19.6 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

MBA dla osób otwartych na nowe doświadczenia

Wysiłek ukończenia studiów warto podjąć na każdym etapie kariery zawodowej, niezależnie od wieku i niezależnie od specjalizacji biznesowej.

Minął kolejny rok intensywnej pracy. W tym roku studenci z nieukrywanym zadowoleniem przyjęli wiadomość, że mimo pewnych obostrzeń znowu spotykamy się tradycyjnie – na uczelni.

Zdaniem wielu naszych słuchaczy praca zdalna, pomimo wykorzystania najlepszych rozwiązań technicznych, utrudniała, a nawet w pewnym sensie uniemożliwiała tworzenie bezpośrednich więzi i wymianę cennych doświadczeń. A to właśnie stanowi niesłychaną wartość dodaną, którą akcentują nasi absolwenci w swoich opiniach. 

Lepiej rozpoznane potrzeby studentów MBA

Paradoksalnie trudne pandemiczne doświadczenie pozwoliło nam zdecydowanie lepiej poznać sylwetkę studenta MBA. Wiedzieliśmy, że organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach studia MBA stanowią atrakcyjną ofertę dla osób poszukujących możliwości zwiększenia szansy na rozwój kariery zawodowej. 

Teraz wyraźnie wybrzmiało i potwierdza się wcześniejsze stwierdzenie, że nie tylko. Student MBA to osoba z silną potrzebą nawiązywania cennych relacji – więzi z innymi słuchaczami. To osoba z niezwykłą motywacją do wychodzenia poza strefę komfortu związanego z utartą często od wielu lat codziennością korporacyjną. Studenci MBA, a wśród nich osoby zajmujące eksponowane stanowiska, odrzucają sztywne korporacyjne reguły i tworzą zintegrowaną społeczność wspierających się osób. Nowe środowisko menadżerów, często z odmiennych branż, pozwala im spojrzeć na omawiane zagadnienia z całkowicie odmiennej perspektywy – a to jest niezwykle cenne doświadczenie. Podstawową cechą absolwenta studiów MBA jest niezależna od dotychczasowych doświadczeń zawodowych umiejętność myślenia interdyscyplinarnego. Taka umiejętność we współczesnym świecie jest warunkiem niezbędnym dla odnoszenia sukcesów we wszystkich sferach życia, nie tylko zawodowego. 

Wzmacniać kompetencje 

Trzeba również podkreślić, że na przestrzeni lat zmieniła się sylwetka osoby, która aplikuje na menedżerskie studia MBA. Kierunek kojarzony dotychczas jako jeden z elementów wykształcenia potwierdzający kwalifikacje niezbędny dla tych, którzy chcą intensywnie rozwijać swoją karierę, teraz jest często wybierany przez menedżerów z niezwykle dużym bagażem doświadczeń zawodowych. Osoby piastujące od wielu lat liczne stanowiska korporacyjne, posiadające niejednokrotnie dyplomy MBA uzyskane na innych uczelniach, chcą wziąć udział w kolejnym projekcie wzmacniającym ich pewność siebie i przekonanie, że wciąż się rozwijają. Nie chcą dołączyć do grupy malkontentów narzekających na to, co „nowe”, eliminując w ten sposób ryzyko znużenia dotychczasową pracą. Dzięki temu otwierają się przed nimi możliwości budowania kariery, czasami w całkowicie odmiennej od dotychczasowej sferze życia zawodowego. 

Brak sztywnych reguł i warsztatowy charakter studiów pozwala na spełnienie wszystkich wyżej opisanych oczekiwań słuchaczy. Zatem podsumowując, wysiłek ukończenia studiów warto podjąć na każdym etapie kariery zawodowej, niezależnie od wieku i niezależnie od specjalizacji biznesowej. Niezbędna tu jest jednak pełna otwartość na nowe doświadczenia.

dr Katarzyna Olejko

kierownik Studiów Podyplomowych MBA i MCG, UE Katowice

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze