26.5 C
Warszawa
czwartek, 30 maja 2024

RiskRadar – system wczesnego ostrzegania dla firm

Blisko 60 proc. firm przyznaje, że doświadcza problemów z regulowaniem faktur na czas przez kontrahentów. Ryzyko finansowe można jednak ograniczyć, dostosowując warunki współpracy do wiarygodności klientów. Pomaga w tym RiskRadar – innowacyjne rozwiązanie, które ułatwia firmom podejmowanie decyzji, z kim i na jakich warunkach współpracować. Pomocna jest zwłaszcza opcja sprawdzenia i monitorowania kontrahenta, która podpowiada, czy rozpocząć lub zakończyć z nim kooperację.

RiskRadar ma szerokie zastosowanie w bieżącej działalności firm. Umożliwia wybór najbardziej obiecujących, solidnych kontrahentów i skupienie się na nich, zamiast poświęcanie czasu na obsługę partnerów, którzy spóźniają się z regulowaniem należności lub nie płacą wcale. Usprawnia także procedurę weryfikacji klientów i może zostać zintegrowany z systemem ERP.
Serwis RiskRadar został stworzony przez Kaczmarski Group, które skupia takie marki, jak Krajowy Rejestr Długów, Kaczmarski Inkasso czy NFG. Firma zapewnia kompleksowe zabezpieczenie finansów przedsiębiorstw poprzez dostarczanie informacji gospodarczej, monitoringu płatności, a także windykację należności i faktoring. Teraz rozszerza ten zakres o szeroką analizę kondycji finansowej klientów i dostawców.
To ważne w czasach, gdy według badania „Audyt windykacyjny” firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso ze stycznia 2022 r., aż 59 proc. przedsiębiorców wskazuje, że nie dostaje zapłaty na czas, a co 5. zmaga się z tym zdecydowanie często.
Bezpieczny biznes
– Głównym celem naszej usługi jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji biznesowych przez system wczesnego ostrzegania. RiskRadar to nowatorskie i jedyne na polskim rynku rozwiązanie, które bada sytuację finansową kontrahenta w oparciu o dane z Krajowego Rejestru Długów oraz analizę wiarygodności płatniczej, czyli tzw. scoring, który korzysta z milionów danych pochodzących zarówno z bazy KRD, jak i rejestrów publicznych. Odbywa się to w sposób ciągły i automatyczny, w oparciu o wiele źródeł danych. Dodatkowo do RiskRadar można wprowadzić informacje o obrotach i należnościach od kontrahentów, co znacząco zwiększa zakres analizy. Serwis dostarcza dane o sytuacji partnerów w prosty i przejrzysty sposób. RiskRadar jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę uzyskania zweryfikowanych informacji o kontrahentach – mówi Aneta Waszkiewicz, dyrektor Rozwoju Kanału Sprzedaży Kaczmarski Group.
Usługa daje klarowny obraz klientów. Po przeanalizowaniu danych z różnorodnych źródeł klienci zostają podzieleni na różne kategorie według oceny wiarygodności płatniczej.
Sprawdzaj i decyduj
RiskRadar znacząco ułatwia ocenę rzetelności biznesowej kontrahentów, zarówno odbiorców, jak i dostawców. Umożliwia właścicielom firm ustalenie warunków płatności dla partnerów biznesowych w oparciu o aktualne i kompleksowe dane. Daje pełny ogląd sytuacji klientów, działając jak radar, gdyż sygnalizuje na bieżąco, czy dany kontrahent ma problemy z regulowaniem zobowiązań. Pozwala zwiększyć przychody z działalności dzięki współpracy z rzetelnymi klientami, a jednocześnie ogranicza straty wynikające z nietrafionych decyzji biznesowych. Dzięki temu dział handlowy może skoncentrować się na rozwijaniu współpracy z perspektywicznymi partnerami. Firma nie traci więc później czasu na egzekwowanie należności od niesolidnych płatników.
Raporty od ręki
– Nasza usługa wpisuje się w codzienne, naturalne środowisko pracy przedsiębiorców. RiskRadar pobiera dane o partnerach biznesowych z systemu ERP klienta. Na bieżąco aktualizuje ocenę wiarygodności płatniczej kontrahentów oraz monitoruje zmiany ich statusu w Krajowym Rejestrze Długów. Dodatkowo w RiskRadar można bezpośrednio pobrać unikalne raporty stworzone przez Kaczmarski Group, zbierające informacje o kontrahencie z wielu źródeł – wyjaśnia Aneta Waszkiewicz.
Zebranie danych w jednym miejscu i odpowiednia ich wizualizacja powodują, że przedsiębiorcy mogą spojrzeć na portfel kontrahentów szerzej, co jest trudne, gdy procesy oceny ryzyka są rozproszone w różnych działach i systemach, a weryfikacja odbywa się według różnorodnych schematów, często opartych na przeglądaniu Internetu. Dane są widoczne dla wszystkich zalogowanych w systemie osób w jednej czytelnej formie.
Serwis RiskRadar odpowiada na potrzeby klientów dotyczące automatyzacji procesów biznesowych, bezpieczeństwa oraz szybkiego dostępu do informacji na zasadzie „one-click”.
Można korzystać z niego na różne sposoby. Pierwszy to zalogowanie do panelu klienta i wpisanie danych klientów. Drugi – import plików csv z danymi klientów. Natomiast trzeci polega na integracji systemu ERP z serwisem RiskRadar.
Jest to rozwiązanie adresowane głównie do średnich i dużych firm działających w modelu B2B. Przedsiębiorstwo opłaca abonament oparty na liczbie weryfikowanych kontrahentów. Koszty nie są natomiast uzależnione od liczby użytkowników serwisu. Oznacza to, że każdy handlowiec bądź zaopatrzeniowiec w firmie ma dostęp do systemu i może sprawdzić swoich kontrahentów.

Najnowsze