19.6 C
Warszawa
sobota, 18 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Faliński dołączył do Instytutu Biznesu

Do grona ekspertów Instytutu Biznesu dołączył dr Maria Andrzej Faliński. Jest wybitną osobowością o ogromnej wiedzy i doświadczeniu, które zdobywał w instytucjach publicznych i prywatnych.

– Z dr Marią Andrzejem Falińskim znamy się zawodowo ponad 20 lat – mówi Juliusz Bolek, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – Bardzo się cieszę, że zdecydował się on dołączyć do ścisłego grona Instytutu. Jego wiedza jest w wielu obszarach absolutnie wyjątkowa. Sądzę, że będzie on doradzał przedsiębiorcom w ich działalności, która staje się w obecnych czasach coraz trudniejsza.

Dr Faliński jest doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz wieloletnim pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk, Akademii Obrony Narodowej i szeregu uczelni prywatnych. Odbył staże naukowe i wykłady gościnne w Królestwie Danii, Republice Austrii, Republice Federalnej Niemiec, Republice Włoskiej i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu politologii, metodologii nauk społecznych, ekonomiki handlu a także spraw bezpieczeństwa narodowego.

Ekspert w latach 90. XX wieku był związany z sektorem obronnym i sprawami bezpieczeństwa narodowego. Pełnił szereg funkcji eksperckich i kierowniczych, m.in. był: dyrektorem biura w Ministerstwie Obrony Narodowej, szefem projektu rozwinięcia departamentu integracji z Paktem Północnoatlantyckim w MON, dyrektorem Departamentu Analiz Strategicznych, doradcą społecznym Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, wiceprezesem Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP oraz członkiem zarządu CIOR (Confederation Interalie’ des Officiers de Reserve).

Od roku 1999 dr Maria Andrzej Faliński pracował w organizacjach reprezentacji interesów biznesu. W latach 1998-2000 był dyrektorem generalny w Izbie Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych. Od 2000 do 2017 r. był dyrektorem generalnym w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, zrzeszającej sieci handlu wielkopowierzchniowego. W latach 2004-2014 był członkiem Rady Administracyjnej Konfederacji Handlu Europejskiego „Eurocommerce”. Aktualnie Faliński działa w Stowarzyszeniu Forum Dialogu Gospodarczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z mediami. Jest autorem kilkuset artykułów, ekspertyzi komentarzy, organizatorem szeregu imprez z udziałem mediów. W kręgu jego zainteresowań leży też tematyka handlu nowoczesnego, ewolucji rynku wewnętrznego.

Najnowsze