20.4 C
Warszawa
wtorek, 16 lipca 2024

Zmaksymalizować zasoby, zminimalizować wydatki

Z Ksawerym Dzitką oraz Grzegorzem Kuźlakiem, Co – founders Fliko, rozmawiała Katarzyna Mazur.

Jak definiujecie Państwo sprawne i efektywne zarządzanie nieruchomościami? Co jest niezbędne, żeby to się udało?

KD: Efektywne zarządzanie nieruchomościami to zdolność do zarządzania nieruchomościami w sposób maksymalizujący zasoby przy jednoczesnej minimalizacji wydatków, ilości czasu, wysiłku i pieniędzy potrzebnych do zarządzania nimi.

Z drugiej strony, skuteczne zarządzanie nieruchomościami koncentruje się na osiąganiu celów wszystkich zaangażowanych stron, co wiąże się z utrzymaniem lub zwiększeniem wartości nieruchomości, przyciągnięciem i utrzymaniem najemców, w tym poprzez spełnienie ich potrzeb i oczekiwań.

Aby zarządzanie było efektywne, konieczne jest jasne zrozumienie celów każdego z uczestników procesu, czyli zdefiniowanie zakresu obowiązków, określenie kluczowych wskaźników efektywności oraz ustalenie planu osiągnięcia pożądanych rezultatów.
Naszym celem jest nie tylko dostarczenie kompleksowej platformy wspierającej zarządcę, właściciela oraz najemcę, ale co najważniejsze słuchamy potrzeb wszystkich użytkowników i dostarczamy rozwiązania szyte na miarę, co jest szczególnie ważne w ciągle kształtującym się w Polsce sektorze PRS. Taka strategia wyróżnia nas na rynku i jest doceniana przez klientów.

Jakie nowoczesne technologie pomagają sprawnie zarządzać nieruchomościami PRS?

GK: Obecnie istnieje wiele nowoczesnych technologii, które mogą pomóc w sprawnym zarządzaniu nieruchomościami PRS. Są to m.in.platformy ułatwiające proces zarządzania umowami najmu, zbierania opłat czynszowych, monitorowania napraw i utrzymanie nieruchomości, inteligentne systemy monitorowania, dzięki którym można na bieżąco monitorować stan nieruchomości i wykrywać problemy, zanim staną się poważnymi zagrożeniami, systemy zarządzania energią umożliwiające obniżanie kosztów i zwiększanie efektywności energetycznej, narzędzia do analizy danych, które pozwalają na lepsze zrozumienie zachowań najemców, oraz narzędzia do weryfikacji najemców, oraz ograniczania ryzyka związanego z najmem z wykorzystaniem certyfikacji i produktów ubezpieczeniowych.

Wszystkie te rozwiązania konsoliduje Fliko, będąc cyfrowym pomostem łączącym wszystkie strony procesu najmu – od dewelopera, poprzez zarządcę nieruchomości po właściciela i najemcę oraz firmy z obszaru facility management. Fliko jest komplementarnym rozwiązaniem integrującym usługi, komunikację z rozwiązaniami IoT i smart home. Dzięki współpracy z naszymi Partnerami tworzymy one-stop shop dla rynku PRS.

Jakie korzyści z wdrażania systemów proponowanych np. przez Państwa firmę czerpią instytucje zajmujące się rynkiem PRS?

KD: Wdrożenie komplementarnego systemu do zarządzania nieruchomościami z sektora PRS, jakim jest Fliko, przynosi wiele korzyści. Niewątpliwie najważniejszym z nich jest optymalizacja kosztów związanych z obsługą nieruchomości, którą uzyskujemy, dzięki efektywnemu i zautomatyzowanemu zarządzaniu najmem.

Kolejną korzyścią jest przyspieszenie on/off-boarding najemców, co prowadzi do zwiększenia ich satysfakcji. Nie możemy też pominąć skrócenia czasu wykonania usług serwisowych oraz redukcji kosztów napraw.

Fliko pozwala na skrócenie czasu zbierania danych operacyjnych i konwersję ich do konkretnych działań „w polu”.

Wdrożenie systemu do zarządzania najmem PRS otwiera inwestycje na pokolenie cyfrowe, dostosowując interakcje klient-biznes do zmieniającego się świata. Budowanie firmy opierającej się na „zrównoważonym rozwoju” oraz integracje i wbudowane mechanizmy, oraz algorytmy zwiększają skalowalność biznesu przy tych samych nakładach ludzkich i finansowych. Przywiązywanie klientów do rozwiązania oraz powtarzalność wynajmu w tym samym miejscu lub w nowej lokalizacji to kolejne korzyści płynące z wdrożenia systemu do zarządzania najmem PRS, jakim jest Fliko.

Czy Państwa narzędzie przynosi korzyść tylko zarządzającym nieruchomościami PRS, czy także najemcom? Jeśli także im, to w jaki sposób?

GK: Fliko nie zapomina również o najemcach, umożliwiając im swobodny dostęp do zarządcy, przyspieszając interakcje, dając poczucie „bycia zaopiekowanym” oraz umożliwiając komunikację w sposób, który odpowiada ich preferencjom.

Dzięki Fliko najemcy mają dostęp do wielu funkcjonalności w jednym miejscu. Mogą przeglądać wszelkie dokumenty dotyczące najmu, szybko i wygodnie zgłaszać usterki oraz monitorować proces ich naprawy, mają bieżący dostęp do stanu swoich należności i możliwość płatności on-line, otrzymują również informacje o aktualnym zużyciu mediów i statystykach. Fliko umożliwia też interakcję z innymi najemcami oraz korzystanie ze zintegrowanych usług naszych partnerów.

Na rynku nieruchomości niezwykle ważne są działania związane z CSR i ESG. Czy nowoczesne technologie, w tym Państwa aplikacja mogą stanowić wsparcie dla firm w tych obszarach?

GK: Tak, jak najbardziej. Dzięki systemom monitorowania zużycia energii, zarządzaniu odpadami czy inteligentnym systemom transportowym firmy mogą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, zużycie zasobów naturalnych i poprawić efektywność energetyczną budynków. Dodatkowo nowoczesne technologie pomagają firmom monitorować i raportować postępy w zakresie CSR i ESG oraz angażować klientów i inwestorów. Platformy społecznościowe i narzędzia analizy danych pomagają firmom poznać opinie klientów i monitorować działania w społeczności lokalnej.

Nasze rozwiązanie, bazując na funkcjonalnościach swoich oraz produktów naszych partnerów, z którymi się integrujemy, pokrywa wiele z wymienionych obszarów.

Jak jawi się Państwu przyszłość rynku PRS – co będzie ją determinowało, a co ograniczało?

KD: Rynek PRS w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, a jego przyszłość jest uzależniona od wielu czynników, rynkowych trendów, a także polityki rządu.

Czynnikami determinującymi rozwój rynku PRS są demografia, trendy kulturowe oraz rozwój technologii. Procesy urbanizacji i starzenia się społeczeństwa będą miały wpływ na popyt na nieruchomości PRS. Coraz większa liczba osób decyduje się na wynajem mieszkań ze względu na zmieniające się preferencje i styl życia. Technologia towarzyszy nam każdego dnia, a wraz z jej rozwojem zmieniają się też nasze przyzwyczajenia. Według analiz dotyczących najmu instytucjonalnego w Polsce ¾ najemców to ludzie młodzi w wieku od 20 do 35 lat, dla których korzystanie z technologii to codzienność, oczekują szybkich, efektywnych procesów, a Fliko pozwala sprostać ich oczekiwaniom.

Czynniki ograniczające to m.in. brak kompleksowych regulacji prawnych, niewystarczający poziom inwestycji i problemy z pozyskaniem finansowania, ponadto wynajem mieszkań wciąż kojarzy się z niższą jakością życia, niż posiadanie własnego mieszkania oraz oczywiście niepewność ekonomiczna i polityczna.

Najnowsze