9.5 C
Warszawa
wtorek, 16 kwietnia 2024

BEZPIECZNA FLOTA W CZASACH KRYZYSU

Koniecznie przeczytaj

TSL to branża, którą najbardziej dotykają różnego rodzaju zmiany. Szczególnie w zakresie prawa i technologii, które tworzą nowe, trudne do przewidzenia zagrożenia. Ważne w tym kontekście jest wsparcie brokera ubezpieczeniowego, nadążającego za tymi zmianami i zapewniającego odpowiednią ochronę.

W każdym przedsiębiorstwie, posiadającym flotę samochodową, jedną z kluczowych rzeczy, o których trzeba zadecydować, jest dobra ochrona ubezpieczeniowa. Proces zawarcia ubezpieczenia jest złożony i wymagający znajomości wielu specjalistycznych zagadnień. Współpracując z brokerem, przedsiębiorca może skupić uwagę na kluczowych aspektach swojej działalności.

Fachowa pomoc

Rola brokera to nie tylko zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej, to także fachowa pomoc w prowadzeniu mądrej i długofalowej polityki w zakresie zarządzania flotą od strony szeroko rozumianych ubezpieczeń, w tym w szczególności działań prewencyjnych, stałej optymalizacji ochrony ubezpieczeniowej i likwidacji szkód. Celem tych działań jest zminimalizowanie ryzyka powstawania szkód. Pozwala to na uzyskanie lepszej pozycji negocjacyjnej wobec ubezpieczycieli, co bezpośrednio przekłada się na optymalizację kosztów ubezpieczenia.

W tego rodzaju działalności wystąpienie szkody jest niestety pewne, tylko jej czas i rozmiar są nieznane. Na szczęście broker zadba o to, aby likwidacja szkód przebiegała bez żadnych zakłóceń. Począwszy od wynegocjowania odpowiednich zapisów w umowie ubezpieczenia floty, przygotowanie dokumentów do zgłoszenia szkody, odpowiedniego przesłania informacji o jej powstaniu do zakładu ubezpieczeń aż po weryfikację wysokości odszkodowania i ewentualnie jeżeli to konieczne poprowadzenie procesu odwoławczego. Odpowiednia współpraca pomiędzy klientem a brokerem na tych etapach ma często kluczowe znaczenie przy ocenie samej szkody przez ubezpieczyciela. Dzięki rozwijanemu stale przez nas nowatorskiemu systemowi informatycznemu większość procesów jest zautomatyzowana, co ułatwia i przyspiesza cały proces likwidacji szkód.

Jako broker ubezpieczeniowy i właściciel firmy brokerskiej od ponad 30 lat stale przyglądam się rozwojowi branży TSL, gdzie wciąż dostrzegam pojawiające się nowe potrzeby. Dzisiaj – przy kryzysie, jaki towarzyszy tej branży – szczególnie pomocna jest praca brokera. Zarządzanie flotą klienta to realne, znaczne oszczędności, co pozwala mu na atrakcyjniejszą wycenę jego usługi transportowej.

Najnowsze