19.6 C
Warszawa
sobota, 18 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Polska żywność tylko z paszportem

W najbliższy wtorek Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje konferencję podsumowującą wyniki pilotażu, przeprowadzonego w ramach projektu „Paszportyzacja polskiej żywności”.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany zakres zrealizowanych prac, wyniki oraz rekomendacje odnośnie budowy docelowego systemu IT, monitorującego proces produkcji polskiej żywności. „Paszportyzacja polskiej żywności” to projekt strategiczny dla polskiego sektora rolno-spożywczego. Przewiduje on budowę i wdrożenie w Polsce cyfrowego systemu gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych na kluczowych etapach łańcucha dostaw, tj. „od pola do stołu”. W przypadku jego wdrożenia polski sektor rolno-spożywczy może zyskać narzędzie, w którym znajdą się wiarygodne, rzetelne i niepodrabialne informacje o produkcie żywnościowym, a konsumenci zyskają możliwość sprawdzenia, że nabywana przez nich żywność posiada niepodważalny certyfikat jakości i bezpieczeństwa.

Prace zmierzające do wdrożenia projektu zostały zainicjowane na wniosek uczestników łańcucha dostaw, w tym zrzeszonych w organizacjach branżowych z rynku wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka. Wskazywali oni, że w obecnym otoczeniu rynkowym występuje szereg problemów, które ograniczają rozwój sektora rolno-spożywczego, to m.in. spadające zaufanie do przejrzystości łańcucha dostaw i produktu finalnego; wysokie koszty i nieskuteczność systemów opartych na papierowych i tradycyjnych rozwiązaniach IT – szczególnie dla małych producentów; rosnąca liczba podmiotów zaangażowanych w łańcuch dostaw oraz przypadki zanieczyszczeń i skażenia żywności; rosnące zapotrzebowanie na szybko i łatwo dostępne informacje o produkcie żywnościowym, w tym pochodzenie, przetwarzanie i drodze od producenta do konsumenta; rosnąca liczba konkurencyjnych certyfikatów, związane z tym ryzyko nadużyć oraz wysoka podatność na oszustwa, korupcję i błędy.

W „paszportach” będą zawarte informacje dotyczące historii produkcji wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka. Dzięki tym informacjom odbiorca będzie miał dostęp do transparentnych i niepodważalnych informacji o produkcie żywnościowym.

Konferencja „Paszportyzacja polskiej żywności. wyniki z przeprowadzone pilotażu projektu” odbędzie się we wtorek 21 listopada 2023 r. w godz. 11.00-15.00. Na konferencje trzeba się wcześniej zarejestrować za pomocą formularza na stronie internetowej KOWR-u.

Najnowsze