17.2 C
Warszawa
niedziela, 14 lipca 2024

Dopasowani do potrzeb i oczekiwań różnych podmiotów

Czasy renesansu bezpowrotnie minęły, w tym renesansu w ubezpieczeniach, charakterystycznego dla lat 90. XX wieku i początku XXI wieku. Czasy, w których broker ubezpieczeniowy chciał i obsługiwał każdy rodzaj ubezpieczeń, już nie powrócą. Dzisiaj znać się na wszystkim oznacza nie znać się na niczym.

Błażej Szczerba Wiceprezes Zarządu, MJM Brokers

Biorąc to pod uwagę, w MJM Brokers od początku naszej działalności przyjęliśmy strategię głębokiej specjalizacji. Nasza specjalizacja jest pochodną strategii MJM Holdings, w ramach której budowana jest sieć spółek wyspecjalizowanych w różnych segmentach rynku ubezpieczeniowego oraz rynku usług około ubezpieczeniowych, spółek współdziałających ze sobą w sposób zapewniający komplementarność usług dla naszych klientów.

Wyspecjalizowani 

MJM Brokers specjalizuje się w obsłudze ubezpieczeń komunikacyjnych i likwidacji szkód dla Klientów korporacyjnych oraz obsłudze zorganizowanych, masowych kanałów dystrybucji ubezpieczeń indywidualnych. Naszymi Klientami, Partnerami biznesowymi są importerzy i dilerzy wszystkich rodzajów pojazdów, przedsiębiorstwa dysponujące flotami samochodowymi wykorzystywanymi dla potrzeb własnych lub stanowiącymi przedmiot wynajmu krótkoterminowego (RAC) i długoterminowego (CFM), przedsiębiorstwa leasingowe oraz pośrednicy finansowi.

Realizując strategię specjalizacji w stosunku do zdefiniowanego wyżej segmentu klientów, od samego początku naszej działalności organizowaliśmy wszystkie nasze zasoby w sposób przemyślany, tworząc strukturę, która dzisiaj na tle całego rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce jest najbardziej dopasowana do potrzeb i oczekiwań różnych podmiotów. W codziennej praktyce, w ramach nawiązywania relacji z nowymi klientami, spotykamy się niejednokrotnie z sytuacjami, że nasza oferta, myślenie o biznesie wyprzedza oczekiwania klientów.

Kompleksowo 

Usługi świadczone przez MJM Brokers są kompleksowe. Kompleksowość w naszym ujęciu oznacza to, że jesteśmy gotowi zapewnić:

• profesjonalną, odpowiedzialną i efektywną obsługę brokerską w zakresie pozyskiwania najkorzystniejszej kosztowo i merytorycznie oferty ubezpieczeniowej,

• zorganizować w oparciu o zasoby własne i zasoby spółek MJM i zarządzać wszelkimi procedurami sprzedaży i rozliczeń ubezpieczeń oraz procedurami likwidacji szkód i zarządzania naprawami pojazdów,

• efektywny cross – selling – wzajemne wykorzystanie usług naszych Klientów, co jest unikalną częścią naszej oferty.

W ramach budowania naszej struktury od samego początku kompletowaliśmy zespół składający się z brokerów, specjalistów posiadających doświadczenie w naszej wąskiej specjalizacji. Nasi brokerzy są rynkowymi ekspertami. Nasi specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów krajowych i międzynarodowych. Nasze doświadczenia pochodzą zarówno z sektora pośrednictwa, jak i z pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych.

W zakresie likwidacji szkód merytorycznie i technicznie zapewniamy 100 proc. outsourcing każdej strukturze organizacyjnej. Dysponujemy całodobowym call center w ramach którego naszych klientów wspiera doświadczony zespół likwidatorów merytorycznych oraz pracowników technicznych. Nasi klienci, zarówno floty samochodowe, jak i importerskie sieci serwisów naprawczych, wykorzystują autorską platformę on-line w ramach której mają informację o każdej naprawie pojazdu, którą zarządzamy i o każdej szkodzie, w której likwidacji  bierzemy udział. W naszej sieci serwisowej skupionych jest kilkaset serwisów dedykowanych dla wszystkich rodzajów i marek pojazdów. W ramach prowadzonych programów zapewniamy usługi door – to – door, pojazdy zastępcze, pomoc assistance. Podmiotom zlecającym naprawy zapewniamy pełną obsługę formalną i merytoryczną ich Klientów oraz przychody finansowe z tytułu napraw.

Każdy z naszych partnerów biznesowych może liczyć nie tylko na to, że zapewnimy mu najtańszą i najlepszą obsługę ubezpieczeniową, ale tym samym wesprzemy w sprzedaży jego usług oraz rozwoju biznesu. Nawiązując współpracę z przedsiębiorstwami wynajmującymi pojazdy, zapewniamy im istotną część zleceń na bazie produktów ubezpieczeniowych, które kreujemy we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Sieciom serwisowanym, które przystąpiły do naszego programu, zapewniamy zlecenia napraw. Obsługując przedsiębiorstwa leasingowe, propagujemy ich ofertę u naszych klientów – flot samochodowych, a także wdrażamy zaawansowane procedury obsługi posprzedażowej i wykorzystujemy proces obsługi klienta w zakresie likwidacji szkód do budowania przychodów na bazie zleceń napraw. Wychodzimy z założenia, że sukces w relacjach z klientem powstaje dopiero w momencie, kiedy osiąga on optymalne korzyści wynikające z naszej współpracy oraz my w sposób istotny, odczuwalny zapewniamy klientowi przychody z tytułu świadczenia przez niego jego podstawowych usług.

Strategia specjalizacji w MJM Brokers będzie kontynuowana konsekwentnie. W 2023 połowa sprzedawanych w Polsce pojazdów ciężarowych opuszczała salony sprzedaży z wyposażeniem dodatkowym w postaci umów ubezpieczeń dostarczanych przez MJM Brokers. W 2023 roku 30 proc. pojazdów z branży RAC posiadała polisy dostarczone przez MJM Brokers. W 2024 roku firmy spedycyjne w Polsce odkryją nowatorskie rozwiązania IT, dzięki którym możliwa będzie automatyczna weryfikacja podwykonawców i integracja w jednym miejscu wielu programów ubezpieczeń cargo. Dodatkowo liczba flot samochodowych obsługiwanych przez MJM Broker przekroczy 300. To nie są nasze marzenia. To jest dobrze przemyślana i realizowana konsekwentnie strategia specjalizacji.

Materiał partnera

Najnowsze