10.9 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

Jak dobrze ubezpieczyć się na narty

Okres świąteczno-noworoczny sprzyja wyjazdom na narty. Przygotowując się na wyjazd warto zadbać o dobre ubezpieczenie, by w razie nagłego wypadku mieć pokryte koszty leczenia, ale także akcji ratowniczej, np. transportu poszkodowanej osoby ze stoku. Jeżeli jednak to my jadąc na nartach potrącimy inną osobę, która zostanie ranna, to odszkodowanie dla tej osoby może zostać wypłacone z naszej polisy OC. Warto wybrać zakres odpowiedni do naszej podróży oraz wystarczająco wysokie sumy ubezpieczenia.

Damian Oleszczuk

Generali Polska

Przykładem takich ubezpieczeń może być „Generali, z myślą o podróży” czy „Ubezpieczenie podróży” w Proama. Oba produkty pozwalają dopasować ubezpieczenie do charakteru wyjazdu lub celu podróży i elastycznie dobrać sumy ubezpieczenia oraz zakres ochrony.

Narty i snowboard w zakresie

Osoby jadące na narty lub snowboard powinny zadbać o to, by rozszerzyć umowę o „sporty zimowe”. Dodatkowo osoby uprawiające te sporty w sposób ekstremalny, tj. jeśli jeżdżą poza oznakowanymi trasami, powinny rozszerzyć ubezpieczenie o „sporty wysokiego ryzyka”. Jest to bardzo ważne, by mieć zapewnioną ochronę w przypadku zdarzeń związanych z uprawianiem tych sportów zimowych.

Ubezpieczenie podróżne zarówno w Generali jak i w Proama, oprócz kosztów leczenia nagłych zachorowań oraz nieszczęśliwych wypadków, już w podstawowym zakresie ubezpieczenia zawierają dodatkowe elementy. W przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej, ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia do 100 proc. sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie.

Dodatkowo, umowy z okresem ubezpieczenia nieprzekraczającym 30 dni w zakresie podstawowym zawierają kontynuację leczenia nieszczęśliwych wypadków po powrocie z podróży zagranicznej na terytorium RP, obejmujące organizację i pokrycie kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji.

Ważne są usługi assistance, jak np. transport z miejsca nieszczęśliwego wypadku na stoku narciarskim do najbliższego szpitala albo placówki medycznej, czy poszukiwania i ratownictwo przeprowadzane przez wyspecjalizowane służby ratownicze, gdy nie jest znana lokalizacja poszkodowanego. Przykładowo, koszt transportu ze stoku helikopterem za granicą może kosztować nawet do 10 000 EUR.

Koszty karnetów i wypożyczenia sprzętu

Umowa może być rozszerzona m.in. o assistance exclusive, który dla umów rozszerzonych o „sporty zimowe” daje dodatkowe świadczenia, takie jak zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski, jeżeli w czasie trwania podróży zagranicznej ubezpieczony na skutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub zaostrzenia choroby przewlekłej zostanie uznany przez lekarza za osobę niezdolną do uprawiania narciarstwa lub snowboardingu. Ubezpieczony może wówczas otrzymać proporcjonalną część opłat za niewykorzystany karnet narciarski od dnia zdarzenia do ostatniego dnia jego ważności do limitu 800 zł. Może również liczyć na zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego za niewykorzystany okres do limitu 700 zł.

Pakiet ten daje nam również świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych. Jeżeli w czasie trwania podróży zagranicznej nie będziemy mogli korzystać z wcześniej wykupionych usług narciarskich przez ponad 24 kolejne godziny z powodu całkowitego zamknięcia systemu wyciągowego w wyniku niedostatecznej ilości śniegu, możemy otrzymać 100 PLN za każdy dzień zamknięcia tras narciarskich w razie niedostępności odpowiednich lub alternatywnych możliwości narciarskich lub refundację do 700 PLN kosztów podróży i opłat za korzystanie z wyciągów narciarskich, jakie będziemy musieli ponieść, aby dostać się do podobnego ośrodka narciarskiego lub wrócić z niego.

Ponadto, jeżeli zejdzie lawina i dostęp do naszego ośrodka narciarskiego będzie zablokowany lub transport publiczny zostanie odwołany lub skrócony, koszty zakwaterowania i transportu zostaną pokryte do limitu 500 zł. Co, jeżeli jadąc zbyt szybko lub nieostrożnie potrącimy innego narciarza, powodując np. złamanie jego nogi? Wówczas ubezpieczenie OC w życiu prywatnym pokryje zarówno szkody rzeczowe jak i osobowe wyrządzone tej osobie.

Najnowsze