9.5 C
Warszawa
poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Finasowanie zrównoważonego rozwoju w branży faktoringowej – Zielony faktoring w BOŚ

Koniecznie przeczytaj

ESG odnosi się do kryteriów, które instytucje finansowe biorą pod uwagę przy ocenie zrównoważonego rozwoju i wpływu społecznego firmy. Koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: czynnikach środowiskowych, odpowiedzialności społecznej i ładzie korporacyjnym. Z kolei faktoring to usługa finansowa, której celem jest uzyskanie natychmiastowego przepływu środków pieniężnych: firma (faktorant) sprzedaje swoje niewymagalne wierzytelności (niezapłacone faktury) stronie trzeciej (bankowi/faktorowi) z dyskontem.

Związek ESG z faktoringiem polega na uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w procesie podejmowania decyzji finansowych. Oceniając wyniki spółki w zakresie ESG, banki mogą wziąć pod uwagę następujące czynniki: zarządzanie łańcuchem dostaw firmy, zużycie energii, gospodarka odpadami, praktyki pracy i różnorodność składu zarządu.

Zabezpieczyć natychmiastowe finansowanie

Faktoring odgrywa coraz większą rolę w finansowaniu projektów zrównoważonego rozwoju, który może być szczególnie korzystny dla przedsiębiorców, ponieważ umożliwia szybkie pozyskanie środków finansowych potrzebnych do realizacji projektu. Przedsiębiorstwa zaangażowane w projekty zrównoważonego rozwoju często mają duże koszty związane z inwestycjami w technologie ekologiczne, odnawialne źródła energii czy efektywność energetyczną. Faktoring pozwala im zabezpieczyć natychmiastowe finansowanie płynące z nieuregulowanych faktur, zamiast oczekiwać na płatności od klientów przez długi czas.

Faktoring może służyć jako instrument zachęcający przedsiębiorstwa do wdrażania i utrzymania zrównoważonych strategii biznesowych. Faktorzy coraz częściej przykładają wagę do oceny i monitorowania środowiska, zmian społecznych i zarządczych praktyk przedsiębiorstw, zanim zdecydują się na zakup wierzytelności. Firma stosująca zrównoważone i odpowiedzialne społecznie praktyki może być postrzegana jako bardziej atrakcyjna dla banku. Na przykład, jeśli firma posiada politykę i praktyki, które promują uczciwe standardy pracy, minimalizują wpływ na środowisko i utrzymują silny ład korporacyjny, może być postrzegana jako firma charakteryzująca się niższym ryzykiem i większym prawdopodobieństwem dostarczenia długoterminowej wartości. Może to skutkować większym zainteresowaniem faktorów. 

Zielony faktoring w BOŚ

Bank Ochrony Środowiska zgodnie z przyjętą misją kompleksowego finansowania i wspierania zielonej transformacji, jako faktor efektywnie dąży do finansowania projektów związanych z ochroną środowiska. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej czy oczyszczanie ścieków. Klienci, którzy składają wnioski o finansowanie, a przedmiot ich transakcji w ocenie inżynierów ekologów spełnia kryteria proekologiczne, mogą liczyć na preferencyjne warunki finansowania faktoringowego. Te przykłady pokazują, że jako bank aktywnie podejmujemy inicjatywy na rzecz społeczeństwa i środowiska, dążąc do osiągnięcia odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju.

Faktoring odgrywa coraz większą rolę w finansowaniu projektów zrównoważonego rozwoju, umożliwiając przedsiębiorstwom szybkie pozyskanie środków finansowych i promując zrównoważone praktyki biznesowe. Uwzględnienie czynników ESG w ocenie zrównoważonego rozwoju i oddziaływania społecznego firmy może mieć pozytywny wpływ na dostęp do faktoringu i bezpiecznego finansowania.

Materiał partnera

Najnowsze