26.5 C
Warszawa
czwartek, 30 maja 2024

Czym jest inteligentny magazyn?

W codziennym życiu używamy coraz bardziej skomplikowanych urządzeń, często ocierając się o sztuczną inteligencję. Nie dziwi więc, że jest ona powszechnie wykorzystywana również w dużych przedsiębiorstwach, które bez trudu dostrzegają kryjący się w niej potencjał. Zarządzanie magazynami wysokiego składowania w dzisiejszych czasach byłoby praktycznie niemożliwe bez wsparcia nowoczesnej technologii. Zobaczcie, jak wiele dobra może zdziałać odpowiednio dobrany system AI.

Złożoność pracy magazynowej

Procesy zachodzące w magazynach można śmiało porównać do pracy w ulu. Z pozoru dużo się dzieje i ciężko dopatrzyć się w tym większego zorganizowania. Jednak każdy z zachodzących tam procesów jest skrupulatnie zaplanowany, opisany i realizowany zgodnie z wytycznymi. Dzięki tak dobrej organizacji nawet złożone i zależne od siebie etapy mogą być stale realizowane. Bezkolizyjność codziennej pracy jest niezwykle ważna, bo to właśnie ona zapewnia firmie płynność produkcyjną.

„Wielki brat” widzi więcej niż człowiek

Z roku na rok przybywa urządzeń rejestrujących obraz, są to zarówno kamery przemysłowe, jak i aparaty w telefonach, czy laptopach. Ich liczba gwałtownie rośnie, a zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez zespół Motoroli, pod koniec 2024 r. będzie ich około 45 miliardów. Przekłada się to na ogromny zasób materiałów video, które mogą posłużyć do analizy. Jednak tak obszerny zasób danych jest zbyt przytłaczający dla człowieka. Jak wykazały badania MPL Katowice, koncentracja pracowników odpowiedzialnych za analizowanie obrazu z kamer przemysłowych jest niezwykle ulotna. Najwyższy jej poziom utrzymuje się zaledwie przez pierwsze 30 minut pracy. Po dwóch godzinach spędzonych na wyszukiwaniu „niepożądanych zdarzeń” poziom skupienia spada prawie do minimum.

W zadaniach tego typu zdecydowaną przewagę mają systemy takie jak CosmoEye, które mogą pracować niestrudzenie 24 godziny 7 dni w tygodniu. A dzięki modułowi sztucznej inteligencji potrafią one wyszukiwać określone wzorce zachowań (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) i informować o nich przełożonych poprzez wysyłanie powiadomień w czasie rzeczywistym.

Wzmożona kontrola – większe bezpieczeństwo

Podczas pracy na magazynie wysokiego składowania niezwykle ważne jest bezpieczeństwo. Zdejmowanie przez pracowników odzieży ochronnej, np. nauszników, okularów, czy kasków może wiązać się z ogromnymi kosztami dla firmy. Mówimy tutaj zarówno o karach wynikających z nieprzestrzegania norm HACCP i BHP, jak również o świadczeniach związanych z wypadkami przy pracy. Raport GUS wskazuje, że w 2019 r. wypadkom przy pracy uległo ponad 83 tysiące osób, co przełożyło się na szkody związane ze stratami materialnymi i czasu pracy w wysokości prawie 86 mln zł. W przedsiębiorstwie zatrudniającym ponad 250 osób średni koszt wypadku przy pracy w 2020 r. liczył ponad 87,5 tys. zł. Liczby mówią same za siebie.

Wprowadzając do swojego magazynu system CosmoEye, przedsiębiorstwo minimalizuje ryzyko związane z łamaniem przez pracowników norm bezpieczeństwa. Analizując obraz z kamer przemysłowych moduł sztucznej inteligencji może „wypatrzeć” zdefiniowane wcześniej niepożądane zdarzenia. Narzędzie wysyła również alert w czasie rzeczywistym z informacją o incydencie. Dzięki powiadomieniu osoba kierująca ma możliwość natychmiastowej reakcji i zapobiegania potencjalnym wypadkom.

Motywuj i nagradzaj swoich pracowników

Moduł rozpoznawania obrazu w czasie rzeczywistym to nie tylko kontrola bezpieczeństwa, ale również możliwość motywowania pracowników. CosmoEyeAI rozpoznaje zdefiniowany wzorzec zachowań – również tych pozytywnych. W ten sposób można nagradzać pracowników m.in. za pracę przewyższającą normę lub przestrzeganie czasu przerw. Jest wiele, z pozoru mało znaczących, rzeczy, które mogą wpłynąć na pracowników bardzo motywująco, jeżeli tylko zostaną zauważone i docenione przez kadrę kierowniczą. Tego typu zachowania mogą również posłużyć jako realne podniesienie poziomu efektywności pracy zespołu. Analizy przeprowadzane przez sztuczną inteligencję dają możliwość skutecznego i rzetelnego pomiaru i oceny pracy całego przedsiębiorstwa.

Oszczędności wynikające z optymalizacji pracy

Zastosowanie innowacyjnych technologii, takich jak Machine Learning, pozwala wygenerować znaczne oszczędności czasowe i finansowe. AI poddaje szczegółowej analizie wszystkie dostępne dane gromadzone podczas realizacji procesów magazynowych. W wyniku otrzymanych analiz system WMS jest np. w stanie w optymalny sposób proponować rozmieszczenie towarów na magazynie chaotycznym, szybciej realizować zlecenia przesunięć w celu uzupełnienia miejsc zbiórki, optymalizować zajętość miejsc zapasowych, podpowiadać kolejność pakowania, wspierać dokumentację wizualną kompletowania i pakowania zleceń.

Dzięki agregowaniu pełnych danych dotyczących zasobów magazynowych przez CosmoEye przedsiębiorstwa notują znaczne skrócenie czasu przyjęć i wydań towarów przy jednoczesnym ograniczeniu błędów, które pojawiają się zazwyczaj w czasie realizacji tych procesów. System wspiera zarządzanie towarami o krótkiej dacie ważności oraz pomaga w identyfikacji surowców według ich dostaw, terminów ważności, czy certyfikatów, co znacząco wpływa na redukcję kosztów związanych ze stratami magazynowymi.

AI jako filar pracy nowoczesnych magazynów

Nowoczesne technologie niezaprzeczalnie usprawniają pracę wielu przedsiębiorstw, w tym magazynów wysokiego składowania. Powierzenie systemowi CosmoEye nadzoru nad procesami, płynnością pracy, czy bezpieczeństwem pozwala przekierować siły i umiejętności pracowników na czynności, które wymagają ludzkiej aktywności. I właśnie ten balans pracy, ludzi i AI jest wyznacznikiem współczesnych inteligentnych magazynów.

Kosma Kindlik

prezes zarządu, CosmoEye

Najnowsze