8.3 C
Warszawa
wtorek, 16 kwietnia 2024

Jak zorganizować dobre szkolenie zamknięte 

Koniecznie przeczytaj

Szkolenia zamknięte organizowane dla grup warsztatowych do 12-15 osób stanowią obecnie jedną z najbardziej efektywnych form rozwoju pracowników. W jednym czasie w ustrukturyzowany sposób pozwalają doskonalić wiedzę i umiejętności. Przede wszystkim jednak dają możliwość spersonalizowania szkolenia oraz doboru trenerów znających branżę i wyzwania uczestników szkoleń.

Personalizacja szkoleń, a skuteczność w praktyce

Personalizacja szkoleń, czyli dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb i celów organizacji, jest niezwykle ważnym elementem skutecznego rozwoju pracowników. Kluczową kwestią w projektach rozwojowych zamkniętych – szytych na miarę – jest dostarczenie uczestnikom kompetencji przydatnych w miejscu pracy i zgodnych z celami strategicznymi organizacji.

Diagnostyka i analiza potrzeb

Aby skutecznie dostosować szkolenie do potrzeb organizacji, niezbędne jest przeprowadzenie dokładnej analizy potrzeb przedszkoleniowych. W ramach tego procesu ważne jest uwzględnienie kontekstu biznesowego, określenie celów szkoleniowych oraz priorytetów na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw w konkretnej firmie. Kluczowe jest zrozumienie, z jakimi wyzwaniami biznesowymi spotykają się uczestnicy w praktyce oraz jakie szkolenia przechodzili wcześniej, aby nie powielać, a wzmacniać posiadane kompetencje.

Zaangażowanie zespołu i działu HR

Zorganizowanie skutecznego szkolenia zamkniętego wymaga czasu i zaangażowania w etapie diagnostyki i badania potrzeb. Minimum 3-4 tygodnie to czas niezbędny na przeprowadzenie skutecznej analizy i przygotowanie spersonalizowanego programu szkoleniowego. Dla większych projektów rozwojowych czy akademii czas ten może się wydłużyć do 2-3 miesięcy. Niezwykle istotne jest przeprowadzenie wspólnych analiz z zespołem szefów i działu HR, aby lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania organizacji oraz dostosować program szkoleniowy do realnych wyzwań i celów strategicznych.

Analiza potrzeb – klucz do sukcesu

Analiza potrzeb jest fundamentalnym etapem w procesie tworzenia skutecznych szkoleń zamkniętych. Wnikliwe zrozumienie wymagań i oczekiwań organizacji oraz uczestników szkolenia jest niezbędne do skutecznego dostosowania programu szkoleniowego i osiągnięcia zamierzonych celów.

Kontekst biznesowy i cele szkoleniowe

Pierwszym krokiem jest uwzględnienie kontekstu biznesowego, w którym funkcjonuje organizacja. Zrozumienie specyfiki branży, strategii firmy, jej misji, wizji oraz aktualnych wyzwań biznesowych pozwala określić konkretne cele szkoleniowe. Często są to cele związane z doskonaleniem konkretnych umiejętności, wiedzy czy postaw, które mają bezpośredni wpływ na efektywność i rozwój firmy. Kolejnym ważnym etapem jest analiza wcześniejszych szkoleń, które uczestnicy przeszli. Pozwala to uniknąć powielania treści oraz umożliwia skupienie się na wzmacnianiu już posiadanych kompetencji. Dzięki temu szkolenie będzie bardziej spójne i skoncentrowane na nowych, kluczowych dla organizacji aspektach.

Zrozumienie wyzwań biznesowych

Istotnym elementem analizy potrzeb jest zrozumienie, z jakimi wyzwaniami biznesowymi spotykają się uczestnicy szkolenia w praktyce. Pozwala to na skoncentrowanie się na najbardziej istotnych dla nich kompetencjach i umiejętnościach. Analiza ta może być przeprowadzana poprzez wywiady z managerami, ankiety czy obserwacje zachowań pracowników w ich codziennej pracy.

Współpraca z działem HR

Rozmowa z działem HR jest znacząca w procesie analizy potrzeb szkoleniowych. Dział HR dostarcza cenne informacje, takie jak wyniki ocen rocznych, badania satysfakcji pracowników, analizy modeli kompetencyjnych czy raporty z rozmów Exit interview. Te dane pozwalają na dokładne określenie obszarów wymagających rozwoju oraz identyfikację kluczowych kompetencji, które powinny być rozwijane w ramach szkolenia.

Priorytety na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw

Ostatnim etapem jest określenie priorytetów szkoleniowych na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw. W oparciu o zebrane informacje można stworzyć spersonalizowany program szkoleniowy, który będzie odpowiadał konkretnym potrzebom uczestników oraz celom strategicznym organizacji.

Koszty szkoleń – szkolenia zamknięte vs otwarte

W polskich firmach szkoleniowych koszt jednodniowego szkolenia zamkniętego waha się w przedziale od 6000 do 10 000 zł.  Warto zauważyć, że koszt ten dotyczy szkolenia dla całej grupy pracowników, co może znacznie obniżyć koszt jednostkowy szkolenia. Ponadto cena ta obejmuje nie tylko udział w szkoleniu, ale także spersonalizowaną treść dostosowaną do potrzeb firmy oraz specjalistyczną wiedzę i doświadczenie trenera.

W przypadku szkoleń otwartych ceny te są znacznie niższe i wynoszą około 2000-3000 zł za osobę. Mimo pozornie niższej ceny szkoleń otwartych szkolenia zamknięte mogą okazać się bardziej opłacalne pod względem kosztów, gdyż pozwalają na szkolenie większej liczby pracowników w jednym terminie za stałą, negocjowaną cenę.

Wartość dodana szkoleń zamkniętych

Optymalność kosztowa szkoleń zamkniętych wynika nie tylko z potencjalnej niższej ceny jednostkowej, ale przede wszystkim z ich skuteczności i dostosowania do konkretnych potrzeb i celów organizacji. Spersonalizowane podejście do szkolenia, skupienie na realnych wyzwaniach i problemach pracowników oraz możliwość indywidualnego podejścia do każdego uczestnika sprawiają, że szkolenia te przynoszą znacznie większą wartość dodaną i są bardziej efektywne w długoterminowej perspektywie.

Szkolenia zamknięte są również bardziej dostosowane do potrzeb i specyfiki danej firmy, co przekłada się na większą efektywność i praktyczność zdobywanej wiedzy. Ponadto taka forma szkolenia sprzyja budowaniu zespołowej atmosfery i współpracy między pracownikami.

Budowanie relacji i sieci wewnętrznej

Przy organizacji szkoleń firmowych dla zespołów lub kadry kluczowe jest budowanie relacji między pracownikami/zespołami, przepływu wiedzy i tworzenia sieci wewnętrznej w firmie. Po czasach pandemii i wprowadzonej pracy zdalnej relacje zespołowe i firmowe uległy transformacji, co wymaga ich wzmocnienia.

Komunikacja wewnętrzna w procesie szkolenia

Dobre szkolenie zamknięte wspiera transformację organizacji, wnosi wartość po szkoleniu oraz pozytywnie wpływa na współpracę zespołową. Kluczowe jest wzmocnienie komunikacji wewnętrznej, która wzmacnia cele, zadania przedszkoleniowe i wdrożeniowe oraz zaangażowanie kadry na różnych poziomach. Warto wykorzystać filmy promocyjne, wspólny kanał/czat na platformie ogólnofirmowej z moderacją przez Koordynatora ze strony firmy czy witryny wewnątrzfirmowe i intranet.

Firmy inwestują w Power Skills – rozwój kompetencji miękkich

Firmy wskazują na kluczowe w efektywnej pracy kompetencje miękkie jako największe wyzwanie w budowaniu sprawnych i zwinnych organizacji. Te najlepiej rozwijać wspólną pracą warsztatową prowadzoną przez profesjonalistów oraz wzmacniać projektami wewnętrznymi, oraz codzienną pracą menedżerów. W 2024 i 2025 wg większości badań kluczowe kompetencje, które planują rozwijać firmy to kompetencje menedżerskie.

Podsumowując, szkolenia zamknięte, dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów organizacji, stanowią efektywną i opłacalną formę rozwoju pracowników. Kluczem do sukcesu jest przeprowadzenie dokładnej analizy potrzeb i procesów oraz skuteczne wykorzystanie komunikacji wewnętrznej i budowanie relacji wewnętrznych – to potwierdzają wszystkie zrealizowane z sukcesem projekty szkoleniowe w HILLWAY.

Najnowsze