7.5 C
Warszawa
wtorek, 16 kwietnia 2024

Koniecznie przeczytaj

Kluby, które powstały specjalnie dla mam

Ruszyła ogólnopolska kampania na rzecz powstawania Klubów Mam. W wybranych miejscach w Polsce odbędą się szkolenia dla liderów. Zapisy już trwają.

Start kampanii został ogłoszony podczas debaty pt. „Tworzenie przestrzeni przyjaznych rodzicom, wsparcie w rodzicielstwie, a aktywność społeczna i zawodowa – nowe Kluby Mam”. W debacie wzięły udział m.in. Barbara Socha – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej; Dorota Bojemska – Przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Justyna Kubicz – Prezes Fundacji dla Rodziny, nauczyciel, animatorka warsztatów.

Klub Mam podjął się szkolenia liderów w lokalnych społecznościach na rzecz tworzenia przestrzeni, gdzie rodzice, a szczególnie matki będą mogły podnosić swoje kompetencje rodzicielskie oraz trwale integrować się w ramach lokalnej społeczności. – Do projektu zaproszone są aktywne osoby, które zainspirujemy do prowadzenia nowych klubów rodzicielskich na terenie całej Polski. W jego trakcie poprowadzimy kampanię promocyjną, szkolenia dla rodziców i spotkania dla nich w różnych regionach Polski – tłumaczą organizatorzy.  Jak dodają, wszystko po to, by zarazić ich pasją do rozwoju osobistego i społecznego.

– To dzień naszej osobistej satysfakcji. Ogromnie się cieszę, że to wsparcie dla klubów możemy w ten sposób zmaterializować (uruchamiając nowe Kluby Mam i szkoląc przyszłe liderki – red). Zbudowanie więzi i relacji szczególnie w środowiskach gdzie ludzie pozostają dla siebie anonimowi, to budowanie ogromnego kapitału społecznego i ma bardzo dobry wpływ na przeżywanie macierzyństwa – mówiła Barbara Socha.

Klub Mam Fundacji Dla Rodziny, który funkcjonuje od kilkunastu lat dał wsparcie bardzo wielu mamom na terenie swojego działania. Jako organizacja powstała na bazie potrzeb i możliwości kobiet, w konkretnym miejscu, przeprowadził wiele warsztatów, sesji coachingowych, zbudował grupę wsparcia dla kobiet i z dobrym skutkiem współpracuje z lokalnym samorządem i społecznością. Dzięki zdobytemu doświadczeniu może służyć pomocą wszystkim którzy chcieliby przeszczepić to rozwiązanie na teren własnej społeczności.

Kampania szkoleniowa klubów ma na celu przekazanie wiedzy i wsparcia kobietom, które widzą potrzebę działania w swoich środowiskach i mają ku temu możliwości. W trakcie szkoleń odbędą się sesje coachingowe, warsztaty z budowania relacji, zostaną wskazane dobre praktyki współpracy z samorządem. Projekt dostał wsparcie finansowe w ramach 4. edycji konkursu „Po Pierwsze Rodzina”, Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej. Zakłada ścisłą współpracę klubów rodzicielskich z organizacjami pozarządowymi i samorządem lokalnym.

Na szkolenia dla przyszłych liderek można się zapisać na stronie kluby-mam.pl

Najnowsze