e-wydanie

10.3 C
Warszawa
wtorek, 16 kwietnia 2024

Budowanie pozytywnego wizerunku firmy

Świadome planowanie czasu pracy

Choć nie ma dokładnych danych, szacuje się, że spośród prawie 17 milionów aktywnych zawodowo Polaków ponad 20 proc. pracuje zmianowo, a duża część tej grupy – również w nocy. Istnieją niezbite i bardzo liczne dowody naukowe na to, że praca nocna stanowi poważne wyzwanie dla organizmu człowieka i jest zagrożeniem dla jego fizycznego i psychicznego zdrowia. Długotrwałe zaburzenie funkcjonowania zegara biologicznego i związanego z nim cyklu dobowego zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się różnorakich dolegliwości i chorób.

Paweł MlickiPaweł P. Mlicki, PhD – Senior consultant & mediator Déhora Consultancy Group

Ustawodawca nie rozpieszcza zbytnio pracowników nocnych. Otrzymują oni dwie finansowe rekompensaty. Po pierwsze, dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Nie jest to wielka kwota. W 2019 roku nie przekracza ona 3 zł za godzinę. Po drugie, za pracę nadliczbową w nocy przysługuje dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za każdą taką godzinę. I tyle. Warto zaznaczyć, że te rekompensaty nie mają bezpośredniego wpływu na zmęczenie pracownika, możliwość odpoczynku i regeneracji czy poprawę zdrowia.

Planować wg zasad ergonomii
Dlatego tak ważne jest, aby pracodawca, który decyduje się na organizację pracy w nocny, tworzył harmonogramy, stosując wszystkie psychofizjologiczne i społeczne zasady ergonomii. Jest ich sporo i dotyczą takich aspektów, jak: przewidywalność grafików i szybkość ich rotacji, liczba zmian pod rząd, godziny rozpoczęcia i zakończenia zmian, liczba i długość przerw, liczba wolnych wieczorów i weekendów etc. Drugim czynnikiem, za który odpowiedzialność powinno wziąć kierownictwo firmy, jest przygotowanie pracowników zmianowych do radzenia sobie z negatywnymi skutkami pracy nieregularnej, zwłaszcza nocnej. Dział BHP bardzo rzadko jest przygotowany do zajęcia się tym tematem. Zagadnienia powinny dotyczyć spania, odżywiania się, stosowania używek i aktywności fizycznej. Najlepiej zorganizować szkolenie w formie interaktywnego warsztatu, na którym nacisk powinien być położony na praktyczne wskazówki i porady, które pracownicy i ich rodziny będą mogli od razu wprowadzić w życie.

Wyjść naprzeciw potrzebom personelu
Wyjście naprzeciw potrzebom personelu jest dziś dla pracodawców absolutną koniecznością wobec trzech zjawisk, które w sposób dominujący kształtują rynek pracy. Są to: chroniczny brak siły roboczej, starzejąca się populacja oraz indywidualizacja. Firmy, które nie uwzględnią tych zjawisk przy planowaniu czasu pracy, przegrają, bo stracą pracowników. Warto w tym kontekście odwołać się do wyników niedawnego badania firmy Randstad (Employer Brand Research 2017). Okazało się, że dobra równowaga między życiem zawodowym a prywatnym znajduje się na trzecim miejscu najważniejszych cech potencjalnego pracodawcy, po atrakcyjności wynagrodzenia i świadczeń oraz długoterminowym bezpieczeństwie pracy. To samo badanie pokazało, że wśród dwudziestu najważniejszych powodów odejścia z firmy, możliwość wpływu na własny czas pracy znalazła się na drugim miejscu. Przedstawione powyżej dwa sposoby świadomego planowania czasu pracy skutecznie budują pozytywny wizerunek pracodawcy. Ich stosowanie nie kosztuje wiele, a sprawia, że nasza firma korzystnie wyróżni się na tle konkurencji na rynku pracy. Dzięki temu spadnie absencja chorobowa, ograniczona zostanie rotacja personelu i łatwiej będzie pozyskać nowych, wartościowych pracowników.

Najnowsze