e-wydanie

7.9 C
Warszawa
środa, 24 kwietnia 2024

Koniecznie przeczytaj

Stały procent na Ukrainę?

Korea a sprawa polska

RZECZPOSPOLITA BABSKA

RYNEK CONTACT CENTER

Rafał Baniak: „Wektory Serca” pokazują kierunek najwartościowszych postaw

Angażując się osobiście przez 24 godziny na dobę we wspieranie ukraińskich przyjaciół, nagrodzeni „Wektorami Serca” spełnili wszystkie kryteria predestynujące do otrzymania tego wyróżnienia – mówi Rafał Baniak, Prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zakończenie drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Pracodawcy RP uhonorowali trzynastu polskich przedsiębiorców „Wektorami Serca”. Może zacznijmy od wyjaśnienia, co to są za nagrody?

„Wektory Serca” są nową kategorią naszego najważniejszego wyróżnienia, jakim są przyznawane od 20 lat „Wektory”, trafiające do osób i organizacji, które swą działalnością wyznaczają godne naśladowania kierunki. „Wektory” były wręczane co roku podczas styczniowej gali. W tym roku, z oczywistych powodów, czyli agresji Rosji przeciwko Ukrainie, wręczenie odbyło się w kwietniu.

Ideą „Wektorów Seca” jest nagradzanie osób osobiście zaangażowanych w niesienie szeroko pojętej pomocy potrzebującym. Osób, które poza prowadzeniem biznesu i działalności zawodowej, sami włączają się w życie społeczne i w pomaganie innym. W tym roku na wybór laureatów oczywiście wpłynęła wojna i fakt, że Polska stała się dachem nad głową dla uchodźców – bo tak, niestety, musimy nazywać naszych ukraińskich przyjaciół.

Koordynując jako Pracodawcy RP akcję pomocową, zauważyliśmy bardzo dużą aktywność ludzi biznesu, która nawet przerosła nasze oczekiwania. W tej wielkiej grupie wspierających część osób wyróżniła się bardzo osobistym zaangażowaniem. Do nich właśnie trafiły „Wektory Serca”. Aby dobitniej to wyjaśnić dodam, że w niektórych przypadkach obserwowaliśmy wręcz porzucenie swej aktywności biznesowej na rzecz pomagania Ukraińcom. 

Nie chodziło nam więc jedynie o wysokość zaangażowanego kapitału czy innych środków, lecz o poświęcenie własnego czasu i życia prywatnego, o pełną osobistą gotowość do niesienia pomocy przez tych, którzy stoją na czele organizacji lub zarządzają biznesem z poziomu właścicielskiego. Angażując się przez 24 godziny na dobę we wspieranie ukraińskich przyjaciół, osoby te spełniły wszystkie kryteria predestynujące do otrzymania wyróżnienia. 

No właśnie, w tym roku uroczystość miała ten szczególny rys o którym Pan mówi, zresztą uroczystą galę poprowadziła Weronika Marczuk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy TPU w Polsce. W tym miejscu wypada wymienić wyróżnionych. Kto otrzymał „Wektory Serca”?

Pełna lista wyróżnionych jest dostępna na naszej stronie pracodawcyrp.pl oraz w materiałach, które opublikowaliśmy. Trudno jednak nie podać choćby kilku przykładów. Jednym z nich może być na pewno Rafał Brzoska, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Integer. Angażując się w prace naszej grupy, zorganizował specjalny pociąg z pomocą dla Ukraińców. 

Charakterystycznym przykładem jest Tomasz Misiak, twórca Mizyak Investment Fund, który w pełni poświęcił swój czas na niesienie i koordynację pomocy. 

Kolejnym przykładem jest Michał Mierzejewski, prezes zarządu Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie, który przekonał właścicieli tej globalnej korporacji do bardzo wielkiej, liczonej w milionach dolarów pomocy. 

Mamy Wojtka Trojanowskiego, członka zarządu STRABAG, który zapewnił w Polsce dach nad głową setkom Ukraińcom i dedykował im pomoc finansową. 

Jest Artur Zaczyński, zastępca dyrektora ds. medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Artur, poza bieżącą pracą menedżerską i lekarską, w pełni osobiście poświęcił się organizowaniu przyjaciół i interesariuszy do niesienia pomocy. 

To są, reprezentatywne dla wszystkich nagrodzonych, przykłady ludzi przeznaczających swój czas, posiadane środki i własne kontakty na udzielanie pomocy.

„Wektorem Serca” uhonorowany został także ambasador Ukrainy w Polsce, Andrij Deszczycia.  Powód wydaje się oczywisty, proszę go jednak przedstawić.

Na ręce najwyższego przedstawiciela Ukrainy w Polsce, Pana Ambasadora Andrija Deszczyci, przekazaliśmy „Wektor Serca” przeznaczony dla całego narodu ukraińskiego. Jest to wyraz naszego pełnego uznania dla ducha bohaterskiej walki. Wszyscy wiemy, że Ukraińcy walczą nie tylko za swoją, lecz również za naszą wolność, że w walce z rosyjskim agresorem poświęcają życie i zdrowie, przeżywają dramatyczne rozłąki z bliskimi, tracą to, co najcenniejsze. 

Podczas rozmowy wspominał Pan o roli Pracodawców RP, w końcu potężnej organizacji, w organizowaniu pomocy Ukrainie. Proszę rozwinąć ten wątek.

Pracodawcy RP, we współpracy z Corporate Connections, BNI Polska, Polską Radą Biznesu, Konfederacją Lewiatan, Związkiem Pracodawców Business Centre Club, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą oraz Fundacją Siepomaga, już w pierwszych dniach konfliktu w Ukrainie uruchomili akcję pomocową dla jej obywateli. Jest to akcja polegająca na zarówno na czymś oczywistym, czyli zbieraniu środków finansowych, jak i na gromadzeniu pomocy rzeczowej, logistycznej i szeroko pojmowanej pomocy humanitarnej. Wartość działań pomocowych które prowadziliśmy z innymi organizacjami i które koordynujemy, można w tej chwili szacować na około 300 mln złotych.

Jak pan myśli, za co będą przyznawane „Wektory Serca” w przyszłym roku?

Chcemy, żeby „Wektory Serca” na stałe wpisały się w tradycję najważniejszych nagród Pracodawców RP. Dzisiaj trudno odejść od wojny na Ukrainie, jednak mam nadzieję, że w przyszłości znajdzie ona szczęśliwy dla Ukraińców i dla nas finał. Chcielibyśmy wyróżniać ludzi społecznie zaangażowanych, aktywnych w lokalnych wspólnotach, nie tylko prowadzących działalność filantropijną lecz też realizujących najlepsze projekty z zakresu ESG.

Rozmawiał: Bogusław Mazur

„Wektorami Serca” wyróżnieni zostali:

Rafał Brzoska, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Integer, w imieniu którego nagrodę odebrała Dyrektor Marketingu z firmy InPost Izabela Karolczyk,

Suk Won Choi, prezes zarządu LG Energy Solution Wrocław, w imieniu którego nagrodę odebrał Dyrektor Personalny firmy Piotr Blachura,

Artur Kazienko, prezes zarządu Kazar Group,

Piotr Krupa, prezes zarządu, Kruk,

Rafał Kupidura, prezes zarządu, IF Nation Group,

Michał Mierzejewski, prezes zarządu, Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie,

Tomasz Misiak, twórca Mizyak Investment Fund,

Rafał Sonik, prezes zarządu Gemini Holding,

Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG,

Patryk Urban, założyciel Fundacji Siepomaga,

Andrzej Wasilewski, prezes zarządu MAK Ubezpieczenia,

Artur Zaczyński, zastępca dyrektora ds. medycznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie.

Najnowsze