27.9 C
Warszawa
wtorek, 28 maja 2024

Master of Business Administration (MBA) in Corporate Governance a nowe technologie

Obecnie zdecydowanie częściej sięgamy po nowe technologie, a w tym rozwiązania informatyczne nie tylko umożliwiające nam pracę zdalną, ale również uatrakcyjniające procesy dydaktyczne. 

Katarzyna Olejko, kierownik Studiów Podyplomowych Master of Corporate Governance i Master of Business Administration in Corporate Governance,  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Nowe rozwiązania ułatwiają osadzenie informacji przekazywanych przez wykładowców w rzeczywistości biznesowej. Ma to szczególne znaczenie dla zwiększenia jakości kształcenia na studiach MBA. Są to bowiem studia kierowane do osób doświadczonych, szczególnie wymagających. Treści przekazywane przez wykładowców są tu od razu konfrontowane z doświadczeniami praktycznymi uczestników. Praca wykładowcy MBA jest zatem niesamowicie ciekawa i bardzo absorbująca. Tematyka omawiana w trakcie zajęć i warsztatów prowadzonych w ramach programów MBA znacząco wykracza również poza ramy standardowych studiów, w tym studiów podyplomowych.

Zasiąść w „ławce online”   

Stworzenie zespołu wykładowców posiadających odpowiednie umiejętności dydaktyczne, doświadczenie biznesowe i jednocześnie doskonałe przygotowanie merytoryczne, umiejących sprostać wyżej wskazanym wyzwaniom, nie jest zadaniem prostym. Mimo potencjalnych trudności udało się to organizatorom studiów Master of Business Administration (MBA) in Corporate Governance/Master of Corporate Governance realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Utrudnieniem dla wykładowców spełniających wszystkie wyżej wskazane kryteria mógł być dotychczas dostęp do miejsca, w którym realizowane są zajęcia. Obecnie ten problem nie istnieje. Choć studia MBA in Corporate Governance realizowane są stacjonarnie, a uczestnicy zajęć podkreślają, jak ważne jest to, że mogą spotykać się w murach uczelni oferującej im doskonałe warunki pracy, nie zrezygnowano całkowicie z możliwości pracy zdalnej. Osoby, które z przyczyn niezależnych nie mogą dojechać na uczelnie, zasiadają w tzw. „ławce online” i mogą w 100 proc. uczestniczyć w niezwykle inspirujących dyskusjach.

Bez straty dla wartości przekazywanych treści

Rozwiązanie to wykorzystywane jest również w przypadku wybranych wykładowców, którzy dotychczas ze względów organizacyjnych związanych głównie z odległością mimo doskonałych kwalifikacji nie mogli dołączyć do kadry wykładowców MBA.

Obecnie angażujemy wykładowców, którzy na co dzień realizują swoje obowiązki zawodowe za granicą. Ostatnio miałam przyjemność uczestniczyć w zajęciach warsztatowych MBA in CG online prowadzonych przez zamieszkującego na stałe w USA doświadczonego wykładowcę i absolwenta Harvard Univeristy. Zdalny udział wykładowcy nie wpłynął w żadnym względzie na jakość warsztatu, a ja byłam pod niezwykłym wrażeniem dyskusji, w której doświadczenia zawodowe słuchaczy osadzone głównie w polskich realiach zderzały się z rozwiązaniami amerykańskimi.

Mogę więc z pełnym przekonaniem stwierdzić, że likwidacja wcześniej występujących barier komunikacyjnych wpłynęła bez wątpienia na rozwój i zwiększenie jakości kształcenia w ramach programu Master of Business Administration (MBA) in Corporate Governance/Master of Corporate Governance.

Najnowsze