25 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca 2024

Nowa forma oszczędzania – czy zwiększy nasze emerytury?

Systematyczne oszczędzanie nawet niewielkiej kwoty może zbudować dodatkowe oszczędności na emeryturę. Ma to znaczenie szczególnie dla osób, które nie spodziewają się wysokiego świadczenia z systemu powszechnego. Obok dotychczasowych produktów emerytalnych takich jak IKE i IKZE wreszcie Polacy mają szansę oszczędzać także w ramach OIPE.

Dr Antoni Kolek

OIPE to skrót od Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego (ang. Pan-European Personal Pension Product). Jest to standaryzowany produkt emerytalny, który jest dostępny w całej Unii Europejskiej. OIPE jest przeznaczony dla osób fizycznych, które chcą oszczędzać na emeryturę.

Produkt jest dostępny w całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że obywatele UE mogą oszczędzać na emeryturę w dowolnym państwie członkowskim. W praktyce obywatel Polski, który wyjedzie do innego państwa nadal będzie miał możliwość oszczędzania w ramach tego samego produktu.

Do zalet OIPE można zaliczyć przede wszystkim możliwość inwestowania środków w innych państwach przy niskich kosztach. Inaczej niż chociażby w przypadku PPK gdzie większość środków trafia do spółek notowanych na polskiej giełdzie. Środki gromadzone w OIPE mogą być w całości inwestowane poza granicami Polski, co daje szansę na wyższą stopę zwrotu.

Należy także zauważyć, że opłata za zarządzanie OIPE jest pobierana od gromadzonych środków i została ustalona w wysokości maksymalnie 1 proc. wartości zarządzanych aktywów. Nie można wykluczyć, że konkurencja rynkowa jeszcze obniży rzeczywiste koszty inwestowania.

Aby rozpocząć oszczędzanie w OIPE trzeba samemu wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała środkami. W ramach OIPE oferowane mogą być różne instrumenty, które różnią się ryzykiem i możliwą stopą zwrotu. Należy w tym miejscu podkreślić, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem i nie ma w 100 proc. bezpiecznego sposobu oszczędzania.

Celem oszczędzania w OIPE jest zwiększenie dochodów na jesień życia, gdy środki otrzymywane z systemu powszechnego będą niewystarczające. Dlatego też rekomendowanym sposobem wypłaty środków z OIPE jest ich uruchomienie po 60 roku życia albo w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia oraz spełnieniu warunków związanych z terminem odprowadzania wpłat. W zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej, wypłata dokonywana jest jednorazowo albo w ratach. Zgodnie z przepisami środki są wypłacane w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku. Co ważne, zysk wypracowany w ramach OIPE ma być zwolniony z tzw. Podatku Belki na zasadach analogicznych jak w IKE, co istotnie zwiększa atrakcyjność inwestowania w OIPE. 

Środki gromadzone w OIPE pomogą uzupełnić dochody gospodarstwa domowego po przejściu na emeryturę. Jednak aby było to możliwe konieczne jest samodzielne założenie OIPE oraz systematyczne dokonywanie wpłat.

Najnowsze