26.5 C
Warszawa
czwartek, 30 maja 2024

Uniknąć postępowania upadłościowego, czyli o roli restrukturyzacji

W dobie piętrzących się obecnie i nieprzewidywalnych dla przedsiębiorców problemów w obrocie gospodarczym rola restrukturyzacji jest szczególnie istotna. Pozwala bowiem na ochronę przedsiębiorstwa przed koniecznością ogłaszania upadłości. 

Ochrona ta materializuje się w rozwiązaniach dostępnych w prawie restrukturyzacyjnym. Ma ona zapobiegać przed trwałą niewypłacalnością firmy i co do zasady chronić majątek firmy. Restrukturyzacja jest również z korzyścią dla kontrahentów restrukturyzowanego dłużnika. Pozwala bowiem na wyższy stopień zaspokojenia niż w alternatywnym wariancie upadłościowym. Dodatkowo kontrahenci dłużnika mogą dalej z nim współpracować i generować z tej współpracy przepływy pieniężne. Można zatem stwierdzić, że restrukturyzacja jest z korzyścią dla wszystkich. W kontekście krajowego obrotu gospodarczego zapobiega bowiem zwiększaniu się fali bankructw.

Restrukturyzacja coraz bardziej popularna

Skutki epidemii COVID-19 i następnie wojna w Ukrainie spowodowały skokowy wzrost liczby postępowań restrukturyzacyjnych. To z kolei pozytywnie wpłynęło na wiedzę uczestników obrotu gospodarczego o restrukturyzacji. Stała się ona bardziej powszechnym zjawiskiem i nie jest już nagminnie mylona z upadłością, która co do zasady zmierza do likwidacji przedsiębiorstwa.

W postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnik zmierza do zawarcia układu ze swoimi wierzycielami. Chodzi oczywiście o ustalenie nowych zasad spłaty długów objętych układem. Do standardowych propozycji układowych należą:
• umorzenie odsetek oraz brak ich dalszego naliczania,
• umorzenie części należności głównej,
• rozłożenie spłat na dłuższy okres.
W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik może również uzyskać dość szeroką ochronę. Zazwyczaj jest ona niezbędna w celu niezakłóconego, dalszego prowadzenia działalności operacyjnej. Dla przykładu: dłużnik uzyskuje ochronę przed egzekucjami komorniczymi oraz przed wypowiadaniem umów kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Co równie istotne w trakcie postępowania dłużnik nie spłaca zobowiązań objętych układem.

Skuteczna restrukturyzacja pozwala uniknąć upadłości

Restrukturyzacja to nie tylko ustalenie nowych zasad spłaty zobowiązań. To również zmiany w przedsiębiorstwie dłużnika. Trzeba bowiem zidentyfikować przyczyny, które doprowadziły do trudnej sytuacji ekonomicznej i na ich podstawie zbudować plan naprawczy. Chodzi o wskazanie konkretnych środków restrukturyzacyjnych, których wprowadzenie będzie minimalizować ryzyko ponownej utraty płynności finansowej. Rzetelny plan naprawczy przedsiębiorstwa przedstawiony w planie restrukturyzacyjnym z pewnością będzie pomocny w zawarciu układu z wierzycielami. Wdrożenie środków restrukturyzacyjnych w nim wskazanych pozwoli zaś na wykonanie układu i pełne uzdrowienie przedsiębiorstwa. Przeprowadzona w tak kompleksowy sposób restrukturyzacja pozwoli z pewnością wielu przedsiębiorstwom uniknąć upadłości.

Krzysztof Lipiński

licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, Lipiński i Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna

Najnowsze