19.7 C
Warszawa
czwartek, 18 lipca 2024

Pilne kwestie, które warto rozważyć przed migracją do SAP S/4HANA

W ostatnim czasie jednym z najbardziej zdecydowanych trendów w europejskim sektorze produkcyjnym jest rosnące wykorzystanie SAP S/4HANA.

Wiele firm zaczyna zdawać sobie sprawę z korzyści płynących z przejścia na nowe zaawansowane oprogramowanie ERP i podejmuje decyzję o wdrożeniu tego rozwiązania. Innym powodem rosnącego zainteresowania SAP S/4HANA jest to, że SAP zakończy wsparcie dla swoich systemów ECC do końca 2027 r., co powoduje konieczność przejścia firm na nowsze systemy i jednoczesnego ponownego przemyślenia swojej strategii IT. Dla klientów korzystających z rozwiązania ECC oferowane są dwie ścieżki migracji: Brownfield i Greenfield. Oba podejścia mają swoje plusy i minusy, a wybór zależy od konkretnych warunków i celów firmy. W wielu przypadkach organizacje wybierają hybrydowe podejście, korzystając z elementów obu strategii w zależności od specyfiki swojego środowiska IT i celów biznesowych.

Rys. 1 Plusy i minusy ścieżek konwersyjnych do SAP S/4HANA


PLUSYMINUSY
BrownfieldMniejsze Ryzyko Biznesowe: Firma modernizuje swoje istniejące środowisko ERP, minimalizując zakłócenia w bieżących operacjach biznesowych. Migracja Danych: przeniesienie istniejących danych, co może być kluczowe dla zachowania ciągłości operacyjnej i historii transakcji.Ograniczona możliwość wykorzystania nowych funkcji: korzystanie z nowych funkcji S/4HANA odłożone w czasie (ryzyko ograniczenia możliwości). Możliwe Zanieczyszczenia Danych: Przenoszenie starego kodu może wprowadzić zanieczyszczenia danych lub przestarzałe procesy, co utrudni korzystanie z nowych funkcji SAP S/4HANA.
GreenfieldNowoczesne Procesy Biznesowe: projektowanie od podstaw nowoczesnych procesów biznesowych
z wykorzystaniem pełni potencjału SAP S/4HANA. Unikanie Przestarzałych Rozwiązań: Bez dziedziczenia przeszłości, Greenfield pozwala unikać przestarzałych rozwiązań i procesów, co może poprawić efektywność.
Większe Ryzyko Projektowe: Rozpoczęcie od zera może wiązać się z większym ryzykiem projektowym i wymagać więcej zasobów czasowych.
i finansowych Konieczność Ponownego Przemyślenia Procesów: Greenfield wymaga dokładnego przemyślenia procesów biznesowych, co może być czasochłonne i wymagać zaangażowania interesariuszy.

W przypadku Greenfield często rekomendowane jest wykorzystanie Best Practices – sprawdzonych i zoptymalizowanych metod, które zostały opracowane na podstawie doświadczeń wielu przedsiębiorstw wdrażających SAP S/4HANA. Zgodnie z informacjami ze strony SAP zastosowanie Best Practices w rzeczywistości może znacząco pomóc w zminimalizowaniu ryzyka i w przyspieszeniu realizacji projektu poprzez szybszą implementację (gotowe do zastosowania scenariusze dla standardowych procesów), minimalizację ryzyka (przetestowane i przemyślane), standaryzację procesów, przyspieszenie przyswajania wiedzy i zoptymalizowanie rozwiązania (dostosowane do najnowszej wersji S/4HANA). Jednakże pomimo tych korzyści, ważne jest, aby pamiętać o indywidualnych potrzebach i kontekście firmy.

Ze wsparciem ekspertów

Przygotowując się do migracji do SAP S/4HANA można skorzystać z szeregu usług oferowanych przez SAP w ramach np. Business Technology Platform (BTP). Warto zaznaczyć, że konkretny zestaw narzędzi do migracji danych może zależeć od wielu czynników, takich jak specyfika danych, ilość danych, dostępność zasobów oraz preferencje firmy. Przed rozpoczęciem procesu migracji zaleca się przeprowadzenie dokładnej analizy i planowania, aby dostosować narzędzia do konkretnych wymagań i celów organizacji. Zdecydowanie koniecznym przy rozpatrywaniu podejścia Brownfield (choć w nowych implementacjach również rekomendowane) jest przeprowadzenie analizy obecnie wykorzystywanego środowiska ECC. Służy do tego szereg raportów, wśród których najistotniejszymi są SAP Readiness Check oraz Process Discovery for SAP S/4HANA Transformation. Wygenerowanie tych raportów wymaga implementacji szeregu not oraz zaangażowania SAP do przekształcenia pozyskanych z wygenerowanych z systemu plików danych w czytelne raporty. Ponadto w przypadku konwersji kluczowa jest analiza funkcji i raportów używanych przez klienta w systemie ECC. Na Rys. 2 znajduje się lista kilku raportów i analiz, które mogą pomóc w identyfikacji funkcji i obszarów, które są aktualnie wykorzystywane przez klienta, jak również ustalić obszary problematyczne.

Rys. 2 Raporty i analizy systemie ECC, które są pomocne przy przygotowaniu do migracji do SAP S/4HANA.

SAP Usage ProcedureProcedura ta pozwala na zidentyfikowanie funkcji SAP, które były używane w danym okresie. Można dostosować zakres, aby skoncentrować się na określonych modułach lub transakcjach.
SAP Standard Analysis ToolsNarzędzia analizy standardowe dostarczane przez SAP, takie jak transaction ST03N (System Workload Analysis) lub transaction STAD (SAP Transaction Performance Analysis). Umożliwia analizę obciążenia systemu, wykorzystanie transakcji, czasu reakcji etc.
SAP Business Warehouse (BW) ReportsJeśli klient korzysta z SAP BW, analiza raportów raportujących na wykorzystanie danych biznesowych może dostarczyć cennych informacji.
SAP Custom Code Management ToolsNarzędzia SAP, takie jak SAP Custom Code Lifecycle Management (CCLM) w SAP Solution Manager identyfikują dostosowania i niestandardowy kod używany przez klienta.
Zaplanowane działania w tleDziałania zaplanowane do automatycznego uruchamiania. Mogą to być raporty standardowe SAP lub niestandardowe raporty Klienta.
Transakcje SE41 i SE80Identyfikacja aktywnych ekranów
i programów.
Zestawienie Transakcji SE93Identyfikacja transakcji Z-towych. Wykorzystane do weryfikacji które
z nich są aktywne i używane.
Raporty błędówAnaliza raportów o błędach (transaction ST22) może pomóc w identyfikacji obszarów, które mogą wymagać dostosowań podczas migracji.

Analiza tych elementów (w korespondencji do wskazanych raportów) pomoże w zidentyfikowaniu kluczowych funkcji i obszarów, które wymagają uwagi podczas migracji do SAP S/4HANA.

SAP S/4HANA cieszy się coraz większą popularnością ze względu na liczne zalety, takie jak analityka w czasie rzeczywistym, szybszy czas przetwarzania danych i bardziej wydajna praca. Wraz z wkroczeniem w rok 2024 w sektorze konsultingu SAP pojawia się kilka trendów w zakresie konwersji SAP S/4HANA, m.in. zwiększona liczba wdrożeń i konwersji, migracja do rozwiązań chmurowych, nacisk na jakość i dokładność danych, integracja z innych systemów i ulepszonych możliwości raportowania. Na bazie doświadczeń z naszych wdrożeń podkreślamy, że podążając za tymi trendami, firmy mogą wyprzedzać konkurencję i korzystać z wielu korzyści, jakie ma do zaoferowania SAP S/4HANA.

Najnowsze