10.9 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Sektor jądrowy atrakcyjnym kierunkiem dla polskich studentów

W ambasadzie Francji w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Międzynarodowym Instytutem Energii Jądrowej (I2EN), Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim. Trzecie porozumienie, z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, zostanie zawarte w najbliższych dniach. Kształcenie przyszłych kadr to klucz do sukcesu polskiego programu atomowego – uważają eksperci.

Gospodarzem wydarzenia był ambasador Francji w Polsce Frédéric Billet, a podpisy na dokumentach złożyli: dyrektor I2 EN Karen Daifuku, prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej prof. Mariusz Malinowski oraz prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego prof. Sambor Grucza.

Porozumienia dotyczą ram dla wspólnych działań związanych z ukazywaniem atrakcyjności sektora jądrowego, a ich celem jest przyciągnięcie większej liczby studentów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z energetyką jądrową, a następnie podjęcia pracy w sektorze badawczym, organach regulacyjnych lub przemyśle jądrowym.

Podpisane dokumenty ustanawiają ramy dla wspólnych działań związanych z ukazywaniem atrakcyjności sektora jądrowego, a ich celem jest przyciągnięcie większej liczby studentów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z energetyką jądrową, a następnie podjęcia pracy w sektorze badawczym, organach regulacyjnych lub przemyśle jądrowym.

– Mam nadzieję, że te porozumienia przyczynią się do dalszego pogłębienia francusko-polskich stosunków akademickich. Chciałbym również powiedzieć, że polscy studenci zainteresowani przemysłem jądrowym są mile widziani we Francji, zarówno jeśli chodzi o studia, jak i staże i praktyki zawodowe w firmach sektora jądrowego czy udział w szkoleniach w obiektach jądrowych – podkreślił ambasador Frédéric Billet.

Utworzony ponad 10 lat temu przez rząd francuski I2 EN jest organizacją branżową, która reprezentuje i koordynuje francuski sektor jądrowy we Francji i za granicą we wszystkich sprawach związanych z budowaniem potencjału ludzkiego w dziedzinie energii jądrowej. Skupiając wszystkie zainteresowane strony (ośrodki badawczo-rozwojowe, przemysł, organy regulacyjne i środowiska akademickie), I2 EN służy jako pojedynczy punkt kontaktowy dla krajów pragnących rozwijać programy kształcenia i szkolenia w dziedzinie energii jądrowej oraz korzystać z francuskiego doświadczenia w budowaniu potencjału ludzkiego w tej dziedzinie.

Chociaż relacje między I2 EN a polskimi uczelniami rozwijane są od ponad 10 lat, rok 2022 stanowi ich punkt zwrotny po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, ale także ze względu na harmonogram polskiego programu jądrowego.

Przewidywane w ramach porozumień działania obejmują wsparcie w tworzeniu specjalistycznych kursów z dziedziny energetyki jądrowej, tworzenie programów podwójnego dyplomu i wymian z francuskimi uniwersytetami i uczelniami technicznymi oraz organizację seminariów, na których studenci będą mogli się zapoznać z licznymi możliwościami rozwoju zawodowego w sektorze energii jądrowej. – Aby polski program jądrowy zakończył się sukcesem, różne podmioty działające w tym sektorze muszą dążyć do osiągnięcia wspólnego celu. Uczelnie, z którymi nasz Instytut zawarł porozumienia, nie tylko kształcą przyszłych ekspertów w dziedzinie energetyki jądrowej, ale także pozwalają im na zdobycie wielu innych umiejętności, które będą niezbędne do realizacji ambicji Polski w zakresie rozwoju energii atomowej. Jako partner francuski mamy nadzieję przyczynić się do sukcesu programu jądrowego w Polsce – zaznaczyła Karen Daifuku, dyrektor I2 EN.

Najnowsze