26.5 C
Warszawa
czwartek, 30 maja 2024

W jaki sposób leasing może pomóc firmom w inwestycjach w energię odnawialną i jakie są najnowsze trendy w tym zakresie?

Współczesny świat potrzebuje coraz większych ilości energii. Rozwój gospodarczy, wzrost liczby ludności oraz wykorzystanie nowych technologii powodują, że zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie. Standardowe źródła energii mają wpływ na zanieczyszczenie środowiska, a ich zasoby są ograniczone, co przekłada się na ich dostępność i ceny.

Mając na uwadze ograniczenia w wytwarzaniu energii otrzymywanej przy wykorzystaniu paliw kopalnych i dostrzegalny na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrost cen energii, poszukiwane są alternatywne, bardziej przyjazne otoczeniu źródła energii. Do takich źródeł należą między innymi: energia słoneczna, energia wiatru, energia geotermalna, energia wody, biogaz, biomasa, elektrownie atomowe.

Klienci chętniej sięgają po leasing

W odpowiedzi na potrzeby rynku i klientów Pekao Leasing oferuje finansowanie takich przedmiotów jak: instalacje fotowoltaiczne (PV), magazyny energii, jak również pompy ciepła. W celu zwiększenia atrakcyjności oferowanego finansowania spółka podpisała umowę o współpracy z EBI (European Investment Bank), dzięki czemu nasi klienci mogą liczyć na preferencyjne warunki leasingu i pożyczki. Pekao Leasing oferuje procedury uproszczone, możliwość finansowania zarówno w walucie PLN, jak i EUR oraz daje możliwość dopasowania struktury finansowania do indywidualnych potrzeb klientów.

Powszechność i dostępność tej formy finansowania inwestycji oraz ograniczone formalności przy składaniu wniosku spowodowały, że w ostatnich latach klienci chętniej sięgają po leasing.

Najbardziej popularne na rynku instalacje fotowoltaiczne (PV) o mocy do 50 kWp (nie wymagające projektu, uzyskania pozwolenia na budowę i koncesji) Pekao Leasing finansuje w ramach uproszczonej procedury. Dzięki temu firmy mogą szybko uzyskać finansowanie i realizować oczekiwane zyski.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp dostarcza wystarczająco dużo energii, aby sprawdzić się doskonale w przedsiębiorstwach takich jak: fabryka narzędzi budowlanych, fabryka mebli, wytwórnia paneli ogrodzeniowych, wytwórnia opakowań itp.

Największych oszczędności z fotowoltaiki można się spodziewać, gdy wielkość instalacji zostanie precyzyjnie dobrana do zapotrzebowania firmy.

Obserwowanym przez Pekao Leasing obecnie trendem na rynku jest rozbudowa istniejących instalacji fotowoltaicznych (PV) oraz integracja instalacji z technologią w inteligentnych budynkach.

– Dostrzegamy ciągle rosnący popyt na zieloną energię. Pomimo iż według ogólnodostępnych danych w Polsce możemy korzystać z około 1 600 godzin słonecznych rocznie, to i tak inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest opłacalna. Nasza współpraca z dostawcami oraz doświadczenie w finansowaniu pozwala zaoferować unikalne rozwiązania w zakresie realizacji inwestycji. W gronie naszych partnerów są liderzy rynku dostarczający innowacyjne rozwiązania technologiczne – według Marcina Nogala, dyrektora Biura Kanałów Zewnętrznych.

– Dzięki wdrożonej strategii ESG Banku Pekao na lata 2021-2024, Pekao Leasing w coraz większym stopniu angażuje się w transformację energetyczną i ekologiczną w Polsce poprzez współpracę z profesjonalnymi dostawcami. Jednym z najistotniejszych elementów naszej współpracy z partnerami jest wspieranie naszych klientów w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną dzięki m.in. wsparciu z EBI. Konsekwencją naszej strategii jest ciągłe wsparcie rozwoju polskich firm, dzięki udostępnieniu dopasowanych usług i produktów. Zapewnia nam to innowacyjność, przez co kierujemy się indywidualnym  podejściem do każdej inwestycji. Obecnie utrzymujący się wysoki popyt na zieloną transformację spowodowany jest głównie wysokimi cenami energii elektrycznej, ale przede wszystkim coraz większą świadomością i odpowiedzialnością polskich przedsiębiorców. To właśnie te czynniki są głównym motorem napędowym naszej koncentracji na rynku we współpracy z naszymi dostawcami – powiedział Tomasz Jasionka, dyrektor Zespołu ds. Maszyn i Urządzeń.

Leasing jest jednym z dwóch najpopularniejszych źródeł finansowania wybieranych przez przedsiębiorców. Z leasingu mogą korzystać zarówno mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, jak i duże korporacje. Jest to powszechna i uniwersalna forma finansowania.

Najnowsze