31.6 C
Warszawa
poniedziałek, 22 lipca 2024

Polska Izba Handlu przestrzega przed katastrofalną w skutkach decyzją rządu

W Polsce, w gminnych systemach zbiórki i segregacji odpadów opakowaniowych, wysokość recyklingu opakowań szklanych wynosi około 70 proc. Włączenie butelek szklanych jednorazowego użytku do systemu kaucyjnego, to rozwiązanie najgorsze z możliwych – alarmuje Polska Izba Handlu.

Eksperci przekonują, że to rozwiązanie uderzy w polski handel detaliczny i pogorszy zbiórkę frakcji szklanej, której – na tle pozostałych opakowań plastikowych i puszek – pozyskuje się najwięcej.

Polska Izba Handlu wraz z 16 organizacjami branżowymi napisała w tej sprawie list do premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministrów: Anny Moskwy – z resortu Klimatu i Środowiska oraz Waldemara Budy – z resortu Rozwoju i Technologii. Zaapelowano w nim o pozostawienie jednorazowych butelek szklanych w systemie gminnym i wyłączenie ich z planów objęcia systemem kaucyjnym.

Koalicjanci wyrażają przekonanie, że premier polskiego rządu przychyli się do argumentacji instytucji takich jak Polska Izba Handlu, najszerszej reprezentacji handlu w Polsce, co uchroni przedstawicieli m.in. 40 proc. małego i średniego, polskiego, handlu przed rozwiązaniami, które zagrażają rodzimej gospodarce – w tak ważnym sektorze, jakim jest sprzedaż żywności i napojów – i w tak niesprzyjających warunkach gospodarczych (galopująca inflacja) oraz geopolitycznych (niestabilne łańcuchy dostaw, wojna w Ukrainie, obostrzenia pandemiczne).

Włączenie butelek szklanych jednorazowego użytku to dla sklepów osiedlowych, które są domeną polskiego handlu detalicznego – to wyzwania organizacyjne, logistyczne i finansowe niewspółmierne do zakładanych przez ustawodawcę efektów. Dodatkowe obowiązki związane z odbieraniem opakowań wszystkich frakcji od klientów, ich dystrybucją do recyklera i sprawozdawczością, mogą obniżyć poziom uczestnictwa sklepów w systemie kaucyjnym. Pamiętajmy, że podstawowym celem ustawy i implementowanej przez nią Dyrektywy SUP 2019/904, powinna być zbiórka opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

W przypadku handlu detalicznego ważną kwestią jest problem bezpieczeństwa i ograniczeń przestrzennych przy magazynowaniu opakowań szklanych. Składowanie butelek szklanych wymaga wygospodarowania i odpowiedniego zabezpieczenia dużej części powierzchni sklepu, co w przypadku wielu sklepów będzie powodowało utrudnienia w działalności handlowej. Równie istotne są względy bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zwiększone ryzyko stłuczek. Po stronie placówek pozostaje proces bezpiecznego odbioru butelki szklanej od klienta, przeniesienia jej w wydzielone na terenie sklepu miejsce do składowania oraz pozostałe czynności związane ze sprawozdawczością, które łącznie zakłócą przebieg procesu handlowego. Pod treścią listu skierowanego do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministrów Anny Moskwy – i Waldemara Budy, o pozostawienie zbiórki butelek szklanych jednorazowego użytku w systemach gminnych, podpisali się przedstawiciele łącznie 17 organizacji, w tym handlu: Polskiej Izby Handlu, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji; producenci napojów: ze Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków, Stowarzyszenia Polska Wódka, Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa; producenci szkła: Związku Pracodawców Polskie Szkło; producenci rolni i sadowniczy: Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw, Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Związku Sadowników RP, Stowarzyszenia Sady Grójeckie, Stowarzyszenia Plantatorów Jagody Kamczackiej; recyklingu: Izby Pracodawców Recyklingu Opakowań EKOPAK, a także Interzero.

Najnowsze