19.6 C
Warszawa
sobota, 18 maja 2024

Ubezpieczenie karnoskarbowe – poznać pełny pakiet korzyści

Ubezpieczenie D&O jest dziś standardem dla większości menedżerów w Polsce, ale to ubezpieczenie karnoskarbowe wypełnia lukę w odniesieniu do odpowiedzialności związanej z pełnionymi obowiązkami w obszarze podatkowym i księgowym.

Maciej Strużek, Broker Ubezpieczeniowy, Equinum

Przedsiębiorcy nie mają bezpośredniego wpływu na zmienność i złożoność przepisów. Praca osób wykonujących czynności zarządcze, księgowe i obsługę płac jest bardzo odpowiedzialna i niestety obarczona ryzykiem błędu. Nie da się w pełni uniknąć ryzyka finansowego związanego ze stosowaniem prawa, ale można próbować minimalizować to ryzyko.

Nadążyć za zmianami 

Ze względu na nasilające się dążenia do uszczelnienia systemu podatkowego, a co za tym idzie częste zmiany przepisów prawnych, rosnące obowiązki wobec urzędów skarbowych, które powodują wzrost ilości postępowań karnoskarbowych i liczby skazanych w tych postępowaniach, na popularności zyskuje ubezpieczenie karnoskarbowe.

Obserwując jedynie pięć ostatnich lat, można dojść do wniosku, że zmiany w prawie podatkowym następują szybciej niż w jakichkolwiek innych gałęziach prawa. Split payment, biała lista, JPK, obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) czy w końcu Polski Ład to tylko wierzchołek góry lodowej. Kolejne przepisy nakładają nowe powinności, a ich niedopełnienie skutkuje karami uregulowanymi w Kodeksie Karnym Skarbowym.

Nadchodzące wybory mogą sprawić, że zmian w prawie będzie jeszcze więcej, a tym samym ryzyko odpowiedzialności znacznie wzrośnie. Dodatkowo rosną wysokości samych kar i grzywien karnoskarbowych, z uwagi na mechanizm powiązania ich wysokości z wynagrodzeniem minimalnym, które z kolei rośnie wraz z inflacją. Karę grzywny za przestępstwo skarbowe określa się za pomocą liczby stawek dziennych, przy czym, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najwyższa liczba stawek wynosi 720. Od 1 lipca 2023 r. przekłada to się na 34 560 000 zł maksymalnej kary. Maksymalna grzywna za wykroczenie skarbowe to obecnie 72 000 zł, a maksymalny mandat karny 18 000 zł.

Zminimalizować ryzyko finansowe

Wobec tego oraz wobec corocznego wzrostu liczby postępowań karnoskarbowych, skuteczności kontroli podatkowych oraz braku jednolitych interpretacji, warto już teraz pomyśleć jak zminimalizować ryzyko finansowe. Skomplikowany i powolny system fiskalny oraz obostrzenia nakładane przez przepisy regulujące obrót gospodarczy wymagają dziś od przedsiębiorców posiadania o wiele większej wiedzy prawnej niż dotychczas i skutkują wysokim ryzykiem popełnienia błędu, powodują również lęk przed kontrolą skarbową.

Ubezpieczenie karnoskarbowe zapewnia ochronę prawną i cywilną na wypadek kontroli czy też pojawienia się zarzutów. Dużym atutem polisy jest ochrona osób indywidualnych w przypadku nałożenia kar finansowych na gruncie Kodeksu Karnego Skarbowego. Produkt skierowany jest do wszystkich osób pośrednio lub bezpośrednio odpowiedzialnych za finanse w firmie: właścicieli spółek, członków zarządu, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, pracowników, którzy odpowiedzialni są za sprawy finansowo-podatkowe w firmie, a także samych spółek, które mimo stale zmieniających się ustaw muszą sprawnie poruszać się w gąszczu skomplikowanych przepisów. Ponadto polisę powinien posiadać każdy menedżer, czy pracownik odpowiedzialny za: składanie wniosków, monitorowanie wykorzystania i rozliczanie pomocy publicznej, również w przypadku, gdy pomoc tę przyznano w ramach tarcz antykryzysowych.

Polisa ta jest doskonałym rozwiązaniem w obecnych niepewnych czasach, w których efektywny biznes wymaga odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Jednym ze sposobów minimalizacji ryzyka jest właśnie ubezpieczenie karnoskarbowe.

Aby poznać pełny pakiet korzyści płynących z posiadania takiej polisy, zapraszam do kontaktu z kancelarią EQUINUM Broker, dzięki czemu nie tylko otrzymają Państwo dostęp do szerokiej bazy wiedzy na temat ubezpieczenia karnoskarbowego, ale również specjaliści z zakresu tego ryzyka przedstawią kompleksową i w pełni dopasowaną do Państwa potrzeb ofertę.

Kontakt: Maciej Strużek, Broker Ubezpieczeniowy, mstruzek@equinum.pl

Materiał partnera

Najnowsze