e-wydanie

3.4 C
Warszawa
czwartek, 18 kwietnia 2024

ESG – perspektywy dla biznesu i branży faktoringowej

Z Marcinem Lisem, Dyrektorem Departamentu Faktoringu w BOŚ Banku, rozmawia Justyna Szymańska.

Jak ESG wpływa na rozwój branży faktoringowej?

Strategia Banku Ochrony Środowiska odzwierciedla trzy filary ESG reprezentujące kwestie środowiskowe (E), społeczne (S) i ładu korporacyjnego (G). Faktoring w szczególności wpisuje się w założenia pierwszego z filarów ESG realizowanego pod hasłem „Lider Zielonej Zmiany”.

W praktyce oznacza to budowanie proekologicznego portfela banku. Dbamy, by finansowane przez nas inwestycje wspierały transformację ekologiczną klientów, a co za tym idzie, przyczyniały się do systematycznej poprawy ochrony środowiska.

W Banku Ochrony Środowiska dużą grupę klientów stanowią dostawcy rozwiązań z zakresu transformacji energetycznej, w tym producenci, dystrybutorzy oraz sprzedawcy zielonych technologii, takich jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, klimatyzacje czy części i komponenty do tych urządzeń. Te firmy często korzystają z produktów faktoringowych – zarówno z tzw. faktoringu odwrotnego, gdzie jako faktor finansujemy zobowiązania danej firmy (np. za zakup materiałów i komponentów), jak i faktoringu klasycznego, służącego do finansowania należności, tj. faktur sprzedażowych.

W 2023 roku wielu kredytodawców po raz pierwszy zostało zobligowanych do przedstawienia informacji dotyczących zarządzania ryzykami ESG. Chodzi przykładowo o konieczność ujawnienia charakterystyki portfela kredytowanych nieruchomości pod kątem ich efektywności energetycznej według standardów EPC (certyfikat efektywności energetycznej).

Dlatego BOŚ oferuje nowy produkt „zielony faktoring”. Dzięki wsparciu naszego zespołu ekologów możemy ocenić faktoringowy wniosek klienta również pod kątem wpływu danej transakcji na środowisko. Firmy korzystające z faktoringu BOŚ uzyskują w ten sposób potwierdzenie, że działają na rzecz ochrony klimatu i środowiska lub w sposób klimatycznie neutralny. Może mieć to niebagatelne znaczenie w oczach kontrahentów oraz inwestorów przykładających dużą wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju (ESG).

Dodatkowo od wielu lat promujemy w naszym banku „ekofaktoring”, to sposób na realizację umów faktoringowych – maksymalnie ograniczający przepływ dokumentacji papierowej.

A jakie są jeszcze perspektywy rozwoju rynku faktoringowego?

Mówiąc o perspektywach, warto wspomnieć o tym, że w czerwcu Sejm przyjął ustawę wprowadzającą Krajowy System e-Faktur (KSeF) oraz obowiązek e-fakturowania, który wejdzie w życie z początkiem lipca przyszłego roku. Obowiązywać będzie jednolity standard e-faktury w formie zapisu elektronicznego, a cały obieg dokumentów ma zostać uproszczony oraz w dużej mierze zautomatyzowany.

Dla faktorów ta regulacja ma szczególne znaczenie. Z jednej strony stanowi pracochłonne i kosztowne wyzwanie, tak aby zdążyć z odpowiednim przystosowaniem swoich systemów do KSeF przed wakacjami 2024 roku. Z drugiej strony, dzięki digitalizacji i centralizacji, faktury będą dostępne dla faktorów w jednym miejscu, co znacznie ułatwi ich finansowanie oraz zredukuje ryzyko transakcji faktoringowych.

Wdrożenie KSeF pozwoli także znacząco ograniczyć zużycie papieru w przedsiębiorstwach, co będzie mieć korzystny efekt środowiskowy, czemu my jako Bank Ochrony Środowiska mocno kibicujemy.

Kto dziś głównie korzysta z faktoringu?

BOŚ ma bardzo duży portfel szeroko rozumianego sektora zielonych projektów. To np. branża OZE w tym fotowoltaika, producenci sprzętu czy hurtownie. Aktywność tych podmiotów stale rośnie.

Faktoring ma szczególne znaczenie również dla firm z tzw. nowej gospodarki. Młode przedsiębiorstwa technologiczne, czy operujące w zupełnie nowych obszarach, często mają problem z pozyskaniem potrzebnego do dalszego rozwoju finansowania. Ze względu na krótką historię, ale i skalę działalności, mają one bowiem utrudniony dostęp do kapitału. Z faktoringiem jest inaczej. Przy rozpoczynaniu współpracy, to po stronie faktora pozostaje ocena, czy dany kontrahent jest godny zaufania oraz jaki limit finansowy można przyznać dla takiej współpracy. Można więc powiedzieć, że to bank wykonuje część pracy za klienta, a ten może skupić się na prowadzeniu swojego biznesu.

Jakie wyzwania  pojawiają się przed faktoringiem w BOŚ?

Pracujemy nad dużymi zmianami technicznymi – będziemy wdrażać nowy system faktoringowy i rozszerzymy naszą ofertę produktową. Widzimy duży potencjał do rozwoju np. w branży eko i ESG, gdzie BOŚ dominuje w Polsce. Staramy się także dopasowywać do klientów, w zależności od ich specyfiki modyfikując całą ofertę. Tu cały czas można być coraz lepszym.

Najnowsze