19.6 C
Warszawa
wtorek, 21 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Fajerwerki – nie taki diabeł straszny, jak go malują

Fajerwerki są głęboko zakorzenione w tradycji naszego kraju. Towarzyszą nam nie tylko w okresie Nowego Roku, ale także przy okazji festiwali i uroczystości. Wiążą się nierozłącznie ze świętowaniem ważnych chwil w naszym życiu. Wiele organizacji podnosi jednak kwestię szkodliwości petard i ich wpływu szczególnie na zwierzęta, natomiast Polacy, co ciekawe, coraz chętniej decydują się na zakup jeszcze bardziej kolorowych i efektownych materiałów.

Podczas Sylwestra w 2019 r. przeciętne gospodarstwo domowe wydało ponad 130 zł na zakup fajerwerków. Eksperci Warsaw Enterprise Institute, jako pierwsza instytucja w Polsce, postanowili przyjrzeć się znaczeniu tej branży pod kątem gospodarczym.

W raporcie „Branża pirotechniczna w Polsce” eksperci zwracają uwagę na regulacje prawne, jakie dotykają tej branży i opinie społeczną, która jest podzielona, jeśli chodzi o kwestię korzystania z wyrobów pirotechnicznych w naszym kraju. W raporcie przytoczyli badania przeprowadzone przez polskie media, a także przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna, które pokazują, jak procentowo rozkładają się opinie Polaków na ten temat.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że branża pirotechniczna podlega ścisłej regulacji. Część produkcji i dystrybucji wymaga uzyskania stosownego pozwolenia ze strony władz publicznych bądź koncesji. Produkowane materiały pirotechniczne muszą spełnić szereg warunków dotyczących bezpieczeństwa. Polskie normy prawne są bardziej restrykcyjne niż minimalne wymogi określone w Dyrektywie unijnej. Oczywiście z uwagi na fakt, iż fajerwerki są materiałami wybuchowymi, istnieje konieczność spełnienia bardzo restrykcyjnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i ograniczeń dotyczących sprzedaży ich osobom niepełnoletnim. Polscy producenci, importerzy i dystrybutorzy je spełniają, korzystając przy tym z najnowszych rozwiązań w zakresie nauki i techniki, co zapewnia, że oferowane przez nich produkty są bezpieczne.

– Możemy być dumni z polskich przedsiębiorców branży pirotechnicznej. Każdego roku polskie firmy – w większości rodzinne, nieduże przedsiębiorstwa, działające lokalnie – tworzą dla polskiej gospodarki przychód rzędu 700 milionów złotych. Blisko 40 procent tej kwoty stanowi eksport fajerwerków na inne rynki europejskie, gdzie nasi przedsiębiorcy cieszą się renomą i uznaniem klientów. Branża stanowi także źródło utrzymania dla dziesiątek tysięcy pracowników i ich rodzin w Polsce. Polska jest jednym z najlepiej uregulowanych rynków pirotechniki na świecie. Wszystkie dostępne legalnie na rynku fajerwerki muszą spełniać wysokie, wyśrubowane normy dotyczące bezpieczeństwa, składu chemicznego czy wpływu na środowisko. Branża prowadzi także działania edukacyjne i uświadamiające, tak by radość i zabawa, przejawem której od stuleci są fajerwerki nie zakłócała dobrostanu innych ludzi i środowiska naturalnego – powiedziała Magdalena Rytel-Kuc ze Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki.

Wiele firm rodzinnych w Polsce (najczęściej są to małe przedsiębiorstwa) zajmuje się branżą pirotechniczną. Dla pracujących w niej osób sprzedaż fajerwerków to albo podstawowe, albo uzupełniające źródło dochodów, szczególnie w okresie poprzedzającym Nowy Rok. Firmy takie działają na lokalnych rynkach, na obszarze jednej lub kilku sąsiadujących ze sobą gmin, czyli wpisują się w model biznesowy, który stosuje aż 1/3 podmiotów gospodarczych w naszym kraju.

Najnowsze