16.6 C
Warszawa
środa, 22 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany

Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany – to tytuł konferencji Instytutu ESG, która odbyła się 5 lipca w Warszawie. Podczas wydarzenia eksperci odnieśli się do wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami i związanymi z tym szansami na wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu. Dyskusja poświęcona była także potencjałowi, jaki niesie za sobą dywersyfikacja źródeł energii oraz najlepszym sposobom na finansowanie transformacji przemysłowej.

– Wyzwania dotyczące zmiany klimatu i degradacji środowiska wymagają jak najszybszej transformacji dotychczasowych działań dla dobra przyszłych pokoleń i całego świata. Aby im sprostać, konieczna jest strategia przemysłowa na rzecz konkurencyjnej, ekologicznej i cyfrowej Europy, którą stanowi m.in. Europejski Zielony Ład czy pakiet Fit for 55. Dyskusje dotyczące strategii transformacji przemysłowej nabierają szczególnego znaczenia w związku z kryzysem na Ukrainie. Na nowo musimy zdefiniować plany i kroki milowe, które należy podjąć dla dobra naszej planety – powiedział Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Instytut ESG był głównym organizatorem konferencji.

Podczas sesji otwierającej Kamila Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii mówiła o stanie transformacji cyfrowej w Polsce oraz o czekających na nas wyzwaniach. – Jednym z kluczowych wyzwań jakie stoją przed nami jest akceleracja dynamiki we wdrażaniu cyfrowych rozwiązań. Próbując dokonać cyfrowego awansu początkowo skupialiśmy się na tym, żeby jak najlepiej zaspokoić najpilniejsze potrzeby w tym obszarze. Obecnie mamy dobrą bazę i przestrzeń do tego, żeby skoncentrować się na bardziej zaawansowanych technologiach cyfrowych, kluczowych dla przeprowadzenia skutecznej transformacji przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 – powiedział Kamila Król.

Zielona transformacja to szansa dla polskich przedsiębiorstw

W ramach konferencji odbyły się trzy sesje panelowe. Pierwsza sesja była poświęcona wyzwaniom, jakie niosą ze sobą transformacja przemysłu, transformacja cyfrowa i technologiczna. A także temu, jak skutecznie wprowadzić zielone zmiany w przemyśle oraz czy sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje przemysł. W rozmowie wzięli udział m.in. Kamila Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii; Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; Rafał Baniak, prezes Pracodawców RP; Andrzej Arendarski, prezydent Krajowej Izby Gospodarczej oraz Łukasz Jasiński, dyrektor zarządzający Pionem Finansowania i Produktów w Banku Ochrony Środowiska.

– Zielona transformacja to olbrzymia szansa dla polskich przedsiębiorstw, a zarazem duże wyzwanie dla instytucji publicznych takich jak NCBR. Zmiana w gospodarce jest bardzo głęboka, ulegnie jej przecież nie tylko sektor energii, ale też transport, budownictwo, rolnictwo, produkcja towarów powszechnego użytku, w zasadzie wszystkie sektory gospodarki. Przedsiębiorcy nie wykonają tak dużej zmiany samodzielnie. Instytucje publiczne takie jak NCBR powinny więc tą zmianą w znacznym stopniu pokierować. W NCBR już od kilku lat realizujemy projekty zgodnie z założeniami tzw. innowacji ciągnionej (ang. pull innovation), gdzie ustalamy cel i zakres nowych technologii, jakie mają powstać. Dzięki temu możemy dobrze sterować zmianami w gospodarce – powiedział Wojciech Racięcki z NCBR.

Najnowsze