20 C
Warszawa
piątek, 14 czerwca 2024

Bank Ochrony Środowiska – dobra energia wraca, zielona także!

Nasz bank koncentruje się na zapewnieniu wysokiej jakości produktów ekologicznych oraz kontynuuje misję bycia liderem zielonej zmiany w zakresie finansowania przedsięwzięć proekologicznych. Od ponad 30 lat społeczna odpowiedzialność, edukacja i utrzymywanie dobrych relacji z otoczeniem stanowią dla BOŚ równie ważne kierunki działań.

W DNA Banku Ochrony Środowiska wpisane są edukacja oraz wspieranie przedsięwzięć ekologicznych. Od przeszło 30 lat prowadzimy działania promujące wiedzę z zakresu ochrony środowiska. W listopadzie 2021 r. konferencją „Idea-Biznes-Klimat” zainicjowaliśmy merytoryczną dyskusję o roli przedsiębiorstw w procesach związanych ze zmianami klimatu, mającej pomóc biznesowi wdrożyć niezbędne działania, będące odpowiedzią na skutki zachodzących zmian klimatu oraz transformacji gospodarki w ekologicznym kierunku. W tym roku odbędzie się druga edycja wydarzenia.

Inwestycja w przyszłość

Każde podejmowane przez nas działanie proekologiczne lub prospołeczne postrzegamy jako inwestycję w przyszłość. Projekty społeczne realizujemy poprzez programy Fundacji BOŚ. Jednocześnie wewnętrznie wdrażamy inicjatywy skierowane do naszych pracowników, tworząc w ten sposób miejsce pracy, gdzie łączą się takie wartości jak współpraca, zaangażowanie, profesjonalizm oraz szacunek dla innych i ekologii. Warto dodać, że pracownicy BOŚ mogą przeznaczyć 3 dni w skali roku na wolontariat pracowniczy – i są one niezależne od należnego urlopu wypoczynkowego. Dwie największe inicjatywy, w których brali w tym roku udział nasi pracownicy, jako wolontariusze, to „Operacja Czysta Rzeka” i „Sadzimy Lasy”.

BOŚ jest oficjalnym partnerem akcji „Operacja Czysta Rzeka”. Wolontariusze naszego banku zorganizowali się w lokalne sztaby – wspólnymi siłami posprzątaliśmy m.in. fragment Bugu w Drohiczynie, koryto rzeki Świder, północny brzeg Brdy czy Białą Nidę. Oprócz tego wspólnie z pomocą Lasów Państwowych prowadzimy akcję „Sadzimy Lasy”. Inicjatywa wpisała się na stałe w kalendarz BOŚ. Od października 2021 zasadziliśmy już kilka tysięcy sadzonek drzew w lokalizacjach wskazanych przez Lasy Państwowe – były to głównie sosny, buki i dęby.

Zapał do zielonej transformacji

Nasz zapał do zielonej transformacji nie maleje. Nieustannie szukamy nowych dróg rozwoju. Inwestujemy w zieloną przyszłość i nowe otwarcie dla polskiej gospodarki. Wszystkim naszym Klientom dostarczamy nowoczesne rozwiązania finansowe i oferujemy doradztwo ekspertów. Zapewniamy narzędzia, by skutecznie mierzyć się z wyzwaniami klimatycznymi m.in. poprzez redukcję zużycia zasobów naturalnych czy wzrost zastosowania odnawialnych źródeł energii, dążąc do osiągnięcia bezemisyjnej gospodarki. Przykładowo w ramach ścieżki leasingowej programu „Mój elektryk” udzielamy firmom i instytucjom dopłaty do kosztów leasingu fabrycznie nowych zeroemisyjnych pojazdów osobowych i dostawczych ze środków powierzonych przez NFOŚiGW. Celem tego projektu jest przyspieszenie procesu transformacji transportu w kierunku zeroemisyjnym. Nasz bank bierze również aktywny udział w programach wsparcia inwestycyjnego, tj. „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”.

W okresie trzech dziesięcioleci swojej działalności udzieliliśmy kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w kwocie 23,2 miliarda złotych. Dzięki nim wykonano dziesiątki tysięcy inwestycji proekologicznych między innymi z zakresu fotowoltaiki, sektora biogazu i biometanu czy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej o łącznej wartości 52,4 miliarda złotych.

Potwierdzeniem działań na rzecz odpowiedzialności w biznesie oraz wspierania zrównoważonego rozwoju jest otrzymana w grudniu 2021 r. ogólna ocena ESG Risk na poziomie 19,9, co oznacza niewielkie ryzyko istotnego negatywnego wpływu czynników ESG („Low Risk”). Wynik oceny ESG przeprowadzonej przez Sustainalytics plasuje nasz bank – Bank Ochrony Środowiska – w gronie 18 proc. najlepiej ocenionych banków oraz w czołowych 23 proc. spośród blisko 15 tysięcy firm na całym świecie poddanych badaniu przez Sustainalytics.

Najnowsze