18.9 C
Warszawa
wtorek, 18 czerwca 2024

Marchewka, a nie kij, czyli o ważności kultury doceniania i feedbacku

Otrzymywanie feedbacku na temat podejmowanych działań czy zachowań jest potrzebne każdemu, a już zupełnie jest konieczne w przypadku pracowników.

Iwona Żurawska

dyrektor Departamentu HR, Intrum

Regularnie dawanie informacji zwrotnej pozwala im się rozwijać, daje szansę na poprawnie tego, co jeszcze nie działa w pełni, pokazanie, czego muszą się jeszcze nauczyć, itp. Jednak feedback nie powinien polegać tylko na tym, by zwracać uwagę pracownikowi na jego „braki”. Musi on również wiedzieć, jakie są jego mocne strony, w czym jest dobry. Kultura doceniania przynosi zdecydowanie lepsze efekty niż krytyka, nawet ta konstruktywna.

Firmy mają różne sposoby przekazywania informacji zwrotnej. Bezpośredni przełożony może udzielić jej np. na rozmowie kwartalnej. W praktyce lepiej jednak sprawdzają się krótsze okresy. Najważniejsze jest jednak to, aby takie narzędzie funkcjonowało w firmie, a feedback był przekazywany pracownikowi „w cztery oczy” przez osobę, która zleca zadania, organizuje pracę itp. Złą praktyką jest udzielanie informacji zwrotnej tylko drogą mailową. Najpierw powinno się odbyć spotkanie „1 na 1” z pracownikiem, potem spisanie najważniejszych ustaleń – zawsze w takiej kolejności, nigdy odwrotnie. Jakie są główne funkcje feedbacku: udzielenie pracownikowi rzetelnej informacji na temat tego, jak pracuje, dzięki czemu może się rozwijać, wyeliminowanie niepożądanych zachowań ze strony pracownika. O czym się często zapomina, a co jest ważne – feedback to rozmowa, (a nie tylko jednostronne wystawienie oceny), podczas której pracownik ma możliwość odnieść się do tego, co usłyszał i przedstawić swoje odczucia dotyczące pracy w danej firmie.

Czy pracownicy lubią otrzymywać feedback? 

Przeważnie nie, ponieważ kojarzy im się z oceną czy latami szkolnymi, kiedy wszyscy byliśmy nieustannie oceniani, więc wiele zależy od tego, w jaki sposób informacja zwrotna jest udzielana. Z pewnością nie może składać się tylko z jednego elementu – pokazania pracownikowi, co robi źle, gdzie ma braki. To w ogóle nie jest motywujące i nie przedstawia pełnego obrazu sytuacji. Docenianie pracownika jest ważne, a doświadczenie wielu firm pokazuje, że chyba nawet jeszcze istotniejsze niż krytyka, nawet ta konstruktywna. O ile feedback powinien być przekazywany we właściwym czasie i z określoną częstotliwością, to warto, by w firmie była na stałe wdrożona kultura doceniania, a motywowanie i wzmacnianie pracowników było na porządku dziennym. Doświadczenie Intrum pokazuje, że to jeden z ważniejszych elementów, które tworzą przyjazne miejsce pracy i przyczynia się do tego, że pracownicy odczuwają satysfakcję z wykonywanych obowiązków.

Najnowsze