21.9 C
Warszawa
niedziela, 23 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Gigant mleczarski na rzecz środowiska

Grupa Mlekovita od lat stawia na zrównoważony rozwój. Firma regularnie podnosi standardy w zakresie ochrony środowiska. Prowadzi racjonalną gospodarkę surowcami, optymalizuje zużycie wody i energii. Modernizuje również swoje zakłady, by uczynić je jak najbardziej przyjaznymi środowisku.

W zakładach Mlekovity wdrożony jest system selektywnej zbiórki odpadów. O efektywności energetycznej firmy świadczą zaś pozytywne wyniki audytów, potwierdzone certyfikatami, wydanymi m.in. przez największe firmy certyfikujące na świecie. W czerwcu br. Grupa otrzymała również certyfikat poświadczający, że poprzez wprowadzony system obrotu paletami aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska i budowania zrównoważonego łańcucha dostaw. Dzięki temu zredukowane zostały: zużycie drewna o 65 300 dm3, co oznacza uratowanie 63 drzew, emisja dwutlenku węgla o niemal 110 000 kg (trzy okrążenia kuli ziemskiej mniej) oraz produkcja odpadów o 12 648 kg (czyli trzy pełne śmieciarki mniej).

– Zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, uwzględniające m.in. kryteria ekologiczne, są niezwykle istotnym elementem strategii naszej firmy. Dbamy o to, aby produkowane przez nas produkty były nie tylko najwyższej jakości, ale również były przyjazne dla środowiska – mówi Dariusz Sapiński, prezes zarządu Grupy Mlekovita.

W ramach działań prośrodowiskowych Mlekovita rozwija także swój asortyment w kategorii produktów ekologicznych. W portfolio firmy jest kilkanaście produktów (m.in. mleko świeże i UHT, masło, jogurt naturalny, kefir oraz sery), oznaczonych unijnym logo Rolnictwa Ekologicznego, potwierdzającym, że pochodzą one z surowca z gospodarstwa ekologicznego. Proekologiczne podejście Mlekovity dotyczy również pakowania produktów. Polega ono na ograniczaniu ilości tworzyw sztucznych w opakowaniach, m.in. poprzez zmniejszenie grubości folii w opakowaniach sera w plastrach czy wprowadzenie kubków do jogurtów z bezpośrednim nadrukiem. Pozwoliło to firmie zredukować ilość tworzyw sztucznych aż o 100 tys. kg w 2020 r., a w bieżącym – o kolejne 50 tys. kg.

KD

Najnowsze