20 C
Warszawa
niedziela, 14 lipca 2024

Podatek od darowizn

Prezenty świąteczne mogą być problemem, jeśli przyjdzie od nich zapłacić podatek. Rozmawiają mecenasi, Jarosław Ziobrowski i Katarzyna Dziadosz.

Co to takiego ten podatek od darowizny?

Darowizna to sytuacja, w której dochodzi do uszczuplenia majątku jednej osoby na rzecz drugiej, czyli po prostu prezent.

Od czego zależy wysokość tego podatku?

Zasadniczo od dwóch kwestii. Po pierwsze od osoby, która daje nam darowiznę, a po drugie od jej wysokości. Musimy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób została również zrobiona darowizna i jakie darowizny następowały w minionych latach i w jakich kwotach.

Ustawodawca mówi o tzw. grupach. Mamy grupę zerową, grupę pierwszą, drugą, trzecią. Na czym to polega?

Ustawodawca podzielił darczyńców na grupy. I tutaj najbardziej istotną ze względu na zbliżające się święta jest ta zerowa. Do niej zaliczamy najbliższy krąg rodziny. Dzieci, rodzeństwo, małżonka, macochę oraz pasierba. W tej grupie darowizna będzie zwolniona od podatku, jeżeli w terminie sześciu miesięcy od jej otrzymania zgłosimy to do naczelnika urzędu skarbowego odpowiedniego dla naszego miejsca zamieszkania. Po upłynie tego terminu prawo do tego, żeby zgłosić darowiznę i uniknąć opodatkowania, wygasa.

Czy powinienem zgłosić IPad o wartości 1 tys. zł, który otrzymałem w prezencie od siostry?

Nie. Bo mówimy o podatku od darowizny o wartości poniżej 9 tys. zł, co jest szczegółowo określone w ustawie.

W przypadku nabywców zaliczonych do pierwszej grupy płacimy kwotę nadwyżki od 11128 zł i to jest 3 proc. W przypadku drugiej grupy podatkowej powyżej 11128 zł stawka wynosi 7 proc. Co ciekawe, jeżeli dostaniemy prezent od darczyńcy, który jest w drugiej grupie podatkowej i ten prezent będzie miał wartość powyżej 22256 zł, zapłacimy 1780 zł podatku i dodatkowo 12 proc. od nadwyżki ponad 22 tys. zł. Natomiast chyba najgorzej mają obdarowani, którzy należą do trzeciej grupy podatkowej, bo ustawodawca do 11128 zł przewidział stawkę 12 proc. Od nabywców zaliczonych do trzeciej grupy podatkowej stawka podatku wynosi 11128 zł. Powyżej 22256 zł podatek wychodzi 3 115 zł i 20 proc. od nadwyżki ponad 22 tys. zł.

Kiedy chcemy kogoś obdarować, warto wiedzieć, w jakiej jesteśmy grupie podatkowej. W przeciwnym razie może się okazać, że podatek od otrzymania darowizny będzie naprawdę znaczny.

Jeżeli nie zgłosimy darowizny w ciągu sześciu miesięcy, to czy możemy ten termin przywrócić?

Nie. Dlatego tak istotne jest, żeby o nim pamiętać. Jest wyjątek: w przypadku, kiedy darczyńca dowiedział się o tym, że darowizna została zrobiona na jego rzecz w późniejszym terminie niż w terminie tych sześciu miesięcy. Wówczas termin sześciu miesięcy biegnie od momentu, w którym obdarowany dowiedział się o tym, że otrzymał darowiznę.

Moja mama chce przekazać mi darowiznę w bardzo wysokiej kwocie. Jeżeli dochowam obowiązków, nie zapłacę podatku? Czy jeżeli zgłoszę darowiznę w ciągu sześciu miesięcy i darowizna będzie przekazana na konto pieniężne, to czy jest jakiś limit?

Nie, w tym przypadku nie ma limitu, bo mama jest w grupie zerowej w stosunku do ciebie. Zachowałeś termin sześciu miesięcy zgłoszenia otrzymania darowizny. Nie ma w tym momencie limitu.

Jakie to są tzw. kwoty wolne, od których nie zapłacimy podatku?

W przypadku pierwszej grupy jest to 9 347 zł. W przypadku drugiej grupy mówimy już o nieco ponad 7 tys. Natomiast dla trzeciej grupy podatkowej mówimy o kwocie, która ledwo przekracza 4 tys. Do tego grona zaliczmy osoby, które nie są z nami spokrewnione, jak kolega, przyjaciel, znajoma.

Ustawodawca zmienia te kwoty?

Od 1 października kwoty te zostają zwiększone. Ma to związek z bieżącą sytuacją gospodarczą, kiedy kwoty prezentów po prostu rosną, zatem kwoty wolne od podatku również ulegają zwiększeniu. Co więcej, ustawodawca przygotowuje projekt mający na celu jeszcze bardziej podwyższyć owe kwoty.

W przypadku osób zaliczonych do pierwszej grupy będzie to kwota 36 tys., do drugiej: 27 tys., a w przypadku trzeciej grupy to 18 tys. zł.

Więc to podniesienie kwoty wolnej jest znaczne.

Na razie zapomnijmy o świętach. Pojawiły się doniesienia prasowe, że urzędy skarbowe coraz chętniej kontrolują też nowożeńców urządzających wesela, na których otrzymują prezenty. 

Jest to prezent, jest to darowizna, zatem zwracamy uwagę, w jaki sposób została ona przekazana i od kogo. Jeżeli chodzi o zgłaszanie otrzymania darowizny, ważne jest, żeby była ona dokonana przelewem bankowym, bądź przekazem pocztowym. Jeżeli chodzi o gotówkę, to nawet jeżeli zgłosimy otrzymanie danej darowizny, będzie ona opodatkowana na zasadach ogólnych.

Jeżeli jestem darczyńcą i robię darowiznę, niezależnie w jakiej grupie jest mój obdarowany, to czy spoczywa na mnie jakiś obowiązek zgłoszenia podarunku?

Nie. Darczyńca w tym zakresie jest zwolniony z jakiegokolwiek obowiązku.

Poruszyłaś istotną kwestię darowizn pieniężnych. Żeby mój obdarowany nie płacił podatku, jeżeli należy do grupy zerowej, to darowiznę pieniężną muszę przekazać na konto bankowe, a nie w gotówce.

Dokładnie tak.

Czy przelew na konto małoletniego dziecka też muszę zgłosić jako darowiznę? Muszę rozliczyć swoje dziecko, które jest małoletnie?

Dobrze, że dodałeś, że jest to twoje dziecko, jeżeli jest małoletnie, bo w takim przypadku nie ma obowiązku zgłaszania ani w imieniu dziecka otrzymania darowizny, ani, tak jak mówiliśmy wcześniej, darczyńca nie zgłasza udzielenia darowizny. W tym przypadku kwota przekazana na rzecz twojego małoletniego dziecka jest po prostu realizacją obowiązku alimentacyjnego.

Opracowała Beata Tomczyk

Cała rozmowa w wersji wideo na www.fmc27news.pl

Mec. Jarosław  Ziobrowski – adwokat. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie podatkowym oraz prawie karnym gospodarczym.

Mec. Katarzyna Dziadosz – adwokat. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie umów, prawie autorskim, sporach sądowych.

Najnowsze