17.9 C
Warszawa
sobota, 25 maja 2024

Zapewnić klientom najszybsze i niezawodne połączenia

Z Pawłem Paluchowskim, prezesem zarządu Hawe Telekom, rozmawia Justyna Szynańska. 

Rynek telekomunikacyjny jest bardzo konkurencyjny. W jaki sposób Państwa firma wyróżnia się na tle innych podmiotów?

Faktycznie, polski rynek jest dość nasycony, jednak jak pokazuje przykład Hawe Telekom, specjalizacja i profesjonalizm umożliwiają dynamiczny rozwój i odnoszenie sukcesów. Nasz model jest dość unikalny w kraju i opiera się na świadczeniu usług innym podmiotom telekomunikacyjnym. Sukcesywnie rozwijamy portfolio usług, dzięki czemu zyskaliśmy pozycję jednego z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w regionie. Dzięki rozległej, własnej sieci światłowodowej, jesteśmy dostawcą usług spełniających potrzeby największych światowych klientów. Istnieje zatem bardzo duże prawdopodobieństwo, że internet w Waszym domu i biurze dostarczany jest dzięki wykorzystaniu infrastruktury Hawe Telekom. Naszym wyróżnikiem są unikalne trasy, współpraca międzynarodowa, ale także coś, z czego szczególnie jestem dumny – reakcję naszych partnerów na elastyczność i szybkość działania. I w tym miejscu muszę postawić kropkę i wspomnieć o niesamowitym zespole Hawe Telekom. Zespole pełnym pasji, zaangażowania i pomysłów. To dzięki nim jesteśmy w stanie wdrażać nowe produkty i usługi.

Technologia w telekomunikacji szybko ewoluuje. Jakie innowacje Hawe Telekom wprowadziło lub planuje wprowadzić, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów?

Zapewniając najlepszą jakość naszych usług, jesteśmy w stanie cały czas się rozwijać. W ostatnich latach zrealizowaliśmy jedną z naszych największych inwestycji, dzięki czemu możemy świadczyć najwyższej klasy usługi operatorskie globalnym podmiotom. Postawiliśmy na działalność B+R, dzięki czemu rozwijamy innowacyjne rozwiązania. W ostatnim czasie wdrożyliśmy w życie projekt budowy CDN na bazie własnej infrastruktury EDGE oraz punktów wymiany ruchu operatorskiego.

W ostatnich latach obserwujemy wzrost znaczenia technologii 5G. Jakie korzyści przynosi to dla Hawe Telekom oraz dla użytkowników?

Technologia 5G wprowadza nowe możliwości dla firm telekomunikacyjnych oraz użytkowników końcowych. Wspomniałem wcześniej o CDN, który idealnie wpisuje się w ten trend. 5G i edge computing są bowiem dwiema technologiami, które wzajemnie się wzmacniają i współdziałają, przynosząc korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i konsumentów – zyskujemy bowiem minimalne opóźnienia, zwiększenie przepustowości, bezpieczeństwo i skalowalność.

Czy Hawe Telekom podejmuje jakieś inicjatywy związane z odpowiedzialnością społeczną lub ochroną środowiska?

Sukcesywnie wdrażamy różne inicjatywy społeczne, edukacyjne i te dotyczące ochrony środowiska. Wierzymy, że z dnia na dzień stajemy się firmą bardziej świadomą, odpowiedzialną i zyskujemy tym samym zaufanie partnerów. Jako operator świadczący usługi zarówno na rynkach krajowym, jak i międzynarodowym z uwagą śledziliśmy rozwiązania partnerów z zakresu transformacji energetycznej. Wprowadzanie OZE w zasilaniu infrastruktury telekomunikacyjnej, punktach kolokacyjnych, jak i we wszystkich lokalizacjach firmy, znalazły się istotne elementy przyjęte w strategii spółki. Powołaliśmy Departamenty B+R i Transformacji Energetycznej, które na co dzień zajmują się ograniczeniem zużycia kosztów energii. W ramach naszego projektu inteligentnych kontenerów kolokacyjnych instalujemy automatyczne zarządzanie temperaturą czy systemem klimatyzacji.

Jakie są największe wyzwania, z jakimi firma się obecnie zmaga i jakie strategie są stosowane, aby sobie z nimi poradzić?

Zarządzanie podmiotem takim jak Hawe Telekom to obecnie nadzór nad elastyczną, stabilną firmą, która dopasowuje swój model biznesowy do zmieniającego się rynku. O naszej pozycji na rynku telekomunikacyjnym świadczy również fakt, że nieprzerwanie od 2020 r. znajdujemy się na liście podmiotów chronionych przez państwo. Wprowadzamy zmiany jakościowe i strukturalne, m.in. wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania.

Jakie plany rozwoju ma Hawe Telekom na najbliższe lata?

W Hawe Telekom są realizowane założenia restrukturyzacji rozwojowej, w której postawiliśmy na rozwój, innowacyjność i dyscyplinę kosztową. Stawiamy na nowe inwestycje, w tym wiele zagranicznych, rozwój produktów i usług. Planujemy nawiązanie partnerstw, dzięki którym możemy szukać innowacyjnych rozwiązań.

Jakie są Państwa przemyślenia na temat przyszłości branży telekomunikacyjnej i w jaki sposób Hawe Telekom zamierza być częścią tej przyszłości?

Wierzymy, że telekomunikacja jest kluczem do przyszłości zglobalizowanego świata, a Hawe Telekom jest zdeterminowany, aby być liderem tej przyszłości. Dzięki inwestycjom globalnych graczy Polska ma szansę wzmocnić swoją pozycję jako huba telekomunikacyjnego Europy Środkowej i Wschodniej – i tu widzimy naszą przyszłość, w cyfrowej transformacji i nowych technologiach. Będziemy kontynuować rozbudowę naszej sieci, aby zapewnić klientom najszybsze i niezawodne połączenia.

Najnowsze