14 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca 2024

Kształcenie menedżerskie. Nowe trendy

Postępująca automatyzacja i informatyzacja procesów gospodarczych, zarówno tych podstawowych, jak i wspierających, wpływa na wzrost niepewności wśród pracowników. Niebagatelne znaczenie ma tu również coraz szersze zastosowanie sztucznej inteligencji. Narastający niepokój dotyczy również tych pracowników, którzy zajmują w strukturze organizacyjnej wysokie stanowiska. Coraz częściej pada pytanie, czy konkretne stanowisko pracy gwarantuje ciągłość zatrudnienia.

Katarzyna Olejko

kierownik Studiów Podyplomowych Master of Corporate Governance i Master of Business Administration in Corporate Governance,  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zjawisko to dotyka szczególnie tych gałęzi gospodarki, w których planowane są intensywne działania transformacyjne, ale nie tylko. W przypadku górnictwa i energetyki, od działalności konkretnego przedsiębiorstwa uzależnione są tysiące miejsc pracy w spółkach z nimi kooperujących. Zjawisko to kształtuje w pewnym sensie popyt na podyplomowe usługi edukacyjne.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie pojawiają się ciekawe i dość innowacyjne pomysły, łączenia w ramach nowych programów studiów podyplomowych treści technicznych i zarządczych. Podstawą tej innowacyjności jest fakt współpracy w trakcie realizacji nowych projektów edukacyjnych doświadczeń różnych ośrodków dydaktyczno-naukowych. Coraz częściej atutem konkretnego kierunku jest jego interdyscyplinarność.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wraz z Instytutem Badawczym GIG, odpowiadając na zgłaszane zapotrzebowanie, uruchomiły nowy kierunek trzysemestralnych podyplomowych studiów techniczno-ekonomicznych Menedżer Produkcji. Celem projektu jest zwiększanie kompetencji technicznych przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania, ekonomii i psychologii. Słuchacze uruchomionego kierunku to głównie przedstauwiciele wyższej kadry dozoru technicznego. Są to osoby o bardzo wysokich kompetencjach zawodowych, z wieloletnim doświadczeniem w pracy na niezwykle odpowiedzialnych stanowiskach. Z uwagi na skupienie na organizacji procesów produkcyjnych mieli oni jednak w pewnym sensie ograniczony kontakt z rozwijającym się w szybkim tempie obszarem nauk o zarządzaniu czy psychologii.

Znaczenie praktyki 

Niedawno rozdaliśmy dyplomy ukończenia wyżej wymienionych studiów podyplomowych pierwszym absolwentom. Zaobserwowaliśmy niezwykle interesującą prawidłowość. Niemal wszyscy absolwenci zgłosili chęć kontynuacji kształcenia na nowej podyplomówce, a obecnie są już ponownie naszymi słuchaczami. Tym razem biorą udział w projekcie, w którym głównym obszarem kształcenia są ekonomia i zarządzanie, prawo oraz psychologia. Na pytanie, co było podstawą decyzji o pozostaniu na uczelni, odpowiadają, że przekonało ich głównie praktyczne podejście wykładowców, jakość kształcenia i wreszcie, co w moim przekonaniu jest niezwykle ważne, nowe spojrzenie na problemy związane z zarządzaniem pracownikami i psychologią społeczną. W rozmowie podkreślają, że już mieli okazję praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach Menedżer Produkcji. Pojawiają się również opinie, że studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny „uzależniają”. Cieszą nas takie opinie, gratulujemy naszym absolwentom, a nowym studentom życzymy wielu sukcesów!

Najnowsze