18.5 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca 2024

EFL sfinansuje fotowoltaikę spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym

Od 1 lutego 2023 r. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie zakupu fotowoltaiki. Dzięki zmianie w przepisach dotyczących finansowania fotowoltaiki podmioty te mogą otrzymać z BGK grant w wysokości do 50 proc. wartości instalacji.

Adam Linkiewicz

Market Produkt Manager, EFL

Grupa EFL, która jest aktywnym uczestnikiem „zielonej rewolucji” w Polsce, i to zarówno na rynku finansowania elektrycznych samochodów, jak i odnawialnych źródeł energii, uruchomiła ofertę finansowania fotowoltaiki dla właścicieli obiektów wielolokalowych.

Program rządowy dla tzw. prosumenta lokatorskiego

Dopłaty do fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych to nowy program rządowy dla tzw. prosumenta lokatorskiego. Do tej pory prosumenci w budynkach wielorodzinnych byli traktowani na takich samych zasadach jak prosumenci w domach jednorodzinnych. W ramach programu Mój Prąd+ mogli otrzymać do 6 tys. zł dofinansowania. Teraz, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii do ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także zarządcy nieruchomości oraz inne podmioty mogą uzyskać status prosumenta energii odnawialnej (prosumenta indywidualnego), wytwarzającego energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego (prosument lokatorski). W efekcie prosument lokatorski, który zamontuje instalację fotowoltaiczną na budynkach wielolokalowych, może otrzymać na jej zakup dofinansowanie w wysokości do 50 proc. wartości inwestycji. Budżet programu wynosi 500 mln zł (na pokrycie inwestycji o wartości 1 mld zł), co szacunkowo daje możliwość obsłużenia ponad 8 tys. inwestycji.

Wnioski o dopłaty można składać od 1 lutego 2023 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowaniem są objęte zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii, modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25 proc. oraz instalacje wspomagające takie jak magazyny energii czy pompy ciepła.

Szybka reakcja 

EFL na bieżąco śledzi wprowadzane zmiany i regulacje prawne i szybko na nie reaguje. W odpowiedzi na nową instytucję prosumenta lokatorskiego dostosowaliśmy wewnętrzne procedury i opracowaliśmy rozwiązania, które będą wspierać proces obsługi wniosków na finansowanie urządzeń fotowoltaicznych dla prosumentów lokatorskich.

W ramach uproszczonej procedury spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na skrócony czas obsługi wniosków na urządzenia fotowoltaiczne. W konsekwencji właściciele lub zarządcy obiektów mogą w szybki i prosty sposób uzyskać finansowanie potrzebne do realizacji słonecznej instalacji, przy okazji którego będą ubiegać się o grant rządowy.

Wszelkie informacje na temat finansowania urządzeń fotowoltaicznych w EFL, w tym nowy proces obsługi wniosków dla Spółdzielni oraz Wspólnot Mieszkaniowych są dostępne na stronie www.efl.pl.

Najnowsze