e-wydanie

11 C
Warszawa
piątek, 19 kwietnia 2024

Więcej niż standard brokerski

Spółka brokerska Mentor S.A. to jeden z największych i najstarszych brokerów instytucjonalnych w Polsce. W tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia działalności, a swój sukces zawdzięcza synergii ludzi, wiedzy i doświadczenia. Kładzie nacisk nie tylko na fachową wiedzę, ale też najnowsze narzędzia IT. To pozwala mu wyróżniać się na wysoko konkurencyjnym rynku ubezpieczeniowych usług brokerskich.

– Każdy rok naszej obecności na rynku był rokiem rozwoju. Rozwoju, który nie ustał nawet po osiągnięciu pozycji jednego z wiodących brokerów ubezpieczeniowych w Polsce – mówi prezes Mentor S.A. Marek Kaliszek. – Sukces ten zawdzięczamy głównie pomysłowości, solidności oraz otwartości swojego zespołu na zmieniające się oczekiwania i potrzeby klientów. Na szeroką skalę współpracujemy z zagranicznymi partnerami, dzięki czemu nasi klienci mają dostęp do nowoczesnych rozwiązań stosowanych współcześnie na świecie.

Spółka od początku stawia na specjalizację, dlatego w swojej strukturze ma aż 30 specjalistycznych biur do obsługi konkretnych ryzyk ubezpieczeniowych. Dzięki temu w portfelu Mentor znajdują się firmy praktycznie z każdej branży, w tym duże grupy kapitałowe, spółki giełdowe, a także instytucje państwowe i pozarządowe.

Narzędzia IT – wsparcie programów ubezpieczeniowych

– Jednocześnie jesteśmy zdania, że usługi brokerskie powinny być dzisiaj czymś więcej niż pośrednictwem. Broker to także technologia i narzędzia informatyczne, które stają się integralną częścią współczesnych programów ubezpieczeniowych – wyjaśnia prezes M. Kaliszek. – Dlatego skutecznie wdrażamy autorskie rozwiązania informatyczne jako wsparcie dla naszych klientów – dodaje.

Do takich rozwiązań oferowanych przez Mentor należą m.in. panel klienta, dający dostęp do informacji o zawartych umowach ubezpieczenia oraz umożliwiający aktywne zarządzanie nimi, portale skierowane do poszczególnych branż np. Mentor Cargo (ubezpieczenie mienia w transporcie) czy Mentor Inwestycje, jak również aplikacje jak np. autoPolisa, umożliwiająca wgląd w ubezpieczenie floty pojazdów. Osobną kwestią są tworzone na potrzeby klientów portale do obsługi grupowych ubezpieczeń na życie i zdrowie.

Nowy wymiar szkoleń dla szpitali

Mentor znajduje się w czołówce brokerów zajmujących się ubezpieczeniami placówek służby zdrowia. Dla tej grupy podmiotów, jako usługi komplementarne do standardowej obsługi brokerskiej, Mentor we współpracy z MedRisk Sp. z o.o. prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania szkoleniowe. Okres pandemii niejako wymusił przeniesienie tych działań w sferę Internetu, lecz dzięki temu dziś klienci Mentora mogą korzystać z cyklicznych webinarów na żywo, jak również autorskiej platformy VOD, na której zgromadzonych jest ponad 170 szkoleń z różnych dziedzin prowadzonych przez interdyscyplinarny zespół ekspertów.

Inżynieria ryzyka

W ostatnich latach firma kładzie duży nacisk na rozwój inżynierii ryzyka, co ma szczególne znaczenie dla firm z tzw. trudnych branż, o wysokim ryzyku, którym trudno pozyskać ubezpieczenie dla swojej działalności. Wsparciem w tym zakresie jest autorska aplikacja Mentor Risk Control do przeprowadzania audytów bezpieczeństwa w zakładach. Gwarantuje usystematyzowane przeprowadzanie kontroli, dzięki czemu możliwe są standaryzacja i powtarzalność audytów. W konsekwencji może się to przełożyć na uzyskanie pokrycia ubezpieczeniowego w branżach, w których dotąd nie było to możliwe. Innowacyjność aplikacji MRC została nagrodzona w konkursie „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie” organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wyróżniona została także Medalem Europejskim przyznawanym przez Business Centre Club.

Co w przyszłości?

– Dziś już nie ma odwrotu od cyfryzacji, która objęła także sferę ubezpieczeń. Tak samo, jak usługi brokerów ubezpieczeniowych nie mogą się ograniczać jedynie do pośrednictwa pomiędzy klientem a zakładem ubezpieczeń, bo dziś klient oczekuje wartości dodanej – mówi Marek Kaliszek. – Dlatego Mentor będzie kontynuował rozwój w tym kierunku. Mamy ku temu potencjał, co pokazujemy już od 30 lat i nie zamierzamy spocząć na laurach.

Materiał partnera

Najnowsze