25.9 C
Warszawa
sobota, 25 maja 2024

Zmiany wprowadzane w przedsiębiorstwach wymagają właściwie dobranego systemu

W 2022 r. RamBase w istotny sposób umocnił pozycję na polskim rynku, nadal inwestując w jego rozwój. Znacząco powiększyliśmy zespół handlowy, jak również działu rozwoju, dla którego utworzyliśmy oddział RamBase Polska Sp. z o.o. w Poznaniu. W minionym okresie wdrożyliśmy rozwiązania RamBase Cloud ERP u polskich klientów, co przyczyniło się do rozwoju ich biznesu oraz intensywnego wzrostu.

KOSZTY i dostępność energii

Dla większości naszych klientów ciągłość dostaw energii jest warunkiem koniecznym do realizacji zadań produkcyjnych. W tym kontekście system ERP musi zapewnić możliwość systematycznego nadzoru nad kosztami produkcji i reagowanie na ich ponadnormatywne odchylenia. Nie bez znaczenia jest też koszt energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania serwerów i infrastruktury IT w przedsiębiorstwie. Cyfryzacja procesów i szybka adaptacja technologii IoT w przedsiębiorstwach będą koniecznością dla minimalizowania kosztów produkcji. Te wymagania muszą być w pełni wspierane przez system ERP.

BUDOWANIE odpornych łańcuchów dostaw i ich cyfryzacja

Minione lata jednoznacznie wskazały producentom konieczność ponownego zdefiniowania dostawców, rozwiązań operacyjnych i logistycznych. Większość producentów jest już zmuszona i nadal będzie do zmiany strategii zaopatrzeniowych z „dokładnie na czas” na model „na wszelki wypadek”. Bez systemu ERP, cechującego się wystarczającą elastycznością i dokładnego zarządzania procesami zakupów sprostanie tej zmianie będzie niezwykle trudne.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH i cyberbezpieczeństwo

W minionych dwóch latach sektor przemysłowy był najbardziej atakowaną branżą, notując 20 proc. wzrost cyberataków mających na celu wymuszenie okupu. W skali globalnej liczba ataków zwiększyła się trzykrotnie. Zapewnienie bezpieczeństwa danych przechowywanych na zasobach własnych przedsiębiorstwa będzie wymagało bardzo profesjonalnej kadry i kosztownych inwestycji w zaawansowane środki bezpieczeństwa cybernetycznego. Nie można również wykluczyć ryzyka utraty danych na skutek impulsów elektromagnetycznych będących skutkiem wojny przy polskiej granicy. Rozwiązania chmurowe, takie jak RamBase, eliminują problem zagrożenia danych użytkowników.

EKOLOGIA produkcyjna

Rynek europejski znajduje się pod bardzo silnym wpływem regulacji, jak również presji konsumentów dotyczących redukcji śladu węglowego i ekologiczności produktów. Cyfryzacja procesów produkcyjnych umożliwia wypracowanie ekologicznych praktyk branżowych w każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa. Bezcenną cechą systemu ERP jest generowanie danych analitycznych, które zapewnią podejmowanie najlepszych decyzji odnośnie optymalnego procesu wytwarzania produktów z pełnym uwzględnieniem kontekstu ekologicznego.

ŚRODOWISKO pracy

Minione trzy lata drastycznie zmieniły rynek pracy i oczekiwania pracowników. Mobilność w pracy i możliwość jej wykonywania z dowolnego miejsca stały się standardem, który często decyduje o gotowości do kontynuacji czy też podjęcia pracy w danym przedsiębiorstwie. Sztuczna inteligencja staje się narzędziem powszechnym i dostępnym. Generacja wchodząca na rynek oczekuje pracy w środowiskach, które nadążają za zmianami i zapewniają możliwość ciągłego rozwoju. Dotyczy to w szczególności systemów ERP jako głównego narzędzia spinającego operacje i procesy w firmie. Rozwiązanie chmurowe, takie jak RamBase, idealnie spełniają te oczekiwania.

PODSUMOWANIE

Czynniki wyżej omówione wymuszają na przedsiębiorcach przewartościowanie dotychczasowych strategii, planów rozwoju i odpowiednich dla nich procesów. Zmiany wprowadzane w przedsiębiorstwach wymagają właściwie dobranego systemu, który zapewni możliwość ciągłego śledzenia, zbierania i analizy. Inwestowanie w czasach spowolnienia może zapewnić przewagę na konkurencyjnym rynku.

Najnowsze