21.3 C
Warszawa
poniedziałek, 20 maja 2024

91 proc. deweloperów z Europy Środkowej obawia się wzrostu kosztów budowy

Z wyników badania udostępnionego przez Deloitte wynika, że w drugim kwartale br. ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba deweloperów z Europy Środkowej, którzy obawiają się wzrostu cen budowy. Dziś to przyczyna niepokoju 91 proc. badanych, a ponad połowa spodziewa się pogorszenia dostępności finansowania.

Firma doradcza Deloitte przedstawiła wnioski z badania dotyczącego nastrojów przedstawicieli rynku nieruchomościowego Real Estate Confidence Survey for Central Europe. Jak wskazują analitycy, po rosyjskiej agresji na Ukrainę rynek real estate w Europie Środkowej cechuje zwiększona niepewność.

„Odsetek respondentów przewidujących możliwość zwiększenia aktywności branży spadł między pierwszym a drugim kwartałem tego roku z jednej trzeciej do zaledwie 13 proc. W tym samym czasie aż o 41 p.p., do niemal połowy, wzrosła częstotliwość deklaracji spodziewających się mniejszej liczby zawieranych transakcji” – wymienia Deloitte.

Zdaniem analityków deklarowany w drugim kwartale pesymizm jest analogiczny do obserwowanego w 2020 r., w związku z pandemią.

„Drugi kwartał przyniósł zwiększenie z 10 do 42 proc. odsetka przewidujących spadek ogólnej aktywności rynkowej” – czytamy. „To oznacza możliwość odwrócenia trendu obserwowanego w minionym roku, kiedy respondenci deklarowali poprawę nastrojów, a rynkowi nieruchomości udało się bardzo wyraźnie odbić” – zauważa Deloitte.

W nadchodzących miesiącach stabilizacji aktywności na rynku nieruchomości spodziewa się 45 proc. uczestników badania Deloitte. To spadek o 12 p.p. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Jednocześnie, z 33 do 13 proc. zmniejszył się też odsetek mówiących o możliwym wzroście aktywności.

Analitycy wskazują, że w Polsce nastroje te są trochę mniej pesymistyczne – 36 proc. respondentów przewiduje spadek aktywności, 46 proc. – że nie ulegnie ona zmianie, a 18 proc., że wzrośnie.

Co więcej, pogorszeniu uległy przewidywania dotyczące średniej liczby transakcji. Ich spadku w pierwszym kwartale spodziewało się 6 proc. ankietowanych, a w drugim ten odsetek wzrósł do 47 proc.

„W kwietniu tego roku nastąpił (…) wzrost pesymizmu – ponad połowa pytanych spodziewa się pogorszenia dostępności finansowania. (…) W Polsce odsetek ten był jeszcze wyższy i ze względu na szybki wzrost stóp procentowych oraz rosnącą niepewność na rynku sięgnął aż 64 proc.” – podkreślił Deloitte.

Zdaniem analityków największym zmartwieniem branży może być w tym roku wzrost kosztów budowy. W drugim kwartale tego roku uważa tak aż 91 proc. deweloperów – ponad dwukrotnie więcej niż w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku.

W badaniu Deloitte Real Estate Confidence Survey wzięli udział członkowie zarządów, menadżerowie i specjaliści z zakresu rynku nieruchomości operujący przede wszystkim w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii, a także na terenie całej Europy Środkowej.

Źródło: Deloitte / PAP

Najnowsze