17.9 C
Warszawa
sobota, 25 maja 2024

Wydajność przedsiębiorstwa można monitorować

W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpiły znaczące zmiany w sposobie pracy ludzi. Miejsca pracy stały się coraz bardziej złożone, a firmy globalne i bardziej dynamiczne, z ciągłym wymogiem zmian. W rezultacie sposób, w jaki zwykliśmy planować i realizować procesy biznesowe też ewoluował. Potrzebujemy zupełnie nowych metod, które pozwolą nam prowadzić biznes ze zwinnością, szybkością i dokładnością.

Rozszerzenie możliwości pakietów Enterprise Resource Planning (ERP), tak aby mogły one integrować obecne i przyszłe procesy biznesowe, jest wyzwaniem, przed którym stają wszystkie firmy, niezależnie od wielkości i branży. Szybko zmieniające się warunki rynkowe wymagają od organizacji tworzenia nowych, innowacyjnych systemów w celu zaspokojenia potrzeb klientów i utrzymania konkurencyjności.

W naszej organizacji nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami, które pomagają firmom optymalizować i automatyzować procesy zachodzące na różnych poziomach zarządzania. Od ich płynności zależy wydajność, a ona jest niezbędna w osiągnięciu najwyższych poziomów dojrzałości organizacji.

Jednym z takich narzędzi jest Unit4 Financial Planning & Analysis (Unit4 FP&A)

Czym jest Unit4 FP&A?

Unit4 FP&A stanowi samodzielnie rozwiązanie lub doskonałe uzupełnienie modułu finansowego w systemie Teta ERP. Dostępne jest głównie w modelu software as a service. Mogą z niego korzystać firmy z wszystkich branż: produkcyjnej, usługowej, a także handlowo-dystrybucyjnej. Wspiera cały proces podejmowania decyzji oraz pomaga w monitoringu tego, jak dane decyzje są później egzekwowane i wykonywane.

Rozwiązanie Unit4 FP&A pozwala na lepsze i szybsze zarządzanie wydajnością całego przedsiębiorstwa, umożliwia planowanie, budżetowanie i prognozowanie, konsolidację finansową, raportowanie czy wizualizację i analitykę. Dzięki niemu firma może kompleksowo mierzyć i analizować procesy, przewidywać trendy oraz jakość produktu, identyfikować zagrożenia oraz podejmować działania korygujące.

Jak działa FP&A?

Unit4 FP&A to rozwiązanie dostępne przez przeglądarkę – każda uprawniona osoba może się zalogować i sprawdzić niezbędne informacje, do których ma dostęp. FP&A daje bogate możliwości wizualizacji wyników, różnego rodzaju typy wykresów i analiz. Nowoczesny UX ułatwia poruszanie się po aplikacji, która dodatkowo jest zintegrowana z MS Office, czyli ma możliwość eksportowania danych do formatów office’owych na każdym etapie.

Narzędzie może być udostępnione dla wszystkich działów w firmie: finansowemu, działowi zakupów, IT i oczywiście HR, który zyska możliwość raportowania, budżetowania analiz HR-owych, dashboardów. People Planning and Analytics, które jest jedną z funkcjonalności FP&A, to gotowy zestaw raportów i analiz wspierający działanie HR. Dane zasilane są nie tylko z systemu Teta, mogą też pochodzić z różnych innych systemów, z których korzysta firma.

People Planning and Analytics z pakietu FP&A:

• to zestaw gotowych raportów i analiz dedykowanych tematyce HR,

• umożliwia firmom budżetowanie i prognozowanie w obszarze HR,

• dostęp do niej mają zarówno pracownicy działów HR, kierownicy, jak i kadra zarządzająca,

• to możliwość modelowania
i planowania, dostosowywania dostępnych analiz, filtrowania danych w oparciu o strukturę organizacyjną z systemu Teta.

Rozwój narzędzia FP&A

Wdrożenie Unit4 FP&A może następować etapowo i dojrzewać wraz z rosnącymi potrzebami organizacji.

W początkowym etapie skupiamy się na unifikacji danych z różnych źródeł, przeniesieniu dokumentów z programu Excel do Unit4 FP&A i zasileniu standardowych raportów. Dzięki tym działaniom firma uspójnia procesy w całej organizacji i otrzymuje możliwość zwrotnej informacji na temat toczących się poszczególnych procesów.

W kolejnym kroku można rozwijać produkt o specyficzne analizy, predykcje, narzędzia do podejmowania decyzji na podstawie różnych scenariuszy czy sztucznej inteligencji. Scenariusze można budować w oparciu o analizy typu „what-if” np. co by się stało gdyby kurs euro skoczył o zadaną wartość.

Podsumowując, Unit4 Financial Planning & Analysis to narzędzie, które pozwala podejmować decyzje i monitoruje wydajność przedsiębiorstwa. Oferuje gotowe scenariusze dla różnych branż. Już na starcie otrzymujesz szereg gotowych funkcjonalności i analiz. Dzięki temu będziesz w stanie zdefiniować odpowiednie reguły, aby prawidłowo analizować dane i nie gubić się w szczegółach. Nie potrzebujesz wiedzy informatycznej, aby objąć wszystkie aspekty planowania w jednym środowisku. Skup się na tym, co ważne.

Krzysztof Kuźmiński

Najnowsze