7 C
Warszawa
wtorek, 16 kwietnia 2024

Koniecznie przeczytaj

Szkoła potrzebuje wsparcia

86 proc. respondentów badania przeprowadzonego na zlecenie Adamed uważa, że w Polsce konieczne jest większe wsparcie dla szkół i rodziców w zakresie pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży. By wzmocnić dobrostan uczniów

Fundacja Adamed wraz z serwisem Życie warte jest rozmowy rozpoczęła projekt „Wspierająca szkoła”. Celem programu jest budowanie wspierającego otoczenia dla młodych osób w kryzysie psychicznym.

Dane statystyczne dotyczące problemów z jakimi zmagają się najmłodsze pokolenia są zatrważające, a ich liczba rok rocznie wzrasta. Jak pokazują dane Komendy Głównej Policji, najmłodsi Polacy coraz częściej dokonują zamachów samobójczych. W 2022 r. odnotowano ponad 2 tys. takich prób wśród osób do 19. roku życia. Natomiast jak wynika z raportu serwisu Życie warte jest rozmowy, aż o 77 proc. nastąpił wzrost zachowań samobójczych oraz o 19 proc. śmierci samobójczych pomiędzy 2021 a 2020 rokiem.

W odpowiedzi na wyzwania związane z pogarszającym się stanem psychicznym młodzieży Fundacja Adamed nawiązała współpracę z wiodącymi ekspertami z dziedziny zdrowia psychicznego działającymi w ramach serwisu Życie warte jest rozmowy. Dzięki temu partnerstwu, z początkiem nowego roku szkolnego, Fundacja Adamed uruchomiła pilotażowy projekt, jakim jest „Wspierająca szkoła”. Inicjatywa ma patronat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Partnerem jest Adamed Pharma.

„Wspierająca szkoła” to program skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest profilaktyka zachowań samobójczych, dostarczenie wiedzy nauczycielom, rodzicom oraz grupie rówieśniczej. Uczy, jak być wsparciem dla młodych osób w kryzysie, gdzie szukać pomocy i jak jej udzielać.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna w dniach 11-14 sierpnia 2023 roku na zlecenie Adamed Pharma, 54 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym uważa, że polskie szkoły nie zapewniają wystarczającego dostępu do usług psychologicznych, a tylko 27 proc. rodziców potwierdziło, że szkoły, w których uczą się ich dzieci organizowały spotkania z rodzicami w sprawie zdrowia psychicznego uczniów, np. na temat przeciwdziałania samobójstwom lub dotyczące walki z depresją. Dodatkowo 86 proc. respondentów uważa, że konieczne jest większe wsparcie dla szkół i rodziców w zakresie pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży, a 69 proc, jest zdania, że szkoły nie zapewniają wystarczającego dostępu do usług psychologicznych.

Pierwsze warsztaty oraz działania edukacyjne już wkrótce rozpoczną się w 5 wybranych placówkach w ramach pilotażu tego projektu. Szkoła, która skorzysta z pełnego pakietu oferowanego w ramach programu otrzyma Certyfikat „Wspierająca Szkoła”.

Najnowsze