9.5 C
Warszawa
poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Ubezpiecz swoje zdrowie

Koniecznie przeczytaj

Dlaczego Polacy decydują się na prywatną ochronę zdrowia? 

Głównymi problemami publicznej służby zdrowia jest długi czas oczekiwania na specjalistyczne leczenie i ogólne trudności w dostępie do lekarzy, których jest niewystarczająca liczba. Przykładowo chirurgów praktykujących jest ok. 6000, a chirurgów onkologicznych tylko ok. 1000. Stale rosną też potrzeby korzystania ze służby zdrowia z uwagi na starzejące się społeczeństwo i większą zachorowalność. Jak wskazuje LuxMed, w 2022 roku zidentyfikowano o 25% więcej osób z podejrzeniem choroby nowotworowej niż w 2019 roku. Na skuteczność leczenia wpływa jego czas i szybkość reakcji lekarzy oraz pacjentów. Niestety, patrząc choćby na leczenie szpitalne w publicznej służbie zdrowia, czekanie na planowany zabieg poprzedzony potrzebnymi badaniami i konsultacjami może trwać nawet kilka do kilkunastu miesięcy, a w sektorze prywatnym cały proces skraca się do 1-2 miesięcy. Z jednej strony koszty leczenia szpitalnego w systemie prywatnym przekraczają w większości możliwości finansowe Polaków, z drugiej jednak jako społeczeństwo się bogacimy, doceniamy wartość zdrowia i szukamy otwarcie alternatyw, by o nie skutecznie zadbać. Coraz częściej korzystamy z programów i badań profilaktycznych. Poza tym sektor prywatny nie jest nam obcy. Dostrzegamy jego wartość, dostępność i jakość, korzystając choćby z usług stomatologa, fizjoterapeuty czy psychologa. Rozwój tego sektora przyciąga też więcej klientów. To już nie tylko wizyty u lekarzy, ale też programy profilaktyczne, przeglądy stanu zdrowia, medycyna estetyczna, szeroki zakres szczepień, a także współpraca z NFZ dla lepszej dostępności leczenia. Na popularność prywatnych abonamentów ma też wpływ rynek pracy. W dobrych ofertach pracy abonament medyczny to już standard. Są też inne opcje, takie jak ubezpieczenia oferujące pracownikom konsultacje czy badania medyczne w prywatnych placówkach medycznych.

Jakie korzyści płyną z faktu posiadania ubezpieczenia zdrowotnego?

Przede wszystkim jest to gwarancja szybszego procesu leczenia dzięki lepszej dostępności do usług medycznych i lekarzy. W razie trudności, partnerzy medyczni oferują refundację kosztów danego świadczenia. Jakość współpracy z takim partnerem jest dużo łatwiejsza dzięki aplikacji, możliwości rozmowy na czacie z lekarzem bądź konsultantem, możliwości zamówienia leków czy wyborowi dowolnej placówki w całym kraju. Samo ubezpieczenie można zakupić on-line lub u agenta, a jego zakres dostosować do indywidualnych potrzeb. W niektórych przypadkach ubezpieczeniem można objąć też bliskich. Ubezpieczenia zdrowotne bywają też – jak w przypadku naszej oferty – częścią ubezpieczeń na życie. To zapewnia bliskim spokój finansowy w razie nagłej śmierci ubezpieczonego, jego choroby terminalnej lub trwałego inwalidztwa.

Polacy wybierają chętniej ubezpieczenia zdrowotne czy produkty firm abonamentowych? Czym ich oferta różni się od siebie? 

I jedno i drugie, wszystko zależy od osobistych preferencji. Produkty firm abonamentowych były „prekursorem” na rynku i mają dłuższą historię. Natomiast są dostępne przede wszystkim w dużych miastach, gdzie znajduje się sieć ich placówek. Oferta takich firm skierowana jest głównie do dużych korporacji, w dalszej kolejności do pracodawców średnich. Oferta dla małych firm i klientów indywidualnych najczęściej jest dostępna on-line w gotowych pakietach. Z kolei produkty ubezpieczeniowe mają zazwyczaj rozbudowaną sieć współpracujących placówek, niekoniecznie zrzeszonych w ramach jednej sieci. Dlatego usługi medyczne mogą być dostępne również w małych miejscowościach. To zapewnia większą swobodę wyboru i dostępność świadczeń medycznych, możliwość refundacji i zakupu pakietów u agenta/doradcy, u którego można nie tylko kupić produkt zdrowotny, ale także inne produkty ubezpieczeniowe na życie, czyli zabezpieczyć się kompleksowo. Warto też podkreślić, że firmy ubezpieczeniowe posiadają często bardziej zróżnicowaną ofertę: nie tylko ubezpieczenie zdrowotne (dostęp do świadczeń ambulatoryjnych), ale również ubezpieczenia dodatkowe na wypadek pobytu w szpitalu, poważnej choroby czy operacji medycznej. Zapewniają wówczas drugą opinię medyczną czy szeroki dostęp do wymaganych świadczeń medycznych. Są też ubezpieczenia onkologiczne, kardiologiczne, następstw nieszczęśliwych wypadków sportowców – czyli ubezpieczenie nie tylko na wypadek bardziej powszechnych problemów zdrowotnych, ale też zdarzeń bardziej poważnych. Dodatkowo, w ofercie zakładów ubezpieczeń znajdują się produkty dostosowane do różnych potrzeb klientów indywidualnych i ich możliwości finansowych. Są produkty dostosowane do konkretnych sytuacji, w których potrzebne mogą się okazać np. telekonsultacje, badania profilaktyczne, assistance medyczny, w tym również z limitowanym dostępem do lekarzy, badań czy rehabilitacji, oferujące świadczenie po pobycie w szpitalu, świadczenia medyczne po diagnozie nowotworu czy po chorobach serca. Dostępne są też oferty zapewniające badania diagnostyczne w kierunku cukrzycy czy chorób tarczycy, świadczenia medyczne w przypadku podejrzenia poważnej choroby, wsparcie psychologiczne np. po depresji lub dla dzieci i wiele innych. Ważne jest to, że w ramach ubezpieczenia klienci otrzymają nie tylko pomoc medyczną, ale też pieniądze, które mogą przeznaczyć na dowolny cel. A jak wiemy, choroba może generować dodatkowe koszty, nie tylko te związane ze zdrowiem.

Najnowsze