 krajów Europy. Treść, podobnie jak rok wcześniej, została podzielona na sekcje informujące o wpływie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym firmy oraz ładzie korporacyjnym. Nowością w raporcie jest pierwsze w historii ujawnienie przez Grupę Raben informacji związanych z klimatem wg zaleceń TCFD (Task-Force on Climate-Related Financial Disclosures). Sprawozdanie sporządzono zgodnie ze Standardami GRI na poziomie podstawowym, a firma Deloitte dokonała jego zewnętrznej weryfikacji.

– Wszystkie powyższe działania potwierdzają, że w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju jest aktywnie zaangażowana cała nasza organizacja, pracownicy każdego szczebla. Dzięki temu możemy rozwijać nasz biznes po prostu w kategoriach wzrostu, a jednocześnie podejmować wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i pracować nad zmniejszeniem śladu węglowego. To z kolei pozwala nam już teraz tworzyć plany na kolejne lata – podsumowuje CEO Grupy Raben.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie: www.raben-group.com

Od lutego 2022 Grupa Raben obecna jest już w 15 krajach Europy, ponieważ podpisała umowę przejęcia 100 proc. udziałów austriackiej spółki Bexity. W wyniku transakcji ponad 500 pracowników i 16 oddziałów Bexity dołączyło do Grupy. Transakcja została zainicjowana w grudniu 2021 r., a w lutym 2022 r. zaakceptowana przez władze antymonopolowe.

Najnowsze