e-wydanie

1.7 C
Warszawa
poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Zamiana WIBOR na WIRON a sektor ubezpieczeniowy

Reforma wskaźnikowa będzie miała bez wątpienia wpływ na cały rynek finansowy. Wskaźniki referencyjne są jednym z podstawowych narzędzi, które służą do rozliczania płatności z tytułu kredytów i obligacji, modelowania ryzyka i opracowywania projektów finansowych. Są też punktem odniesienia dla banków i osób zarządzających funduszami. Wskaźniki mają duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego i jego stabilność.

Zmiana obecnie obowiązującego wskaźnika referencyjnego na WIRON wpłynie także na firmy ubezpieczeniowe, również będące uczestnikami rynku finansowego. W jaki sposób odczują one tę zmianę?

Wpływ reformy wskaźnikowej na sektor ubezpieczeń

Firmy ubezpieczeniowe, podobnie jak inne firmy z sektora finansowego, wzięły udział w pracach Narodowej Grupy Roboczej do spraw reformy wskaźników referencyjnych. Prace nad zmianą wskaźników początkowo budziły zaciekawienie zakładów ubezpieczeniowych, które jako jeden z największych inwestorów w swoim portfelu inwestycyjnym mają również instrumenty, które są oparte na stawce WIBOR.

Z rozmów z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych wynika jednak, że skutki reformy nie dotkną branży tak mocno, jak początkowo sądzono. Z pewnością będą one dużo mniejsze niż w przypadku banków czy funduszy inwestycyjnych. Wynika to przede wszystkim z tego, że stawki referencyjne nie są bezpośrednio zaszyte w produktach ubezpieczeniowych.

Analizy przeprowadzone przez ubezpieczycieli potwierdzają, że zmiana wskaźnika WIBOR na WIRON będzie miała ograniczony wpływ na ten sektor rynku.

Pewne obawy może budzić fakt, że ubezpieczycielezajmujący się sprzedażą ubezpieczeń na życie, lokują środki w obligacjach opartych na WIBOR. Obawy te jednak niweluje fakt, że reforma wskaźnikowa zakłada ograniczenie do minimum jakichkolwiek skutków ekonomicznych, co oznacza, że zmiana wskaźnika nie powinna istotnie wpłynąć na środki ulokowane w obligacjach. Również zmiany w systemach IT będą dotyczyć niewielu zakładów i nie będą konieczne na szerszą skalę.

Przeanalizowano również wrażliwość na zmiany zakładów ubezpieczeniowych, które oferują produkty w ramach bancasurrance. Produkty ubezpieczeniowe sprzedawane za pośrednictwem kanału bankowego są powiązane z kredytami, w tym z kredytami hipotecznymi, które w większości opierają się na WIBOR. Jednak i w tej sytuacji wpływ na ubezpieczycieli będzie ograniczony. Zmiana wskaźnika nie będzie miała dużego wpływu na umowy ubezpieczeniowe.

Wpływ reformy na firmy ubezpieczeniowe – podsumowanie

Obecnie wszystko wskazuje na to, że zamiana wskaźnika referencyjnego WIBOR na WIRON nie będzie miała większego wpływu na branżę ubezpieczeniową. Jak zapowiada Piotr Wrzesiński, menadżer ds. ubezpieczeń na życie i bancassurance w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, nawet jeśli okaże się, że sektor zostanie narażony na straty z powodu reformy, to we współpracy z Narodową Grupą Roboczą zostaną podjęte działania, które zminimalizują to ryzyko. Duże znaczenie ma również to, że zmiany będą wprowadzane stopniowo i każda branża będzie miała czas na dostosowanie się do nich. Z wypowiedzią Piotra Wrzesińskiego można zapoznać się na stronie:https://bankiwpolsce.pl/zamiana-wibor-na-wiron-bedzie-miala-ograniczony-wplyw-na-sektor-ubezpieczeniowy.

Najnowsze