26.5 C
Warszawa
czwartek, 30 maja 2024

Pełniej wykorzystać w biznesie to, co mogą mu zaoferować kobiety

Wywiad z Małgorzatą Rusewicz, Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych i Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Wydaje się, że świat finansów to obszar zdominowany przez mężczyzn, tymczasem Pani równocześnie szefuje dwóm z trzech organizacji zrzeszających firmy działające na tym rynku. Jak kobieta odnosi sukces w takim środowisku?

Sukces to miłe określenie, niemniej jednak moją obecną pozycję zawodową postrzegam nieco inaczej – jako istniejące zapotrzebowanie na moje kompetencje i predyspozycje. Takie myślenie pozwala mi na dystans wobec pewnego, powiedzmy prestiżu, związanego z piastowanymi stanowiskami i koncentrację na tym, czego wymagają ode mnie pracodawcy. Jeśli natomiast chodzi o to, czy rynek kapitałowy ze swoim otoczeniem jest zmaskulinizowany, to odpowiedź nie jest taka prosta. W sektorze pracuje wiele kobiet, także na stanowiskach kierowniczych, prezesują niejednej firmie, ale wydaje mi się, że wciąż jest ich mniej, niż mężczyzn. Nie chodzi mi naturalnie o utrzymanie jakichś sztywnych parytetów, nie o to w tym chodzi, ale o pełniejsze wykorzystanie w biznesie tego, co mogą mu zaoferować kobiety.

Co ma Pani na myśli?

Wydaje mi się, że istotne są tutaj trzy kwestie. Wiele badań pokazało siłę różnorodności. Tam, gdzie zespoły np. pracowników są zróżnicowane, osiągane są lepsze rezultaty, są bardziej innowacyjne, one po prostu lepiej pracują od zespołów homogenicznych. W tym zakresie istotne wydaje się właśnie ich zróżnicowanie, poza innymi kategoriami, także ze względu na płeć. Tam, gdzie ludzie są różni, mogą czerpać z bogactwa swoich zasobów – oczywiście pod warunkiem, że zespół jest dobrze zarządzany, panuje w nim odpowiednia atmosfera, a jego członkowie są nastawieni na wymianę, bo widzą jej wartość.

Druga kwestia związana jest z pewnymi cechami, silniej rozwiniętymi u kobiet, które przez swój styl działania wzbogacają kulturę i funkcjonowanie organizacji. Mam tutaj na myśli empatię, umiejętność budowania relacji i rozwiązywania konfliktów, dbałość o szczegóły. Choć chcę zaznaczyć, że mówię tutaj z pewnego meta poziomu, bo nie jest tak, że mężczyźni takich cech nie posiadają, ale jednak u kobiet zdają się występować częściej, czy też w większym nasileniu. Ale wracając do tych cech, organizacje czerpiące z nich, budujące rozwiązania w oparciu o nie, stają się bardziej elastyczne, są również lepiej postrzegane i bliżej związane zarówno z otoczeniem społecznym, w którym działają, jak również z klientami. Z perspektywy długoterminowej strategii rozwoju to aspekt nie do pominięcia.

Trzecim elementem związanym z funkcjonowaniem kobiet w biznesie, zwłaszcza na wysokich stanowiskach, jest aspekt społeczny, pokazywania innym kobietom, że warto się rozwijać, aspirować, sięgać po marzenia, że ich realizacja jest możliwa. Oczywiście wolałbym świat, w którym nikogo nie trzeba do tego przekonywać, ale jeszcze do tego nie dotarliśmy.

No właśnie, a co w działalności prowadzonych przez Panią organizacji, urodziło się z tej kobiecej perspektywy patrzenia na rzeczywistość?

Zupełnie nowa energia i podejście do wyzwań branż, które faktycznie postrzegane są jako dość męskie. Wydaje mi się, że współpraca z decydentami, która jest procesem bardzo złożonym, pełnym wyznawań, wymagającym dobrej komunikacji, budowy zaufania, układa się dobrze właśnie dzięki opartemu na współpracy i zrozumieniu funkcjonowaniu w rzeczywistości. Inny obszar to odpowiedzialność społeczna, wrażliwość na klientów. Podejmujemy działania, które mają podnosić standardy na rynku. IZFiA wprowadziła np. Dobre Praktyki Informacyjne w odpowiedzi na sugestie zgłaszane przez klientów. Obecnie decydując się na wybór funduszu inwestycyjnego, można sprawdzić, czy dany fundusz spełnia rekomendowane wytyczne w zakresie udzielanych informacji. IGTE i IZFiA finalizują prace związane z nową wersją Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych. Z kolei IGTE prowadzi szeroko zakrojone, ogólnodostępne działania edukacyjne – przygotowaliśmy „Przewodnik emerytalny”, który tłumaczy, jak przygotować się do emerytury, oraz kurs „zadbanefinanse.pl”, który młodych ludzi uczy zarządzania własnymi pieniędzmi.

Najnowsze