17.9 C
Warszawa
niedziela, 19 maja 2024

Grunt zawsze się opłaca?

W dzisiejszych czasach – biorąc pod uwagę sytuację w kraju, dynamiczną inflację, rosnące ceny kredytów, potencjalny kryzys energetyczny i spadające PKB, a także niepewność związaną z wojną za naszą wschodnią granicą – trudno podjąć decyzję, w co inwestować. Niestabilność rynku akcji, obligacji, rynku walutowego, a także niskie oprocentowanie lokat w stosunku do inflacji powodują obawy związane z ryzykiem inwestycji w te najczęściej wybierane instrumenty finansowe.

Jak pokazują dane rynkowe, jedną z najstabilniejszych i najbardziej opłacalnych form inwestowania stanowią inwestycje w ziemię. Biorąc pod uwagę wzrost wartości najpopularniejszych produktów inwestycyjnych w latach 1995-2019, ceny mieszkań wzrosły o 535 proc., złoto o 622 proc., WIG o 935 proc., a grunty aż o 2120 proc. Co ciekawe, kiedy przyjrzymy się danym z amerykańskiego, dużo bardziej nasyconego i rozwiniętego rynku nieruchomości, wartość nieruchomości stale rośnie. Krótkoterminowo – przynajmniej o wartość inflacji, a długoterminowo – przynajmniej dwukrotnie szybciej od ogólnego poziomu wzrostu cen.

Ziemia utrzymuje trend wzrostowy

Skąd się bierze potencjał inwestycyjny ziemi? Otóż podstawowe prawo ekonomii mówi, że jeśli podaż jest stała, a rośnie popyt, to również rośnie cena. Nawet jeśli zdarza się na rynku chwilowa stagnacja, to ziemia szybko wraca do swojego poziomu i utrzymuje trend wzrostowy. To zjawisko jest widoczne również w gospodarkach bardziej rozwiniętych, w których mimo większego nasycenia rynku, wciąż mamy do czynienia ze wzrostem. Ziemi bowiem nie przybywa, jest dobrem ograniczonym – nie można jej wyprodukować i już jej nie przybędzie.

Poza tym jest niezbędna, żeby wytwarzać inne produkty i usługi: budować biurowce, domy, hale produkcyjne czy magazyny. Jest to też stosunkowo łatwy i bezpieczny sposób przechowywania kapitału, ponieważ nie można jej zgubić, ukraść, zepsuć, a także nie zniknie, gdyż jest dobrem materialnym. Ogromnym atutem gruntów jest to, iż nie trzeba płacić za ich utrzymanie, w przeciwieństwie do konieczności opłacania czynszu za mieszkanie, remonty i konserwacje.

Oczywiście, istotny jest odpowiedni dobór gruntów, ich położenie i lokalizacja. Wg danych GUS, ceny ziemi rolnej na Warmii i Mazurach od 2004 r., wzrosły do dziś o 1030 proc. Co wpływa więc na rentowność inwestycji w ziemię? Ich atrakcyjne położenie, w pobliżu naturalnych zbiorników wodnych, w otoczeniu zieleni, a ponadto rozwój infrastruktury i turystyki, dzięki którym ziemia jeszcze bardziej zyskuje na wartości.

Pomyśleć o rozsądnym lokowaniu pieniędzy

Jak uważają specjaliści, postępujący konflikt zbrojny nie wpłynie na wartość gruntów, które po prostu będą konsekwentnie rosły. Warto wiedzieć, że gdyby w wyniku burzliwych losów sprawy miały pójść w niewłaściwym kierunku, to spadkobiercy będą mogli odzyskać własność nawet po kilkudziesięciu latach od podpisania aktu notarialnego. Inne inwestycje mogą zostać w tym czasie zwyczajnie rozkradzione.

W warunkach galopującej inflacji warto więc pomyśleć o rozsądnym lokowaniu pieniędzy.

Jakub Węglarski

dyrektor marketingu, Rodzinne Inwestycje

Najnowsze