19.7 C
Warszawa
czwartek, 18 lipca 2024

BIK tworzy unikalną platformę ESG

W duchu zrównoważonego rozwoju i wsparcia społecznej odpowiedzialności biznesu w polskim sektorze finansowym, BIK ogłasza nowe sektorowe rozwiązanie. To Platforma ESG BIK – unikalne na skalę krajową rozwiązanie do gromadzenia, monitorowania i zarządzania danymi z obszaru ESG. Nad rozwojem przedsięwzięcia BIK podjął współpracę z Zespołem ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte.

Kwestie środowiskowe, społeczne i powiązane z ładem korporacyjnym (ESG) odgrywają coraz większą rolę w decyzjach firm dotyczących kierunków ich własnego rozwoju, a zrównoważone praktyki korporacyjne są ściśle powiązane z wynikami finansowymi, co skupia uwagę inwestorów i banków na wynikach ESG ujawnianych przez przedsiębiorstwa.

– Dążenie do zrównoważonego rozwoju powinno być kluczowym elementem strategii każdej odpowiedzialnej firmy – przekonuje Andrzej Zduńczyk, dyrektor Rynku Instytucji Finansowych w BIK, zapewniając, że „ESG nie jest jedynie chwilową modą. To niezbędna zmiana sposobu myślenia o biznesie, społeczeństwie i środowisku. W Grupie BIK mocno w to wierzymy i działamy już dzisiaj. Tworzymy unikalne rozwiązanie – Platformę ESG BIK, do gromadzenia i zarządzania danymi z obszaru ESG, gwarantującą dane wystandaryzowane, porównywalne i odpowiadające wymogom regulacyjnym.

To kolejne sektorowe rozwiązanie BIK, które usprawni procesy w bankach i wpłynie pozytywnie na transparentność w zakresie finansowania zrównoważonego rozwoju”.

Powstająca Platforma ESG BIK to unikalne na skalę krajową rozwiązanie dla sektora bankowego oraz firm korzystających z finansowania. Platforma wprowadzi standard wymiany i raportowania danych, co znacząco ułatwi bankom realizację obowiązków regulacyjnych. Zadaniem budowanej platformy będzie również monitorowanie i zebranie w jednym miejscu wskaźników dotyczących charakterystyki portfela banków w aspekcie zrównoważonego rozwoju i przygotowanie instytucji finansowych do obowiązków jakie nakładają na nie obecne i nadchodzące przepisy związane z realizacją wytycznych w ramach ESG.

– W pracach nad platformą wspierają nas członkowie zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte – informuje Andrzej Zduńczyk i zapewnia – To kompetentny partner, z którym zrewolucjonizujemy proces podejmowania decyzji w obszarze finansowania przez banki zielonych inwestycji.

Uzgodnienia z bankami i testy pilotażu pokazały, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, a nasze rozwiązanie jest po prostu potrzebne.

Ogólnoświatowe programy oraz unijne dyrektywy sprawiają, że zielona transformacja staje się faktem. Obecnie sektor bankowy, jako kluczowy gracz w globalnych finansach, stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z włączeniem obszaru ESG do swojej działalności. Konieczność ujawniania danych niefinansowych zgodnie z obowiązującymi kryteriami objęła w Polsce jak dotąd blisko 200 podmiotów, ale już w kolejnych latach do raportowania będą zobowiązane kolejne spółki notowane na giełdzie oraz duże spółki prywatne spełniające co najmniej 2 z 3 zdefiniowanych kryteriów raportowych.

Od banków stanowiących źródło finansowania gospodarki, regulacje ESG już teraz wymagają więcej. Instytucje finansowe mają obowiązek analizować, w jakim stopniu kredytowane przez nich przedsięwzięcia spełniają kryteria środowiskowe, społeczne i zarządcze oraz jaki jest ich poziom dojrzałości strategicznego zarządzania obszarem ESG. Dane o zaawansowaniu w osiągnięciach w zrównoważonym rozwoju kredytowanych przedsiębiorstw są niezbędne m.in. do naliczenia GAR (Green Asset Ratio) i BTAR (Banking Book Taxonomy Alignment Ratio – kluczowych w kontekście zobowiązań ujętych w taksonomii) oraz innych wskaźników zgodnie z wymaganiami rozporządzenia UE. Stąd udostępnienie przez BIK Platformy ESG oznacza istotny krok w kierunku efektywnego włączenia wskaźników zrównoważonego rozwoju do procesów oceny dla sektora bankowego.

Platforma ESG BIK ułatwi pracę bankom i pozyskującym finansowanie firmom – nie tylko tym stawiającym na ekologiczne rozwiązania. Dostęp instytucji finansowych do wiedzy na temat szczegółów działalności, w tym o proekologicznych działaniach przedsiębiorstw, będzie najlepszą podstawą do podejmowania decyzji o udostępnianiu kapitału. W pierwszej kolejności będzie on kierowany na bardziej zielone inicjatywy, przyznając ekologicznym rozwiązaniom dodatkowe preferencje, co jest głównym celem rozporządzeń dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Potencjał Platformy ESG BIK, stanowiącej kluczowe rozwiązanie wspierające dynamikę zmian w sektorze bankowym w połączeniu z wiarygodnością i doświadczeniem współpracujących podmiotów, pozycjonuje to przedsięwzięcie jako podstawę rozwoju zrównoważonego finansowania na nadchodzące lata oraz inicjatywę mającą realny wpływ na wdrożenie regulacji ESG na rynku polskim. Partnerstwo BIK oraz Deloitte stanowi istotne wsparcie dla polskiego ekosystemu finansowego, który nie tylko mierzy sukces w liczbach, ale także w jego trwałym pozytywnym wpływie na naszą planetę i społeczeństwo.   

Najnowsze