27.9 C
Warszawa
wtorek, 28 maja 2024

Płatności bezgotówkowe impulsem do rozwoju smart city

Szybko postępująca cyfryzacja wpływa na wiele obszarów naszego życia. Zmienia sposób, w jaki uczymy się, odpoczywamy, prowadzimy biznes, jak dokonujemy zakupów oraz jak funkcjonujemy jako społeczeństwo. Dynamiczny rozwój innowacyjności stawia również przed włodarzami miast coraz to nowe wyzwania w zakresie organizacji i zarządzania infrastrukturą miejską, w taki sposób, aby spełniała oczekiwania mieszkańców oraz nadążała za postępującą cyfryzacją.

Strategicznym obszarem jest budowa spójnych i zaawansowanych ekosystemów, które połączą innowacyjne technologie, płatności i rozwiązania cyfrowe oraz pozwolą na uruchomienie szerokiej gamy usług z myślą o poprawie życia mieszkańców i budowie społeczeństwa cyfrowego. Podstawą do rozwoju koncepcji „smart city” jest przede wszystkim udostępnienie mieszkańcom narzędzi, które pozwolą zoptymalizować funkcjonowanie wielu procesów oraz pobudzić wzrost gospodarczy.

Móc w pełni korzystać z rozwiązań smart city

Rozwój płatności bezgotówkowych jest kluczowym elementem budowania społeczeństwa cyfrowego, które będzie w pełni korzystać z rozwiązań smart city. Zapewnienie szerokiej, łatwo dostępnej infrastruktury do płatności elektronicznych, w przypadku miast, jest podstawą na drodze ku ich innowacyjności i rozwojowi. To funkcjonalność, której oczekują również mieszkańcy chociażby w urzędach, czy transporcie miejskim. Z badania przeprowadzonego dla Fundacji Polska Bezgotówkowa, pod kierownictwem dr hab. Michała Polasika wynika, że już przeszło 58 proc. opłat w transporcie miejskim realizowana jest bezgotówkowo. Za pomocą kart płatniczych lub płatności elektronicznych i mobilnych za parking miejski płaci 43 proc. respondentów. Zgodnie ze wskazaniami ankietowanych, w administracji odsetek płatności bezgotówkowych sięga prawie 70 proc. Tymczasem na bezgotówkowej mapie Polski nadal istnieją „białe plamy”, czyli miejsca, gdzie można płacić głównie gotówką. Na tych obszarach innowacyjność napotyka znacznie więcej barier związanych np. z brakiem środków na rozwój czy dostępem do infrastruktury.
Fundacja Polska Bezgotówkowa powstała po to, aby eliminować bariery w dostępie do nowoczesnych rozwiązań bezgotówkowych. W ramach Programu Polska Bezgotówkowa zrealizowano już ponad miliard transakcji za pośrednictwem terminali zainstalowanych wśród małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji charytatywnych. Co ciekawe, terminale płatnicze zyskują coraz większą popularność właśnie wśród przedsiębiorców z mniejszych ośrodków miejskich i z terenów wiejskich. Ponad 63 proc. instalowanych w ramach Programu urządzeń do płatności bezgotówkowych trafia do firm z miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców, czyli właśnie tam, gdzie tej infrastruktury brakuje. Dzięki temu Fundacja w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu cyfryzacji i innowacyjności tych regionów, a także do budowy inteligentnych rozwiązań.

Znaczenie edukacji

Kluczowym czynnikiem do dalszego rozwoju i adaptacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych w każdym z obszarów życia jest edukacja – szczególnie skupiająca się na osobach, które jeszcze nie mają pełnego zaufania do cyfrowych rozwiązań. W 2021 r. odsetek „nieubankowionych”, czyli osób, które nie posiadają konta w banku / ROR, wynosił 16 proc. Liczba osób, które posiadają narzędzia płatnicze, lecz nie korzystają z nich aktywnie, oscyluje wokół 12 proc. – pokazują wyniki badania zrealizowanego dla Fundacji Polska Bezgotówkowa. To ta grupa społeczna powinna być objęta szczególnym wsparciem merytorycznym, dzięki któremu uda im się przełamać barierę sceptycyzmu i niepewności. Taką rolę wzięła na siebie również Fundacja Polska Bezgotówkowa, a we współpracy z miastami wypełnienie tej misji może być o wiele efektywniejsze i szybsze.

W czerwcu br. Fundacja Polska Bezgotówkowa i SmartCity Wrocław podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze promocji płatności bezgotówkowych. Pod hasłem „Wrocław bezgotówkowy – raz spróbujesz, pokochasz na zawsze” odbędzie się cykl bezpłatnych spotkań i szkoleń z przedsiębiorcami działającymi na terenie miasta.
Kontynuacją zaangażowania Fundacji Polska Bezgotówkowa w obszar cyfryzacji miast i tworzenia obszarów smart city / smart villages jest współpraca merytoryczna przy II Rankingu Cashless Smart Cities. Wyniki rankingu zostaną przedstawione przez portal cashless.pl podczas konferencji Local Trends (Europejskie Forum Samorządowe), która odbędzie się w październiku br. w Poznaniu. Autorzy plebiscytu postawili sobie za cel wyłonienie oraz uhonorowanie najlepszych w tej kategorii miast w Polsce.

Joanna Erdman
prezes zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa

Najnowsze