31.6 C
Warszawa
poniedziałek, 22 lipca 2024

Koniecznie przeczytaj

Czy społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny opłaca się firmom? Zapowiedź III Kongresu ESG

Po wejściu w życie dyrektywy CSRD, szacuje się, że obowiązki dotyczące raportowania ESG będą dotyczyć około 50 tys. firm w Unii Europejskiej, w tym ponad 3,5 tys. w samej Polsce. Co zrobić by jak najlepiej przygotować przedsiębiorców na ten proces i jaka jest ich świadomość w obszarze „S” w ESG – to kwestie, które będą poruszane podczas III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa. Program Kongresu poznamy 2 października na konferencji programowej, na której zostaną także wręczone po raz pierwszy nagrody KOD ESG.

Wątkiem przewodnim III edycji Kongresu ESG, który odbędzie się 31 stycznia 2024 r., będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum uwagi postawione zostaną sprawy społeczne, czyli „S” w ESG. Gdy mówimy o zrównoważonym rozwoju w pierwszej kolejności myślimy o transformacji energetycznej, przeciwdziałaniom zmianom klimatycznym i zielonej rewolucji przemysłowej. Jednak niemniej istotne od kwestii środowiskowych są te związane ze społeczną odpowiedzialnością, a w Polsce mamy w tym zakresie bardzo dużo do zrobienia.

Kwestie społeczne to nie tylko dbanie o komfort pracy, ale przede wszystkim właściwe zarządzanie kapitałem ludzkim, wprowadzenie kultury korporacyjnej oraz prowadzenie właściwych relacji z kontrahentami. Promowanie różnorodności, realizacja programów włączających grupy wykluczonych, wyrównywanie szans kobiet, seniorów i osób z niepełnosprawnościami to jedne z najważniejszych zadań dla rządzących i firm. Wszystkie przemiany, które wprowadzamy dziś, dokonują się z myślą o wspólnej, lepszej przyszłości – mówi Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG.

To nie oznacza, że podczas wydarzenia organizatorzy nie poruszą kwestii związanych z „E” i „G, ale sprawy dotyczące ochrony środowiska i ładu korporacyjnego będą analizowane przez pryzmat zmian społecznych.

Europejski wymiar Kongresu ESG

Ostatnie dwie edycje Kongresu zgromadziły łącznie ponad 8000 gości, ekspertów i uczestników, a rekomendacje i wnioski z obu edycji wydarzenia dotarły do ponad 5,5 mln osób.

Przyszedł czas, by zaprezentować efekty pracy ekspertów Kongresu ESG na arenie europejskiej, a co za tym idzie stworzyć europejską platformę dialogu poświęconą kwestiom ESG. Już 31 stycznia 2024 r. odbędzie się III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – sustainable development leaders).

Konferencja zapowiadająca program wydarzenia obędzie się 2 października. Wtedy poznamy szczegółową tematykę, zagadnienia i prelegentów III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa. Odbędzie się również debata ekspercka pt. „Czy jesteśmy gotowi na ESG?”, podczas której dowiemy się czy przedsiębiorcy są już przygotowani do raportowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w jaki sposób sektory: publiczny i pozarządowy, mogą pomóc polskim firmom we wdrożeniu dyrektywy CSRD.

Nagrody KOD ESG

Po raz pierwszy zostaną wręczone nagrody KOD ESG, które będą przyznawane w pięciu kategoriach: Kod Osobowość 2023; KOD „E”: środowisko; KOD „S”: społeczeństwo; KOD „G”: ład korporacyjny oraz Kod Media.

To nagroda dla firm i instytucji, których strategie opierają się na idei zrównoważonego rozwoju, a ich dobre praktyki są przykładem dla innych. Kapituła nagrodzi strategie, inicjatywy, innowacje, produkty i usługi, które pokazują, że idea ESG to nie moda, ani odgórny przymus, ale realne korzyści dla środowiska, ludzi i firm. Zwycięzców poznamy podczas konferencji programowej 2 października br.

Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Do tej pory obowiązki raportowania niefinansowego w zakresie ESG dotyczyły jedynie około 12 tysięcy firm. Po wejściu w życie CSRD, szacuje się, że te obowiązki będą dotyczyć około 50 tysięcy firm w Unii Europejskiej. Pierwsza sprawozdawczość według nowych zasad, powinna dotyczyć roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2024.

Liczba firm, które obejmuje nowa dyrektywa powoduje, że zapotrzebowanie na specjalistów jest coraz większe. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) „The Future of Jobs” eksperci ds. ESG będą w pierwszej piątce zawodów, które w najbliższych pięciu latach mogą liczyć na najszybszy wzrost liczby ofert pracy. Zapotrzebowanie na specjalistów od ESG, jak zakłada WEF, będzie rosło, tak jak w przypadku ekspertów od AI, cyberbezpieczeństwa, uczenia maszynowego czy analityków biznesowych. To pokazuje, że firmy potrzebują specjalistów, które przeprowadzą ich przez proces zmian organizacji i samego raportowania.

Najnowsze