17.5 C
Warszawa
piątek, 14 czerwca 2024

Akademia Dobrej Energii Junior. Inwestycja w dobrostan dzieci

Zacznijmy od garści danych, które nie tylko zaskakują, nie tylko martwią, ale są potrzebne, by wyobrazić sobie, z czym w tym momencie mierzą się polscy uczniowie. Raport AWF Warszawa 2021 bije na alarm, że aż 94 proc. dzieci w wieku 12 lat ma niedostateczny poziom sprawności ruchowej. Z raportu Młode Głowy 2023 wynika natomiast, że 73 proc. dzieci cierpi na wypalenie uczniowskie, a 46 proc. uczniów boryka się z skrajnie niską samooceną. Polska, zgodnie z raportem UNICEF 2020, zajmuje 30. miejsce wśród 38. badanych krajów pod względem dobrostanu dzieci.

W obliczu tych niepokojących statystyk, VanityStyle postanowiło zainicjować ogólnopolską akcję edukacyjną – Akademię Dobrej Energii Junior. Ma to być odpowiedź na problemy, z którymi obecnie borykają się dzieci oraz prewencja tych, które mogą pojawić się na późniejszych etapach rozwoju. Dzięki współpracy z ekspertami SWPS powstał bezpłatny, kompleksowy program skierowany do dzieci klas 3 szkół podstawowych, który ma na celu naukę dzieci dobrych nawyków w obszarze aktywności fizycznej, dbania o zdrowie psychiczne oraz rozwijanie umiejętności społecznych. Program Akademii Dobrej Energii Junior skupia swoją uwagę na dziewięciolatkach – uczniach klas 3, ponieważ są to dzieci przechodzące przez szczególny okres zmian emocjonalno-rozwojowych. Trzecia klasa to także intensywne przygotowania do nowego etapu szkolnego i wyjścia spod „skrzydeł” jednego wychowawcy po trzech latach nauki. Dzieci będą musiały zmierzyć się z nowymi przedmiotami, nowymi nauczycielami, a także zwiększonymi wymaganiami. To dla nich mocno stresujący czas. Akademia Dobrej Energii Junior powstała, by wspomóc szkoły w edukacji wellbeingowej uczniów: pokazując, jak dbać o dobrostan fizyczny, zdrową psychikę oraz relacje z innymi. Ideą jest zapobieganie trudnościom na obecnym i w przyszłych etapach życia dzieci dzięki kompleksowemu, wspólnemu działaniu szkoły, nauczycieli i rodziców.

Uczniowie będą mieli szansę dowiedzieć się, jak ważne dla ich zdrowia są ruch, właściwe odżywianie się, zdrowe relacje z rówieśnikami i rodzicami, nauczą się rozpoznawać i komunikować emocje, a także poznają techniki radzenia sobie ze stresem. To ważne podstawy, których nauka zapewni lepszy stan emocjonalny, fizyczny, a także ma szansę zaowocować wyższą samooceną dzieci.

Do chwili obecnej do akcji dołączyło już ponad 150 nauczycieli z całej Polski, którzy widzą potrzebę pracy u podstaw w swoich klasach – zdjęcia z realizacji pierwszego z trzech modułów w ich szkołach można obejrzeć na https://www.facebook.com/akademiadobrejenergii. Radość sama pojawia się na twarzy, gdy spostrzega się, ile serca zostało włożone w przeprowadzone z dziećmi zajęcia i ile wynoszą z tych lekcji uczniowie. To wpisuje się w założenia programu Akademii, gdyż jednym z głównych jest dostarczanie wartościowych materiałów edukacyjnych. Filmy instruktażowe, karty pracy i poradniki dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców stanowią integralną część Akademii Dobrej Energii Junior. Dzięki nim już prawie 3000 uczniów zyska narzędzia do zrozumienia istoty dobrostanu oraz znaczenia profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego. To szansa na lepsze poznanie samych siebie i rówieśników, efektywną naukę ważnych umiejętności oraz rozwijanie poczucia wpływu i odpowiedzialności za swoje zdrowie.

Warto dodać, że w akcji mogą brać udział również rodzice: dostępne dla nich materiały pokazują, jak kształtować pozytywną komunikację z dziećmi, efektywnie uczyć i aktywizować dzieci oraz rozwijać kompetencje rodzicielskie.

Dlaczego VanityStyle postanowiło zapoczątkować tę inicjatywę? Odpowiedź tkwi w wypracowanych wraz z pracownikami wartościach i przekonaniu, że działania na rzecz innych to jedna z najważniejszych dobrych praktyk, jakie dziś powinna prowadzić firma. Każda organizacja bez względu na swoją wielkość czy branżę, w której działa, wywiera wpływ na otoczenie. Ważne jest, aby tym wpływem zarządzać w świadomy i odpowiedzialny sposób. Wymaga to zaangażowania liderów, włączenia celów CSR w operacje biznesowe i współpracy całego zespołu. Dbanie o dobrostan i prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie zdrowia jest wpisane w DNA VanityStyle. Firma uznaje psychoedukację za kluczowy element rozwoju człowieka, dlatego tak istotne dla niej jest kształtowanie świadomości dbania o dobrostan już od najmłodszych lat.

Idea wywierania pozytywnego wpływu społecznego przyświecała VanityStyle zresztą już od samego początku istnienia, zarówno przy budowaniu oferty produktowej, ustalaniu zasad współpracy z partnerami, układaniu programów wellbeingowych dla pracowników oraz przy tworzeniu autorskiego, firmowego programu wolontariackiego, dzięki któremu pracownicy wspólnie z firmą mogą pomagać potrzebującym. Akademia Dobrej Energii nie jest więc jedynie programem edukacyjnym: jest inwestycją w lepszą przyszłość dzieci. Poprzez angażowanie się w rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny najmłodszych, VanityStyle tworzy fundamenty dla zdrowszego i bardziej zrównoważonego społeczeństwa. Dzięki tej inicjatywie VanityStyle pokazuje, że odpowiedzialny biznes może być siłą dobra. Akademia to krok w stronę lepszego jutra, w którym dzieci wchodzą w świat dorosłości z solidnym fundamentem umiejętności dbania o siebie, gotowe sprostać wyzwaniom.

Do końca marca 2024 r. jest jeszcze szansa dołączenia do akcji w roku szkolnym 2023/2024 – więcej na https://www.akademiadobrejenergii.org/.

            Materiał partnera

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze