e-wydanie

11 C
Warszawa
piątek, 19 kwietnia 2024

Koniecznie przeczytaj

Stały procent na Ukrainę?

Korea a sprawa polska

RZECZPOSPOLITA BABSKA

RYNEK CONTACT CENTER

Pracodawcy podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Podczas zakończonego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach eksperci Pracodawców RP zaprezentowali stanowisko polskiego biznesu w wielu istotnych kwestiach. Od wpływu wojny na Ukrainie na polską gospodarkę, przez perspektywy wejścia Polski do strefy euro, po sytuację na rynku nieruchomości komercyjnych i kwestie funkcjonowania przedsiębiorstw w modelu franczyzowym – doświadczenie, głos doradczy i konkretne propozycje Pracodawców RP były słyszalne podczas tegorocznego EKG.

– Mamy dzisiaj najgłębszy kryzys w przedsiębiorstwach od 20 lat, nie licząc pandemii. Zerwane łańcuchy dostaw, niepewność dostawców i odbiorców, kompletnie zburzone warunki cenowe, niepewność marż i wolumenów – to powód wstrzymania aktywności w większości polskich firm, które może przerodzić się w załamanie gospodarki i pierwszą długotrwałą recesję już w 2023 r. – Skutki recesji w takim otoczeniu geopolitycznym mogą być dramatyczne – mówił w czasie panelu poświęconego konsekwencjom gospodarczym wojny na Wschodzie Rafał Baniak, prezes Pracodawców RP.

Według eksperta, wiele branż w Polsce, jak transportowa, zostało bezpośrednio dotkniętych wojną i potrzebuje finansowego wsparcia. Idealnym źródłem finansowania w tej sytuacji byłyby środki unijne, pochodzące nie tylko z Krajowego Planu Odbudowy, ale również z dedykowanego programu wsparcia polskiej gospodarki.

– Jako receptę postulujemy deregulację, która ma zdjąć z przedsiębiorstw ciężary administracyjne i biurokratyczne i pozwolić im skupić się przede wszystkim na biznesie. W tej chwili zagrożenie dla konkurencyjności jest większe niż w pandemii, ponieważ pandemia równo uderzyła wszystkie kraje, a wojna mocniej uderza w Polskę niż np. we Francję czy USA. Na Ukrainie działaniami wojennymi objętych jest około dziesięć województw, odpowiadających za 50 proc. PKB tego kraju – to jest skala, z którą musimy się zmierzyć – dodał prezes Rafał Baniak.

Już ponad 2,5 mln uchodźców dotarło do Polski i wielu z nich planuje tu pozostać na dłużej. – Jeżeli chodzi o rynek pracy będziemy mogli mówić o zjawisku „szokowym”. Już dziś wyjechało z Polski 100 tys. mężczyzn, to są najbardziej poszukiwani pracownicy, których brakowało jeszcze przed wojną na polskim rynku pracy – mówił Baniak.

Rząd i samorządy stoją przed wyzwaniem, by zapewnić ukraińskim matkom, które przyjechały do Polski, możliwość podjęcia pracy. – My ze strony przedsiębiorców, deklarujemy wsparcie i otwartość w zapewnianiu miejsc pracy dla uchodźców z Ukrainy. Na podstawie informacji od naszych firm członkowskich możemy stworzyć w ciągu kilku miesięcy ok. 100 tys. miejsc pracy dla kobiet z Ukrainy, m.in. w sektorze usług, a także zaadaptować dla kobiet część miejsc pracy przewidzianych dla mężczyzn – dodał prezes Pracodawców RP.

Według eksperta ambicją polskiego biznesu, który bardzo mocno zaangażował się w pomoc Ukrainie, jest to, aby w momencie, kiedy dojdzie do procesu odbudowy Ukrainy po zniszczeniach wojennych Polska stała się hubem rozwojowym, tak jak dziś jest pomocowym jako najbliższy sąsiad i przyjaciel Ukrainy.

Kiedy do strefy euro?

Główny Ekonomista Pracodawców RP Kamil Sobolewski uczestniczył podczas EKG w panelu „Euro – atuty i obawy”.

– Ważny jest zarówno aspekt ekonomiczny, jak i polityczny. Przypomnę, że dzięki woli politycznej udało się przyjąć do strefy euro Grecję, która miała wtedy wiele problemów natury ekonomicznej. W przeszłości mieliśmy mocno teoretyczne założenia co do funkcjonowania unii monetarnej, ale dzisiaj patrzymy z perspektywy dwudziestu lat obserwacji i doświadczeń. Poparcie środowisk biznesowych dla projektu przyjęcia Polski do strefy euro nie zmieniło się jednak, bo jest to jeden z elementów, które zmniejszają niepewność. Natomiast czynników, które z punktu widzenia polskich przedsiębiorców tę niepewność zwiększają, jest obecnie tak dużo, że wejście do strefy euro znalazło się prawdopodobnie w drugiej dziesiątce priorytetów – powiedział główny ekonomista Pracodawców RP.

– Z powodów ekonomicznych na tę chwilę nie ma mocnych przesłanek, aby szybko wchodzić do strefy euro, nie jest to również priorytetowy postulat środowisk gospodarczych. Gdybyśmy chcieli dyskutować o uczciwym bilansie przystąpienia naszego kraju do unii monetarnej, a w mojej ocenie w dalszej perspektywie warto rozważyć taki ruch, to musiałyby to być argumenty polityczne – zakończył Sobolewski.

Z kolei w panelu poświęconym obecnej sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce głos zabrał wiceprezes Pracodawców RP Piotr Kamiński

– Musimy znaleźć sposób na jak najszybsze udostępnianie nowych mieszkań, zgadzam się, że receptą na to jest prefabrykacja, niestety niewiele się w tym kierunku dzieje. Tymczasem szybujące ceny stali mają ogromny wpływ na rynek budowlany, koszty rosną podobnie jak stopy procentowe i ceny kredytów. Możliwości wytwórcze i finansowe są mocno ograniczone, dlatego rząd musi wprowadzić rozwiązania upraszczające, takie jak proponowane gwarantowanie przez państwo 20 proc. wkładu własnego przy kredytach hipotecznych – stwierdził wiceprezes zarządu Pracodawców RP ds. finansowych.

Przedstawiciel pracodawców RP zwrócił też uwagę na rosnące znaczenie certyfikacji budynków.

Jest to bardzo istotny element utrzymania wysokich wartości nieruchomości w czasie. System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM oraz wszelkie inne udogodnienia związane ze zmniejszeniem kosztów eksploatacji, będą z biegiem czasu coraz bardziej się liczyły i wzmacniały wycenę nieruchomości – podkreślił Piotr Kamiński.

Jacek Cieplak, adwokat, członek zarządu Pracodawców RP, podczas sesji poświęconej znaczeniu rynku franczyzowego w polskiej gospodarce razem z przedstawicielami Polskiej Organizacji Franczyzodawców, Polskiej Izby Handlu, Ministerstwa Sprawiedliwości i Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców debatował o postępach wprowadzania zmian legislacyjnych, regulujących funkcjonowanie franczyzy w Polsce. Dwa lata temu to właśnie Jacek Cieplak, jeszcze w roli zastępcy rzecznika MŚP rozpoczął prace zespołu odpowiedzialnego za tworzenie Kodeksu Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy. Dodatkowo poruszone zostały zagadnienia związane z edukacją ekonomiczną, wolnym rynkiem, uczciwą konkurencją, jakością prawa i orzecznictwa a możliwościami rozszerzenia rynku franczyzowego.

Franczyza w Polsce nie została dotychczas prawnie uregulowana. Działa ona na podstawie zawieranych umów nienazwanych. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło działania, by uregulować umowę franczyzy w postaci osobnej ustawy, w celu wpisania jej do kodeksu cywilnego jako umowy nazwanej. Pracodawcy RP uczestniczyli w pracach analityczno-koncepcyjnych (prekonsultacjach) nad regulacją tego obszaru.

– Jako Pracodawcy RP wydaliśmy broszurę opisującą 7 grzechów głównych wprowadzania zmian w legislacji. Jak widać ministerstwo zapoznało się z tym tekstem i jak dotychczas proces jest prowadzony poprawnie. Warto zaznaczyć, że stanowisko Pracodawców RP i franczyzobiorców w kwestii transparentności rynku jest bardzo zbliżone. Ten biznes powinien być jasno uregulowany zarówno w kwestiach wejścia, jak i wyjścia z franczyzy – mówił Jacek Cieplak.

Pracodawcy RP uhonorowali przedsiębiorców o największych sercach

Drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach zwieńczyła wyjątkowa gala wręczenia Wektorów Serca. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej od 20 lat przyznają nagrodę „Wektora” osobom oraz podmiotom, które swą działalnością i postawą wyznaczają kierunki godne naśladowania dla innych. Wręczone na tegorocznym EKG „Wektory Serca” to Wektory Specjalne przyznane za osiągnięcia wykraczające poza standardowe działania w przestrzeni społeczno-gospodarczej w wyjątkowych i okazjonalnych sytuacjach. Nagrodzeni przedsiębiorcy – wśród nich założyciel Integera Rafał Brzoska, prezes Kazar Group Artur Kazienko, czy Patryk Urban, założyciel Fundacji Siepomaga w wyjątkowy sposób wyróżnili się pomagając obywatelom Ukrainy. Łącznie uhonorowano tą nagrodą 12 laureatów. Specjalnego, trzynastego Wektora Serca z rąk prezesa Pracodawców RP Rafała Baniaka odebrał ambasador Ukrainy w Polsce pan Andrij Deszczica. Wręczając go – Rafał Baniak powiedział, że Ukraińcy również pokazali otwarte i odważne serce w walce z agresorem rosyjskim. – Na ręce pana ambasadora przekazuję tę nagrodę dla całego ukraińskiego narodu, który walczy także za Polskę – mówił prezes Baniak.

Najnowsze